Samenvatting

‘Kapitent is de specialist in de verhuur van bedden en tijdelijke accommodaties, waarbij service zeer hoog in het vaandel staat.’

Kapitent beschikt in totaal over 68 groepstenten, 64 chalets en 1.300 bedden. Kapitent richt zich met zijn drie hoofdactiviteiten op meerdere doelgroepen: festivals, (sport)evenementen, hotels, kerstmarkten en tijdelijke schaatsbanen. Maria en Michiel Jongenelis zijn de eigenaren en hebben het bedrijf de laatste jaren met hard werken ontwikkeld tot een goed georganiseerd bedrijf met een stijgende omzet en een cashflow die ruim voldoende kan voldoen aan de verplichtingen tegenover Knab Crowdfunding. De gevraagde investering is voor de aankoop van groepstenten en bedden om verder door te kunnen groeien.

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 130.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Kapitent vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert Kapitent B.V. als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Kapitent B.V, Kapichalet B.V en MM Accommodaties B.V. De ondernemers de heer M.M.D.M. Jongenelis en mevrouw M.J. Jongenelis - Boekhold geven een gezamenlijke persoonlijke borgtocht af ter hoogte van € 130.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. De aan te kopen activa en de bestaande overlijdensrisicoverzekering, dat meer is dan het gefinancierde bedrag, worden verpand in eerste verband ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

De financiering wordt gebruikt voor de aankoop van dertig 13-persoonstenten. Dit betreft een nieuw concept welke te verlengen zijn naar 18-persoonstenten. Verder worden er ook 600 bedden, emballage en klein materiaal aangekocht.

Ondernemer

Michiel Jongenelis (32 jaar) en Maria Jongenelis - Boekhold (30 jaar) zijn getrouwd en hebben drie kinderen. Ze runnen samen het bedrijf.

Michiel heeft een middelbare beroepsopleiding, is lid van de vrijwillige brandweer en beschikt over alle rijbewijzen. Hij is het gezicht van het bedrijf buiten bij de festivals en evenementen. Hij is een harde werker en maakt in de zomer lange dagen. Hij spreekt de taal van de organisatoren van de festivals en evenementen, waardoor er een goede band ontstaat.

Maria heeft oorspronkelijk een opleiding tot schoonheidsspecialiste genoten, heeft daar ook werkervaring in, naast onder andere ook werk in de horeca. Binnen Kapitent is ze het telefonische aanspreekpunt, verzorgt ze de offertes, planning en administratie.

Samen runnen ze het bedrijf met een beperkt aantal vaste krachten en meerdere oproep- en seizoenskrachten.

Onderneming

Algemeen

Kapitent bestaat reeds 16 jaar, waarvan Maria en Michiel de laatste 6 jaar de eigenaren zijn. Kapitent is de specialist in de verhuur van bedden en tijdelijke accommodaties, waarbij service zeer hoog in het vaandel staat. De activiteiten van Kapitent zijn in drie hoofdgroepen onder te verdelen:

 

1: Groepstenten en Festihut NL

Het verhuren van tijdelijke slaapaccommodaties voor festivals en sportevenementen. Voor de festivals kunnen dit vele kleinere tenten zijn, maar ook groepstenten voor groepen tot 18 personen. Deze tenten kunnen volledig naar wens worden ingericht. Voor de sportevenementen zijn het vaak de grote tenten, veelal nog een aantal aan elkaar gekoppeld. De chalets worden ingezet onder de naam Festihut NL (Europees merk) en zijn een luxere versie qua accommodatie met een oppervlak van circa 7,5 m2 met plaats voor vier personen. Kapitent beschikt na investering over 98 groepstenten en 64 Festihutten.

2: Beddenverhuur

Na de investering beschikt Kapitent over 1900 kwalitatief hoogwaardige bedden en matrassen welke worden ingezet bij de evenementen waar ook de tenten worden verhuurd. Daarnaast worden de bedden ook op grote schaal gehuurd door hotels, hogescholen en universiteiten of worden ingezet voor vluchtelingenopvang. Naast de verhuur van de bedden kan ook het linnengoed erbij worden geleverd.

3: Kerstchalets

De chalets die in de zomer bij de evenementen worden ingezet, worden in de winter ingezet bij de kerstmarkten als verkoopstand, uitgiftepunt of eetkraam en de vele tijdelijke schaatsbanen. Op deze manier wordt het seizoen patroon van het bedrijf enigszins doorbroken en het gehele jaar door omzet gegenereerd.

Markt

De leisure sector groeit op alle fronten mede door de toename van de koopkracht en de groeiende economie. Ook de bioscopen, attractieparken en festivals profiteren daar van mee. De bestedingen in de horeca groeien. Het aantal festivals is de laatste jaren erg hard gegroeid, waarbij de goed georganiseerde festivals ook kunnen vertrouwen op veel publiek. De festivals zijn zeer divers; van dance tot Nederlandstalig en van traditionele rock tot hardrock. De festivals worden, mede in verband met de hoge voorbereidingskosten, steeds vaker meerdaags, waardoor overnachten steeds belangrijker wordt.

