Samenvatting

Investeren in een bedrijf dat innovatieve fietsproducten ontwikkelt en deze wereldwijd verkoopt? Investeer dan mee in Just Ride: een wereldspeler van formaat.

Vanuit Amsterdam vindt de productontwikkeling plaats. Via de dochtermaatschappijen 3T, een iconisch Italiaans fietsmerk, en THM, een superlicht gewicht producent, vindt vervolgens wereldwijde verkoop plaats van de Just Ride producten. Tot dusverre heeft men twee zelfontwikkelde producten succesvol in de markt gezet. Just Ride staat nu aan de vooravond van de productie van de zelfontwikkelde triatlonfiets, om ook deze vervolgens succesvol in de markt te zetten. Voor de productie vragen zij een financiering voor de aanschaf van mallen.

Het bedrijf is momenteel volledig met eigen vermogen gefinancierd. Er is met een solvabiliteit van meer dan 80%, op een balanstotaal van ruim € 6,5 miljoen, dan ook sprake van een gezonde onderneming. De aandeelhouders van Just Ride zijn René Wiertz en Gerard Vroomen. Gerard is mede-oprichter van Cervélo en heeft Cervélo laten uitgroeien tot een onderneming van naam en faam in de fietswereld.

Bekijk de videopitch


Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte voor de productie van de uitontwikkelde triatlonfiets, nadat de ontwikkelingskosten uit eigen middelen zijn gefinancierd, bedraagt € 640.000. Hiervan wordt € 90.000 gefinancierd uit eigen beschikbare middelen. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 550.000. De looptijd is 60 maanden en de rente is 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Just Ride vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Voor Just Ride B.V. geeft Dun & Bradstreet de score Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De debiteuren voor de financiering zijn Just Ride B.V. en de personal holdings Proventus Holding B.V. en Live Simply B.V. De aan te schaffen mallen en de huidige patenten van Just Ride worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Verder geldt er een niet-onttrekkingsverklaring op het niveau van Just Ride B.V. van 50%.

Leendoel

Just Ride heeft een complete triatlonfiets ontwikkeld welke is vrijgegeven voor productie. Voor de productie moeten er mallen aangeschaft worden waarvoor men deze financiering vraagt. De ontwikkelingskosten zijn met eigen vermogen gefinancierd. Naast de triatlonfiets zullen er ook nog een aantal innovatieve nieuwe fietsonderdelen geïntroduceerd worden in 2018. De productie van de triatlonfiets, en de hiermee gepaarde investering, wordt pas gedaan nadat het product volledig uitontwikkeld is.

Onderdeel van de ontwikkelingsfase is onder andere:

 • het tekenen van ontwerpen met geavanceerde CAD-software.
 • het maken van prototypes voor het testen van het design en de aerodynamica (o.a. in een windtunnel).
 • het testen van de producten via veldproeven waar de omstandigheden waarin het product moet functioneren via moderne technologieën realistisch wordt nagebootst.

Financieringspartner

Deze lening via Knab Crowdfunding is tot stand gekomen in samenwerking met Cygnus Finance Support.

Ondernemers

Gerard Vroomen (46), Ingenieur van het jaar 2009, leidt het ontwikkelteam van Just Ride. Na het afronden van zijn technische studie aan de TU Eindhoven richtte hij in 1996 Cervélo op. Cervélo staat te boek als een van de meest innovatieve fietsmerken met een combinatie van technische superioriteit en vooruitstrevende marketing. Dit wordt in diverse marketingboeken beschreven en is beloond met verschillende prijzen. In 2012 verkocht Gerard Vroomen Cervelo aan de PON Groep. Gerard heeft in zijn carrière een groot aantal onderscheidingen en prijzen gewonnen.

 

René Wiertz (46) is de CEO van Just Ride en van haar 100% buitenlandse dochters en kleindochters (3T en THM). Na het afronden van zijn opleiding aan de Universiteit van Tilburg heeft René een gerenommeerde managementopleiding aan INSEAD gevolgd. Na zijn opleiding is hij bij Philips aan de slag gegaan in meerdere functies van Financial Controller tot Vice President Corporate M&A. In 2007 is hij als CEO en eigenaar toegetreden tot 3T Cycling in Italië. In minder dan een jaar heeft hij een turn around weten te realiseren.

