Samenvatting

Just Ride is een internationaal innovatief bedrijf dat professionele fietsonderdelen, frames & racefietsen verkoopt. De producten worden ontwikkeld in Amsterdam. Vervolgens worden de producten geproduceerd en wereldwijd verkocht via dochterondernemingen 3T, een iconisch Italiaans fietsmerk, en THM, een superlichtgewicht producent. Just Ride heeft inmiddels bewezen goed in staat zijn om drie zelfontwikkelde producten succesvol in de markt te zetten. Dit is grotendeels gefinancierd met eigen vermogen waarbij er momenteel sprake is van een solvabiliteit van 80% op een balanstotaal van zo’n € 9 miljoen.

In maart 2018 is er voor het eerst gebruik gemaakt van externe financiering via Knab Crowdfunding. Er is toen voor € 550.000 funding opgehaald waar de ontwikkeling van de mallen is gefinancierd voor de triatlonfiets. De verplichtingen van deze lening worden tot dusverre correct nagekomen. Voor de investeringen in het komende jaar wil het bedrijf wederom gebruik maken van Knab Crowdfunding. Dit keer met als doel om een bestaande fiets verder te ontwikkelen, oftewel deze nog lichter en aerodynamischer te maken. De aandeelhouders van Just Ride zijn Rene Wiertz en Gerard Vroomen. Gerard is medeoprichter van Cervelo en heeft Cervelo uit laten groeien tot toonaangevende naam in de wielersport.


  

Financierings-behoefte

Voor de doorontwikkeling van een reeds bestaande racefiets bedraagt de gevraagde financiering via Knab Crowdfunding € 500.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.* De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

* Er is overeengekomen dat Just Ride na 24 maanden de mogelijkheid heeft tot het doen van extra aflossingen. Hierbij geldt een minimum af te lossen bedrag van € 100.000 tegen een extra vergoeding van drie maanden rente aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Structuur

Een organigram van Just Ride vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Just Ride B.V., Live Simply B.V. en Proventus Holding B.V. De aan te schaffen mallen worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. De huidige patenten van Just Ride zullen in tweede verband worden verpand, welke zijn voorbelast aan de investeerders van Knab Crowdfunding uit de vorige campagne. Verder geldt er een niet-onttrekkingsverklaring op het niveau van Just Ride B.V. van 50%. Tenslotte wordt er een vordering van bijna € 1.000.000 verpand van Live Simply B.V. op haar aandeelhouder. Deze vordering is gebruikt voor aankoop onroerend goed in Amsterdam en is voor ongeveer de helft hypothecair gedekt.

Leendoel

De komende jaren zal er geïnvesteerd worden in nieuwe mallen welke gebruikt zullen worden voor de doorontwikkeling van bestaande racefietsen. Middels deze nieuwe mallen wordt een verdere stap gezet naar het verder integreren van bepaalde essentiële onderdelen vanaf de tekentafel. Waar nu nog bepaalde onderdelen in een later stadium van het productieproces aan de fiets worden bevestigd, wordt er in de nieuwe situatie voor gezorgd dat deze onderdelen reeds worden geplaatst bij de assemblage van de fiets. Hierdoor worden het aantal bevestigingsoplossingen verminderd wat vervolgens weer leidt tot een lager gewicht en dus een betere aerodynamica. Deze aerodynamica is een belangrijk aspect waarvan de aandacht de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Voor race- en triatlonfietsen is een goede aerodynamische vorm onmisbaar voor succesvolle verkoop.

Financieringspartner

Deze lening via Knab Crowdfunding is tot stand gekomen in samenwerking met Cygnus Finance Support.

Ondernemer

René Wiertz (47 jaar) is de CEO van Just Ride en van haar 100% buitenlandse dochters en kleindochters (3T en THM). Na het afronden van zijn opleiding aan de Universiteit van Tilburg heeft René een managementopleiding aan de INSEAD gevolgd. INSEAD is een internationaal instituut voor managementopleiding, ook wel een businessschool. Na zijn opleiding is hij bij Philips aan de slag gegaan in meerdere functies van Financial Controller tot Vice President Corporatie M&A. In 2007 is hij als CEO en eigenaar toegetreden tot 3T Cycling in Italië. In minder dan een jaar heeft hij een turn around bij 3T weten te realiseren. 3T is een bedrijf dat van origine gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van high end en innovatie fietsonderdelen.

