Samenvatting

IXI.NOW biedt gebruiksvriendelijke signaleringsverlichting voor op tafels bij horecagelegenheden. Deze unieke verlichting is niet enkel voordeliger dan kaarsen of olielampen, maar de verlichting brengt ook nog andere voordelen met zich mee. De gast maakt namelijk in een handomdraai duidelijk dat er service gewenst is, simpelweg door het stijlvolle lampje om te draaien. Deze verkleurt vervolgens direct. Zo kan het personeel in één oogopslag zien welke gasten bediend willen worden. Bovendien kan er door de ondernemer extra omzet gegenereerd worden door advertenties op de lampjes te verwerken.

Bekijk de videopitch

logo

Financierings-behoefte

Nadat de aandeelhouders van IXI.NOW B.V. voor € 300.000 aan achtergestelde leningen hebben verstrekt, resteert en nu een totale investeringsbehoefte van € 200.000. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt derhalve € 200.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van IXI.NOW vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De debiteur voor de financiering is IXI.NOW B.V. De aandeelhouders R.P.T.I Kalkman en P.H. Haarbrink geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 150.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De leningen van de aandeelhouders ter hoogte van € 300.000 worden achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Knab Crowdfunding. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring (35%) overeengekomen. De huidige en toekomstige voorraad en inventaris van IXI.NOW B.V. worden verpand. Dun & Bradstreet kwalificeert IXI.NOW als Aanzienlijk risico. De Collin Credit Score is Voldoende. IXI.NOW B.V. heeft vier aandeelhouders, waar de persoonlijke holdings van P.H. Haarbrink (50,1%) en R.P.T.I. Kalkman (39,9%) het grootste gedeelte van de aandelen in hun bezit hebben.

Leendoel

De financiering via Knab Crowdfunding wordt door IXI.NOW voornamelijk gebruikt van de aankoop van materialen, waarmee men zelf de voorraad assembleert voor de verkoop van sfeervolle signaalverlichting aan horecagelegenheden.

Ondernemer

De ondernemers achter IXI.NOW zijn Raimond Kalkman en Peter Haarbrink. Raimond houdt zich bezig met de dagelijkse leiding van IXI, terwijl Peter optreedt als adviseur en investeerder. Er zijn nog twee andere aandeelhouders binnen IXI.NOW B.V., welke beiden een beperkte rol spelen in de bedrijfsvoering.

KalkmanRaimond Kalkman (1973) is tijdens en na zijn topsportcarrière actief geweest met zijn fitnessondernemingen, waaronder het high-end fitnesscentrum Sportpiazza. In de hoogtijdagen was Raimond verantwoordelijk voor 3.200 clubleden en een personeelsbestand van 45 personen. Na 20 jaar de ondernemer te zijn geweest achter Sportpiazza, heeft Raimond deze onderneming in januari 2017 verkocht. De reden voor de verkoop was dat de ontwikkelingen en opstart van IXI een groot gedeelte van de tijd van Raimond innam en hij zich hier graag fulltime op wilde gaan focussen. Raimond is getrouwd en heeft een zoon.Peter Haarbrink (1965) is interventieradioloog. Tevens is hij zelfstandig ondernemer en is hij (mede) eigenaar van enkele bedrijven. Gezien zijn drukke agenda als radioloog, is Peter iemand die binnen IXI vanuit een adviserende rol (gemiddeld twee dagdelen per week) met de bedrijfsvoering bezig is. Peter is getrouwd en heeft drie kinderen.

Onderneming

Algemeen

IXI biedt unieke signaleringsverlichting aan voor op horeca tafels. Deze verlichting is voor horecagelegenheden niet enkel voordeliger dan kaarsen of olielampen, maar de verlichting brengt ook nog andere voordelen met zich mee. Zo kan het personeel in een oogopslag zien welke gasten bediend willen worden en kan er extra omzet gegenereerd worden door met adverteerders te werken.

Product

De horecaverlichting (IXI genaamd) is eenvoudig in gebruik. De gast hoeft alleen maar het lampje om te draaien, zodat deze rood kleurt. Bestellen kan dus letterlijk in een handomdraai. De medewerkers van de bediening zien zo meteen wie er geholpen wil worden en de gasten hoeven niet op de bediening te letten. Het product geschikt voor zowel binnen als buiten en is het voorzien van een duurzame accu. Het opladen kan draadloos. Horecagelegenheden kunnen het tafellampje volledig naar hun wensen programmeren, door zelf te kiezen voor de intensiteit van het licht, de wijze van signalering, de wachttijd en een eventueel alarm. De lampen van IXI zijn ontwikkeld door de aandeelhouders in samenwerking met Core Vision. IXI assembleert de lampen zelf, nadat de materialen van de leveranciers zijn ontvangen.