Onderneming

Activiteiten

Just Ride is een bedrijf dat innovatieve frames en fietsonderdelen ontwikkelt voor racefietsen, triatlonfietsen en gravel/adventure fietsen. De onderneming is gevestigd in Amsterdam waar een klein en getalenteerd ontwikkelteam wordt aangestuurd. Tot dusverre heeft Just Ride, volledig via eigen vermogen gefinancierd, twee producten succesvol ontwikkeld welke wereldwijd worden afgenomen. Just Ride wil uitgroeien tot het meest innovatieve fietsbedrijf voor de race-, triatlon- en gravel/ adventuresegmenten.

Verdienmodel

De onderneming ontwikkelt unieke ideeën en (indien nodig) patenteert deze. De mallen worden ingekocht bij externe producenten waarna er in de eigen prototype- en productiefaciliteit wordt geproduceerd. De producten worden vervolgens onder licentie gedistribueerd door de eigen dochterbedrijven onder de wereldwijde bekende merknamen 3T en THM. De dochterbedrijven betalen over de gemaakte omzet van Just Ride producten een vast percentage aan Just Ride.

Ontwikkelproces

Bij de productontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de meest moderne CAD- en CFD-software. Dit leidt uiteindelijk tot de productie van diverse onderdelen. De meeste producten die Just Ride ontwerpt, worden geproduceerd in carbon. Dit materiaal is ideaal voor high-end frames en fietsonderdelen vanwege het lage gewicht en de hoge stijfheid. Door de vrijheid van vormgeving kan men tevens aerodynamische ontwerpen maken. Er wordt samengewerkt met verschillende topdesigners voor wat betreft de ontwikkeling van innovatieve ontwerpen. Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van computersimulaties en windtunneltests om zo de mechanische en aerodynamische eigenschappen van de ontwerpen te optimaliseren.

Distributie via wereldspelers 3T en THM

3T is wereldwijd marktleider op het gebied van sturen en stuuronderdelen voor race- en triatlonfietsen en tevens op het gebied van aerodynamische gravelframes. THM is marktleider op het gebied van lichtgewicht cranks, voorvorken en remmen.

Beide verkopen haar producten via vier distributiekanalen:

 • 1. Winkels
 • 2. Distribiteurs
 • 3. Consumenten (webshop)
 • 4. Fietsfabrikanten

De markt

15% van de wereldwijde markt voor fietsen en fietsonderdelen wordt ingenomen door het topsegment. De twee grootste marktsegmenten zijn de race- en mountainbikecategorieën, gevolgd door het triatlonsegment. De gravel/adventure-categorie is nog klein maar groeit op dit moment het snelst. Verwacht wordt dat deze categorie over enkele jaren minimaal zo groot zal zijn als het racefietssegment.

De wereldwijde fietsmarkt groeit met een gemiddeld percentage van bijna 6% per jaar. Maar als gevolg van met name weersomstandigheden kan een individueel jaar een significant hogere of lagere groei laten zien. De onderliggende trends die bijdragen aan de gemiddelde groei van de wereldwijde fietsmarkt zijn solide; gezondheid, hoge benzineprijzen, vergrijzing, de aanleg van steeds meer fietspaden, het fietsveilig maken van binnensteden, aandacht voor duurzaamheid en milieu, verkeersopstoppingen en de hoge parkeergelden.

Risico´s voor de investeerders en hoe deze worden beperkt.

 • 1. De producten functioneren niet - Dit risico wordt beperkt omdat het product volledig is uitontwikkeld.
 • 2. De producten worden niet verkocht - Dit risico wordt beperkt omdat Just Ride een exclusieve licentieovereenkomst heeft gesloten met 3T en THM. Deze twee topmerken hebben wereldwijde dekking en zijn bovendien in 100% eigendom van Just Ride.
 • 3. Structuurrisico door het niet mee verbinden als debiteur van de dochterbedrijven - Dit risico wordt beperkt omdat met de ondernemers is overeengekomen dat uitgaande kasstromen met de buitenlandse dochterbedrijven slechts is toegestaan tot een solvabiliteit van 35%.