Gerard Vroomen (47 jaar), Ingenieur van het jaar 2009, leidt het ontwikkelteam van Just Ride. Na het afronden van zijn technische studie aan de TU Eindhoven richtte bij in 1996 Cervélo op. Cervélo richtte zich oorspronkelijk op het maken van tijdritfietsen. Tegenwoordig maken ze ook gewone racefietsen. Hoewel Cervélo een relatief klein bedrijf is geniet het toch een reputatie in het wielerpeloton. Zo bracht het in 1996 het eerste carbon frame op de markt met een totaalgewicht van minder dan 1 kilo. Cervélo staat te boek als een van de meest innovatieve fietsmerken met een combinatie van hoogstaande techniek en vooruitstrevende marketing. Dit wordt in diverse marketingboeken beschreven en is beloond met diverse prijzen. In 2012 verkocht Gerard Vroomen Cervélo aan de PON Groep. Gerard heeft in zijn carrière een groot aantal onderscheidingen en prijzen gewonnen.

René Wiertz (l) & Gerard Vroomen (r)

Onderneming

Algemeen

Just Ride is een internationaal innovatief bedrijf dat professionele frames en fietsonderdelen verkoopt voor racefietsen, triatlonfietsen en gravel/ adventure fietsen. De onderneming is gevestigd in Amsterdam waar een klein en getalenteerd ontwikkelteam wordt aangestuurd. De onderneming is actief in een niche markt waarbij er sprake is van een hoge mate van kennis van aerodynamica en materialen.

Bedrijfsvideo 3T

3T, een gerennomeerd Italiaans wielersport bedrijf sinds 1961, is onderdeel van Just Ride. 3T is gespecialiseerd in lichtgewicht fietsonderdelen en de productie van complete fietsen. Bekijk de volgende video om een mooi beeld te krijgen van wat ze doen.

Verdienmodel

De onderneming ontwikkelt unieke ideeën, patenteert deze voor zover mogelijk en nuttig, koopt vervolgens mallen bij externe producenten en laat de producten vervolgens onder licentie distribueren door haar drie dochtermaatschappijen onder de merknamen 3T en THM. De dochtermaatschappijen betalen een licentie van een vast percentage aan Just Ride.

Productieproces

Bij de ontwikkeling van de producten wordt gebruik gemaakt van moderne CAD en CFD-software. Dit leidt uiteindelijk tot de productie van de diverse onderdelen. De meeste producten die Just Ride ontwerpt worden geproduceerd in carbon. Dit materiaal is ideaal voor high end frames en fietsonderdelen vanwege het gewicht en de stijfheid. Door de vrijheid van vormgeving kan men tevens aerodynamische ontwerpen maken. Er wordt samengewerkt met verschillende topdesigners voor wat betreft de ontwikkeling van innovatieve ontwerpen. Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van computersimulaties en windtunneltests om zo de mechanische en aerodynamische eigenschappen van de ontwerpen te optimaliseren.

Distributie via wereldspelers 3T en THM

Just Ride heeft een exclusieve licentieovereenkomst getekend met haar dochtermaatschappijen 3T. Deze distributiebedrijven verkopen de producten, die dus ontwikkeld zijn door Just Ride, onder de merknamen 3T en THM wereldwijd aan distributeurs, winkels en eindklanten via een eigen webshop. 3T is wereldwijd marktleider op het gebied van sturen en stuuronderdelen voor race- en triatlonfietsen en tevens op het gebied van aerodynamische gravelframes. THM is marktleider op het gebied van lichtgewicht cranks, voorvorken en remmen. Door het sluiten van een licentie met deze twee topmerken, die bovendien in eigendom zijn van de dochterbedrijven van Just Ride, heeft het bedrijf een grote mate van zekerheid dat de ontwerpen die zij voor eigen risico ontwikkelt, omgezet worden in omzet voor het bedrijf.