Prijs

De IXI wordt gehuurd voor € 3,50 per maand per lamp, met een contract voor 18 maanden. De bestaande lamp of kaars (gemiddelde kosten ongeveer € 5,50 per maand) kan hierdoor van tafel. Horeca ondernemers besparen dus direct. De boven- en onderkant van de lamp kan de horeca-ondernemer verhuren aan adverteerders, om extra inkomsten te genereren of de lamp zelfs kostenneutraal te maken. IXI-now maakt gebruik van een abonnementenconstructie voor haar klanten, waarbij een abonnement voor 18 maanden wordt afgesloten. Door deze constructie maakt IXI in de eerste maand van het abonnement alle kosten die met dit abonnement samenhangen. Door het gebruik van dit model ziet de exploitatie bij IXI er onder aan de streep (negatief) vertekend uit. Er is namelijk altijd nog een serieuze totale contractwaarde aanwezig die toekomstige omzet vertegenwoordigt, waarvoor geen kosten meer gemaakt hoeven te worden. Op dit moment verlengt ongeveer 87% van de klanten van IXI haar contract voor een tweede periode van 18 maanden. In de 13% ‘afhakers’ zijntevens de faillissementen van klanten opgenomen.

Missie & Visie

In Nederland zijn 51.000 horecabedrijven (bron: Rabobank Cijfers & Trends), maar feitelijk gezien is namelijk iedere horecaonderneming (wereldwijd) met tafels en/of terras een prospect voor IXI. Een groot marktaandeel verkrijgen in Nederland is derhalve een logisch eerste doel van de onderneming. Uiteindelijk willen de ondernemers in elk land in Europa een exclusieve dealer hebben. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er reed een drietal overeenkomsten met buitenlandse partijen op het punt van afronden staan. Qua verdienmodel is de verwachting van de ondernemers voor de toekomst dat de techniek van de lamp verder zal verbeteren, maar ook de kostprijs lager zal worden. Hierdoor zullen de marges verder kunnen stijgen.

Structuur

Organogram - ixi

Financieringsbehoefte

Aangezien IXI.NOW lampen uitlevert op het moment dat een contract wordt aangegaan voor 18 maanden, maakt de onderneming alle kosten up-front. Door de toenemende vraag naar lampen van IXI, gaat men steeds meer lampen produceren. Uiteraard maakt men hier kosten voor, welke in de toekomst (tijdens de looptijd van de contracten) worden terugverdiend. Door deze stijgende vraag, is er behoefte aan extra financiering.

Voorraadfinanciering € 150.000
Onderzoek & ontwikkeling € 25.000
Onvoorzien € 25.000
Lening via Knab Crowdfunding € 200.000

Leenbedrag: € 200.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Huidige financieringen

Op dit moment is IXI.NOW B.V. voor € 300.000 gefinancierd door leningen van de aandeelhouders. Deze leningen zijn verstrekt om de aanloopkosten van de onderneming op te vangen en zullen worden achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Knab Crowdfunding. De aandeelhouders zijn in staat verliezen in 2017 uit eigen middelen in te brengen. Tevens is er in 2014 een lening van € 50.000 verstrekt door Gelderland Valoriseert (fonds dat innovatie ondersteunt). De lening heeft een looptijd van 7 jaar. Als zekerheid voor deze financiering zijn er door de aandeelhouders R.T.P.I. Kalkman (€ 25.500), P. de Water (€ 13.250) en C. Boef (€ 11.250) borgstellingen afgegeven. Tevens is de activa die is betaald door de financiering van Gelderland Valoriseert verpand, dit betrof hoofdzakelijk machines om ten behoeve van de productie van de IXI lampen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is IXI.NOW B.V.
  • R.P.T.I Kalkman en P.H. Haarbrink geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 150.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De leningen van de aandeelhouders ter hoogte van € 300.000 worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. De rente wordt wel betaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van IXI.NOW B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 35% of lager is.
  • De huidige en toekomstige voorraad en inventaris van IXI.NOW B.V. worden verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. De machines ten behoeve van de productie van de lampen van IXI zijn voorbelast met een verpanding vanuit Gelderland Valoriseert.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie.