Klanten

Voor de festivals zijn er vele belangrijke en bekende klanten zoals Rock Werchter, Lowlands, Concert at Sea, Pinkpop, De Zwarte Cross, Amsterdam Dance Event, Best Kept Secret en Paaspop Schijndel. Voor de evenementen zijn dit onder andere de Nijmeegse Vierdaagse, de Marathon van Rotterdam, Hajraa volleybal Toernooi, cultuurweek Sneek en de Roparun. Hotels en bedrijven die bedden inhuren zijn Hilton Hotel Soestduinen, Stay Okay, Damen Shipyards, Fontys Hogescholen (introductieweken) en diverse jeugdherbergen.

Organisatie en service

Kapitent beschikt over een goed geautomatiseerd verhuursysteem, een goed ingericht magazijn op de eigen locatie en een aantal moderne trucks, trailers en grote bestelbussen. Hiermee kan men de klant volledig ontzorgen en een hoge mate van service aanbieden en realiseren. De gehuurde producten kunnen volledig ingericht worden afgeleverd en ook weer volledig worden gedemonteerd en opgehaald.

Structuur

De onderneming wordt in een meervoudige B.V.-structuur geëxploiteerd.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop 30 13-persoonstenten
€ 60.000
Aankoop 600 bedden
€ 50.000
Emballage en klein materieel
€ 20.000
Lening Knab Crowdfunding € 130.000
 

Leenbedrag: € 130.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Bestaande financieringen

Naast deze financiering zijn er een aantal (kleinere) leningen voor de aanschaf van tenten, chalets, bedden en trucks en een krediet met een limiet van € 100.000. Voor de bij Rabobank afgesloten financieringen geldt dat er onder andere sprake is van staatsgarantie en dat de ondernemers elk een borgstelling hebben afgegeven van € 50.000.

Risico

Belangrijkste risico’s

  • Het grootste risico voor een verhuurbedrijf is dat de bezettingsgraad verlaagt, doordat de vraag wegvalt. Kapitent heeft bewust meerdere markten aangeboord, waardoor het niet afhankelijk is van één specifieke doelgroep. Binnen die markten heeft men veel verschillende klanten waardoor er geen klanten zijn met een groot concentratierisico en het concentratierisico beperkt is.
  • Daarnaast is het seizoensmatige karakter van het product een risico. Dit heeft men nu deels weten te verminderen door de verhuur van de chalets aan kerstmarkten en schaatsbanen. Verder wordt in de rustige maanden onderhoud gepleegd aan de verhuurproducten.

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn Kapitent B.V, Kapichalet B.V en MM Accommodaties B.V.
  • M.M.D.M Jongenelis en M.J. Jongenelis - Boekhold geven een gezamenlijke, persoonlijke borgstelling af voor € 130.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De aan te kopen activa wordt verpand in eerste verband ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Voor de overige activa geldt een tweede pandrecht.
  • Ten behoeve van de lening via Knab Crowdfunding wordt de bestaande overlijdensrisicoverzekering op het leven van M.M.D.M. Jongenelis en M.J. Jongelius - Boekhold verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Het verzekerde bedrag is meer dan het leenbedrag.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van de onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming Kapitent B.V. met de score Verhoogd Risico. Kapichalet B.V. en MM Accommodaties B.V. worden respectievelijk gekwalificeerd met de scores Aanzienlijk en Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor deze aanvraag hebben we ons gebaseerd op de definitieve geconsolideerde jaarcijfers over 2016, de voorlopige jaarcijfers 2017 en de prognoses voor 2018 en 2019. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit

De rentabiliteitsontwikkelingen binnen de onderneming zijn positief blijkende uit de omzetgroei en een stijgende cashflow. Over 2017 bedroeg de omzet € 539.000 met een genormaliseerde cashflow van € 174.000. De cashflow is reeds toereikend voor de rente en aflossing van de nieuwe lening van Knab Crowdfunding.

Voor 2018 wordt er een omzet van € 649.000 verwacht. In 2017 is de brutomarge fors verbeterd, voorzichtigheidshalve is in de prognose van 2018 gerekend met de lagere brutomarge van 2016. De verwachte operationele cashflow komt uit op € 173.000 met een netto cashflowoverschot van € 27.000. Wij beoordelen de Rentabiliteit met de score Ruim voldoende.

Solvabiliteit

De solvabiliteit per ultimo 2017 bedraagt 5% op een balanstotaal van € 606.000. De solvabiliteit zal naar verwachting per ultimo 2018 groeien naar 15%. De waarde van de activa ligt per ultimo 2017 volgens de ondernemers € 150.000 hoger dan de boekwaarde. Hierdoor zou de solvabiliteit uitkomen op 24% (Ruim voldoende). Aangezien deze overwaarde niet is aangetoond met taxaties beoordelen we de Solvabiliteit met de score Matig.

Liquiditeit

De current ratio is voor een verhuurbedrijf geen passende ratio in verband met hoge aflossingen op de vaste activa. Daarnaast is er sprake van een seizoen patroon. In zijn algemeenheid beschikt het bedrijf over voldoende liquiditeit en bouwt het in de zomer een buffer op voor de rustigere wintermaanden. Het bedrijf beschikt over een rekening-courant krediet waarmee ze de schommelingen in de liquiditeit goed kunnen opvangen. De Liquiditeit beoordelen we met de score Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Matig
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende
Knab gebruikt cookies voor een goede werking van de site en het bieden van gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen. Daarvoor analyseren we je online gedrag en de gegevens die bij ons van je bekend zijn. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer: cookiebeleid & instellingen wijzigen
Close