Markt

De eindconsument voor de producten waar Just Ride de designs voor maakt heeft een bovengemiddeld inkomen. 3T en THM verkopen haar producten aan vier verschillende partijen: distributeurs, winkels, consumenten en fietsfabrikanten. De wereldwijde markt groeit met een gemiddeld percentage van bijna 6% per jaar. De grootste twee marktsegmenten zijn de race- en mountainbike categorieën, gevolgd door het triatlonsegment. De gravel/ adventure categorie is nog klein maar groeit op dit moment het snelst. Verwacht wordt dat deze categorie over enkele jaren minimaal zo groot zal zijn als het racefietssegment. Als gevolg van met name weersomstandigheden kan een individueel jaar een significant hogere of lagere groei laten zien. De onderliggende trends die bijdragen aan de gemiddelde groei van de wereldwijde fietsmarkt zijn solide gezondheid, hoge benzineprijzen, vergrijzing, de aanleg van steeds meer fietspaden, het fietsveilig maken van binnensteden, aandacht voor duurzaamheid en milieu, verkeersopstoppingen en de hoge parkeergelden.

Organisatiestructuur

De onderneming wordt in een meervoudige B.V.-structuur geëxploiteerd voor een wereldwijde productie- en verkoopdekking. Naast dat Just Ride B.V. actief is in de ontwikkeling van innovatieve fietsen en fietsonderdelen fungeert zij tevens als houdstermaatschappij van 3T en THM. De buitenlandse dochterbedrijven zijn actief in de verkoop van 3T en THM producten.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

productie mallen € 600.000
bijkomende kosten (zoals installatiekosten) € 50.000
totale financieringsbehoefte € 650.000
lening via Collin Crowdfund € 150.000
lening via Knab Crowdfunding € 500.000

Leenbedrag: € 550.000

Bruto rente: 7%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing . *

* Er is overeengekomen dat Just Ride na 24 maanden de mogelijkheid heeft tot het doen van extra aflossingen. Hierbij geldt een minimum af te lossen bedrag van € 100.000 tegen een extra vergoeding van drie maanden rente aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Toelichting financieringsaanvraag

Just Ride heeft een totale financieringsbehoefte van € 650.000. Deze aanvraag wordt zowel bij Knab Crowdfunding als bij Collin Crowdfund geplaatst; twee samenwerkende crowdfundplatformen.

Initieel wordt € 550.000 bij Knab Crowdfunding opengezet en € 100.000 bij Collin Crowdfund. Om de fundingcapaciteit van beide platformen optimaal te benutten is er de mogelijkheid dat de hoogte van de leenbedragen op beide platformen worden bijgesteld tijdens de inschrijftermijn.*

* Na de livegang is er op 8 maart besloten om het leenbedrag bij te stellen naar € 500.000 bij Knab Crowdfunding en € 150.000 bij Collin Crowdfund.

Goed om te weten: De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen zijn rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie gelijk. Beide leningen worden pas rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund.

Gefinancierd met eigen vermogen

Tot dusverre is Just Ride, op de vorige campagne via Knab Crowdfunding na, vrijwel volledig met eigen (risicodragend) vermogen gefinancierd. Dit blijkt uit de solvabiliteit van 80% op een balanstotaal van ruim € 9 miljoen.

Vorige campagne via Knab Crowdfunding

In maart 2018 heeft Just Ride B.V. een eerste campagne via Knab Crowdfunding succesvol afgerond voor een leenbedrag van € 550.000 met een rente van 7,0% en een looptijd van 60 maanden. De maandtermijnen van deze leningaanvraag worden correct nagekomen. Ook deze campagne was bedoeld voor de aanschaf van mallen waarbij een eerste pandrecht geldt voor de gefinancierde mallen. Naast dit pandrecht geldt er ook een eerste pandrecht op de patenten van Just Ride B.V.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn Just Ride B.V., Proventus Holding B.V. en Live Simply B.V.
  • De aan te schaffen mallen door Just Ride B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De huidige patenten van Just Ride B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Deze zijn voorbelast met een eerste verpanding door investeerders van Knab Crowdfunding uit tranche 1.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Just Ride B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 50% of lager is.
  • De bestaande vorderingen van Live Simply B.V. op haar aandeelhouder in privé, per ultimo 2017 groot € 965.000, worden verpand in eerste verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding, Deze vordering is gebruikt voor aankoop onroerend goed in Amsterdam en is voor ongeveer de helft hypothecair gedekt.