Dun & Bradstreet kwalificeert IXI.NOW B.V. als Aanzienlijk risico. Vanuit het rapport van Dun & Bradstreet zijn hier een aantal redenen voor. Enerzijds is er bij Dun & Bradstreet een negatief risicodragend vermogen bekend, aangezien in hun data de leningen ter hoogte van € 300.000 van de aandeelhouders niet zijn achtergesteld. Dit is in de analyse van Knab Crowdfunding wel gebeurd, waardoor er sprake is van een positief risicodragend vermogen op het moment van financieren. Tevens heeft Dun & Bradstreet geen relevante data ten aanzien van het betaalgedrag van IXI.NOW, behalve een incassovordering van € 242 die eind juli aangeboden zou zijn. De ondernemers zijn hier niet van op de hoogte en hebben nooit aanmaningen of incassovorderingen ontvangen. De accountant en ondernemers hebben een onderzoek ingesteld naar deze vordering en geven aan dat er nooit een factuur ter hoogte van € 242 niet betaald zou zijn. Er is een verzoek ingediend bij Dun & Bradstreet om de opgevoerde incassovordering te verwijderen.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de conceptcijfers van 2016 en de prognose van 2017 en 2018. De accountant heeft een verklaring afgegeven dat de definitieve cijfers van IXI.NOW B.V. over 2016 niet significant zullen afwijken van de concept cijfers. De prognose voor 2017 wordt onderbouwd met interne cijfers tot en met 31 juli 2017.

Rentabiliteit

IXI-now maakt gebruik van een abonnementenconstructie voor haar klanten, waarbij een abonnement voor 18 maanden wordt afgesloten. Door deze constructie maakt IXI-now voor de 1e maand van het abonnement al haar kosten, namelijk voordat de lampen worden uitgeleverd. Door het gebruik van dit model ziet de exploitatie op jaarbasis bij IXI-now er onder aan de streep negatief vertekend uit. De omzet die in de exploitatie wordt weergegeven is de daadwerkelijke gefactureerde omzet. In 2016 realiseerde IXI-now een omzet van € 112.000, met een netto verlies van € 132.000. In 2017 stijgt de omzet naar verwachting naar ongeveer € 200.000 en wordt het netto verlies ingeschat op € 192.000. De reden voor de stijging in dit verlies is dat er in 2017 veel nieuwe contracten zijn afgesloten en de kosten voor deze contracten volledig in 2017 zijn genomen. Hierdoor stijgt de geprognosticeerde omzet in 2018 uiteraard wel flink. Door de verstrekte financiering via Knab Crowdfunding en de aandeelhouders, die het verwachte verlies in 2017 opvangen, is er sprake van een cashflowoverschot in 2017. Voor 2018 verwacht men een omzet van € 372.000, welke op dit moment voor ongeveer 50% kan worden onderbouwd door contracten. Hierbij zijn nog te verlengen contracten niet mee genomen. Tot nu toe wordt ongeveer 87% van de contracten verlengd na de eerste periode van 18 maanden. De geprognosticeerde netto winst is € 53.000 in 2018. Bij een geprognosticeerde genormaliseerde cashflow van € 77.000 en een aflossingsdruk van € 47.000, resteert er een netto cashflowoverschot van € 30.000 (score Goed). Wij achten het vooralsnog passend, mede door het grote aantal afgesloten contracten, om de Rentabiliteit van IXI-now op Voldoende te kwalificeren.

Solvabiliteit

Per ultimo 2016 is het risicodragend vermogen van IXI.NOW gelijk aan ruim 34% van het balanstotaal van € 200.000 (score Ruim voldoende). Het risicodragend vermogen bestond op dat moment uit achtergestelde leningen ter hoogte van € 300.000 en een negatief eigen vermogen van ongeveer € 230.000. Per saldo is dit € 70.000 positief. Per ultimo 2017, na verstrekking van de financiering via Knab Crowdfunding en een achtergestelde lening vanuit de aandeelhouder gelijk aan het verlies in 2017, is het risicodragend vermogen van IXI-now naar verwachting gelijk aan ruim 17% van het balanstotaal van ongeveer € 400.000 (score Voldoende). Wij achten het derhalve passend om de Solvabiliteit als Voldoende te kwalificeren.

Liquiditeit

Door de up-front te maken kosten van de uitgeleverde voorraad was de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van IXI.NOW per ultimo 2016 0,7 (score Matig). Door de verstrekte financiering via Knab Crowdfunding en de aandeelhouders is er per ultimo 2017 meer ruimte in de liquiditeit. De geprognosticeerde current ratio van 1,8 (score Excellent) geeft dit weer. Naar verwachting is de current ratio per ultimo 2018 tevens 1,8. De vlottende passiva bestaan bij IXI-now voornamelijk uit voorraden en debiteuren. De vlottende passiva uit aflossingsdruk van de financiering en te betalen leveranciers. Doordat IXI.NOW haar facturen automatisch incasseert bij haar klanten en dit relatief kleine facturen betreffen, is het risico op wanbetaling klein. Mede gezien de welwillendheid van de aandeelhouders om bij te springen in het geval van een eventueel liquiditeitstekort, achten wij het passend om de Liquiditeit van IXI-now als Ruim voldoende te kwalificeren.

Samenvattend

Rentabiliteit: Voldoende

Solvabiliteit: Voldoende

Liquiditeit: Ruim Voldoende

Overall: Voldoende