Structuur

De onderneming wordt in een meervoudige B.V.- structuur geëxploiteerd voor een wereldwijde productie- en verkoopdekking. Naast dat Just Ride actief is in de ontwikkeling van innovatieve fietsen en fietsonderdelen fungeert zij ook als houdstermaatschappij van 3T en THM. De buitenlandse dochterbedrijven zijn actief in de verkoop van 3T en THM producten.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Mallen
€ 590.000
Bijkomende kosten (installatiekosten)
€ 50.000
Totale investeringsbehoefte € 640.000
Eigen middelen
€ 90.000
Lening Knab Crowdfunding € 550.000
 

Leenbedrag: € 550.000

Rente: 7%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

* Er is overeengekomen dat Just Ride na 24 maanden de mogelijkheid heeft tot het doen van extra aflossingen. Hierbij geldt een minimum af te lossen bedrag van € 100.000 tegen een extra vergoeding van drie maanden rente aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Gefinancierd met eigen vermogen

Tot dusver is Just Ride vrijwel volledig met eigen (risicodragend) vermogen gefinancierd. Dit blijkt uit de solvabiliteit van meer dan 85% op een balanstotaal van ruim € 6,5 miljoen.

Er zijn geen andere financieringen aanwezig in het concern.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

 • De debiteuren zijn Just Ride B.V., Proventus Holding B.V. en Live Simply B.V.
 • De aan te schaffen mallen door Just Ride worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
 • De huidige patenten van Just Ride B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Just Ride B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 50% of lager is.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van de onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert Just Ride B.V. en Live Simply B.V. als Laag risico. Proventus Holding B.V. krijgt de score Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2015/ 2016 en interne cijfers 2017 (onderbouwd met een rapport van feitelijke bevindingen door een RA accountant) en een exploitatie-, liquiditeits- en balansprognose tot en met 2021 van Just Ride. De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit

In haar eerste jaar (2016) heeft Just Ride een omzet gerealiseerd van € 128.000. De omzet bestaat uit royalty’s door de exclusieve licentiehouders en dochtermaatschappijen 3T en THM. Zij dienen 5% over de gerealiseerde omzet van Just Ride producten af te staan aan Just Ride. In 2017 wordt er een omzet geprognotiseerd van € 379.000. 3T en THM zijn wereldwijde spelers en hebben in zowel 2016 als 2017 een substantiële bijdrage geleverd aan de operationele cashflow van Just Ride. Omdat het 100%-dochtermaatschappijen zijn, is er sprake van een resultaat deelneming. Zowel de operationele cashflow als het uiteindelijke netto cashflowoverschot in 2016 en 2017 zou een score Excellent rechtvaardigen.

Voor 2018 wordt er een omzet geprognosticeerd van ruim € 800.000. De verwachte operationele cashflow, inclusief resultaat deelnemingen, voldoet ruimschoots om te kunnen voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de Knab Crowdfunding lening. Wij beoordelen de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve met de score Goed.

Solvabiliteit

Per ultimo 2016 bedraagt het risicodragende vermogen, rekening houdende met de aandeelhouderslening, bijna € 6.000.000 (88%) op een balanstotaal van ongeveer € 6.700.000. Door de winsttoevoeging in 2017 en een ophoging van de aandeelhouderslening, verbetert het risicodragende vermogen per ultimo 2017 naar verwachting naar 94% op een verlengd balanstotaal. Wij beoordelen de Solvabiliteit dan ook op Excellent.

Liquiditeit

Omdat de liquiditeiten de afgelopen jaren grotendeels zijn ingezet voor nieuwe productontwikkeling is de current ratio een niet-realistische ratio om de liquiditeit te beoordelen. Mede daarom is er in samenwerking met de accountant een liquiditeitsplanning per maand opgesteld. Deze prognose voor de komende jaren geeft voldoende comfort waardoor wij de Liquiditeit beoordelen met de score Ruim voldoende.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Goed
 • Solvabiliteit: Excellent
 • Liquiditeit: Ruim Voldoende
 • Overall: Goed