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert Just Ride B.V. en Live Simply B.V. met een Laag risico. Proventus Holding B.V. wordt gekwalificeerd met een Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is opgesteld op het enkelvoudig niveau van Just Ride B.V. en mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2016 en 2017.Daarnaast is er gewerkt met prognoses voor 2018, onderbouwd met tussentijdse cijfers tot en met het tweede kwartaal 2018, en de komende jaren. Verder hebben we ook onder ander actuele inzage in de buitenlandse dochters op geconsolideerd niveau. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

De omzet van Just Ride bestaat uit royalty’s door de exclusieve licentiehouders 3T en THM, tevens dochtermaatschappijen van Just Ride. Zij dienen 5% over de gerealiseerde omzet van Just Ride producten af te staan aan Just Ride. In 2017 is er een omzet gerealiseerd van € 425.000. Waar de eigen omzet en exploitatie boven prognose presteert in 2017, ontwikkelt het resultaat van de deelnemingen zich negatief. Het resultaat van de deelnemingen was in 2017 ruim € 700.000 negatief. Dit verlies in de deelnemingen werd voornamelijk veroorzaakt door het ontbreken van een eigen licentie als OEM’ er. Hierdoor was er in het kader van de anti dumpwetgeving een importheffing (invoering tweede helft 2017) van maar liefst 50% van toepassing voor de import van carbon. Inmiddels beschikt 3T over een eigen licentie. Rekening houdende met het resultaat deelnemingen is sprake van een negatieve operationele cashflow van ruim € 800.000. Dit cashflowtekort is volledig door de aandeelhouders van Just Ride gefinancierd waardoor er per saldo sprake is van een cashflow overschot in 2017 van € 432.000.

Voor 2018 komt de verwachte omzet uit op € 830.000 en is er tevens een positieve ontwikkeling te zien in de deelnemingen. Op basis van de gerealiseerde cijfers tot en met het tweede kwartaal van 2018 is er een jaaromzet van € 14 miljoen begroot met een resultaat deelneming van ruim € 700.000 positief. Per saldo komt de operationele cashflow van Just Ride B.V. in 2018 uit op € 883.000. Indien we de resultaat deelnemingen voorzichtigheidshalve corrigeren komen we op een genormaliseerde cashflow uit van € 167.000 welke ruim voldoende is voor de nakoming van de aflossingsverplichting van de lening via Knab Crowdfunding tranche 1.

Voor 2019 bedraagt de geprognosticeerde omzet van Just Ride ruim € 1.100.000 met een genormaliseerde cashflow (waarbij we geen rekening houden met het verwachte resultaat deelneming van ruim € 3.500.000) van € 400.000, Hierdoor komt het verwachte netto cashflow overschot, dus na de betalingsverplichtingen van tranche 1 en 2, volgens prognose uit op € 161.000. Wij beoordelen de Rentabiliteit met de score Voldoende.

Solvabiliteit

Per ultimo 2017 bedraagt het eigen vermogen, rekening houdende met de achtergestelde aandeelhouderslening van uit de personal holdings, ruim € 6.500.000 op een balanstotaal van bijna € 7.800.000. Hierbij is rekening gehouden met het negatieve resultaat aan deelnemingen en de kapitaalstortingen vanuit de aandeelhouders. De solvabiliteit bedraagt hiermee 86%. Voor 2018 is de verwachting dat het eigen vermogen verder versterkt zal gaan worden, mede door winsttoevoegingen. Tegelijkertijd is er in 2018 geïnvesteerd waardoor er sprake is van balansverlenging. De solvabiliteit zal per saldo dalen naar ruim 80%. Voor 2019 is de verwachting volgens de prognose dat de solvabiliteit uitkomt op 83% op een balanstotaal van ongeveer € 9 miljoen. Wij beoordelen de Solvabiliteit met de score Excellent.

Liquiditeit

Omdat de liquiditeiten de afgelopen jaren grotendeels zijn ingezet voor nieuwe productontwikkeling is de current ratio een niet-realistische ratio om de liquiditeit te beoordelen. Mede daarom is in er in samenwerking met de accountant een liquiditeitsplanning per maand opgesteld. Deze prognose voor de komende jaren onderbouwd met de cijfers van de laatste twaalf maanden geeft voldoende comfort. Daarnaast blijkt de onderneming in staat om aanvullend kapitaal op te halen via het eigen vermogen. Wij beoordelen de Liquiditeit met de score Ruim voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Excellent
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende