Samenvatting

IrriTech houdt zich bezig met de in- en verkoop van drainage, pompen, leidingen, vijvers en beregeningsinstallaties; kortom alles wat met watertechniek te maken heeft. IrriTech is de eenmanszaak van Maarten Hoffmans.

Maarten Hoffmans

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte is € 60.000 ten behoeve van werkkapitaal en de aanschaf van voorraad, inventaris en de uitbreiding van de webshop. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt eveneens € 60.000. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Irritech vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De debiteuren voor de financiering zijn de heer M. Hoffmans h.o.d.n. IrriTech en zijn partner mevrouw M. van Drie. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is Maarten Hoffmans hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag evenals zijn partner, die mededebiteur is. Daarnaast geven de ouders van de Maarten Hoffmans een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af met materiële dekking ter hoogte van € 20.000,-. Ook worden de huidige en toekomstige voorraad en inventaris verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Dun & Bradstreet geeft een Laag risico voor de onderneming; de Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Leendoel

De financiering is nodig voor werkkapitaal, de aankoop van voorraden, machines en de uitbreiding van de webshop.

Ondernemer

Maarten Hoffmans (37) is na zijn mbo-opleiding land, water en milieubeheer aan de slag gegaan bij een aannemersbedrijf gespecialiseerd in ontwerpen, aanleggen en onderhouden van beregenings- & drainagesystemen. Daar heeft hij van 2002 tot 2015 vele functies bekleed. Hij is begonnen als grondwerker/voorman en uitgegroeid tot projectleider. In 2014 is Maarten voor zichzelf begonnen, in eerste instantie naast zijn baan en na een jaar volledig. Maarten heeft ruim 15 jaar ervaring op het gebied van de producten in de watertechniek, die hij verkoopt, zowel qua gebruiksdoeleinden als hoe te installeren. Met deze kennis en ervaring kunnen de klanten goed geadviseerd worden.

Onderneming

Het bedrijf is in 2014 opgericht en gestart, waarbij Maarten in de avonduren en zijn vrije tijd het bedrijf runde. In 2015 is hij fulltime aan de slag gegaan. IrriTech is gespecialiseerd op het gebied van watertechniek. Het assortiment bestaat uit onder andere: drukverhogingspompen, bronpompen, vijverpompen, beregeningspompen, hydrofoorpompen, dompelpompen, fonteinen, beluchters, filtertechniek, (koi)vijvers en leidingsystemen.

Positionering & onderscheidend vermogen

Met IrriTech wil Maarten een landelijk opererende groothandel zijn voor zowel particulier als bedrijven, met als corebusiness de B2B. De aankomende 2 jaar wil hij met name het regionale B2B klantenbestand uitbreiden. Het streven is om over 3 tot 5 jaar landelijk een goed B2B klantenbestand te hebben en tevens een complete showroom/shop waar klanten de producten kunnen bezichtigen en afhalen.

Het bedrijf heeft een breed assortiment en de klanten kunnen dan ook complete systemen van A tot Z kopen. Met deze financiering wil men de voorraad nog verder uitbreiden. Hierdoor kunnen alle gangbare producten dezelfde dag worden geleverd of klanten kunnen het direct afhalen. Het klantenbestand van IrriTech bestaat nu uit 40% particulieren en 60% bedrijven. Het onderscheidend vermogen van IrriTech is een passend advies voor particulieren én bedrijven, directe levering vanuit eigen voorraad en het leveren van complete systemen van A tot Z.

Structuur

Organogram Irritech

Financieringsbehoefte

De onderneming groeit en gaat een naastgelegen bedrijfshal erbij huren om de extra voorraad te kunnen opslaan en uitleveren. Daarbij dient een extra heftruck te worden aangeschaft en dient de webshop te worden verbeterd. De totale investeringsbehoefte bedraagt € 60.000,-.

Investeringsoverzicht

Huur/borgstelling nieuwe bedrijfshal € 6.000
Kosten design B2B webshop € 8.000
Extra voorraad € 16.000
Werkkapitaal  € 20.000
Elektrische heftruck € 10.000
Lening via Knab Crowdfunding € 60.000
 

Leenbedrag: € 60.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Maarten Hoffmans h.o.d.n. IrriTech en zijn partner mevrouw M. van Drie. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is Maarten Hoffmans hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag evenals zijn partner, die mededebiteur is. Op dit moment is het vermogen in privé nihil, wel heeft mevrouw Van Drie een bescheiden inkomen uit loondienst, waarmee in een deel van het levensonderhoud voorzien kan worden.
  • Verpanding van huidige en toekomstige voorraad en inventaris.
  • De ouders van de ondernemer geven een persoonlijke borgstelling af voor € 20.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. De D&B score kwalificeert IrriTech als Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. We ontvingen de cijfers 2015, 2016 en de prognoses 2017 tot en met 2019. De score is aan de hand van het jaarrapport 2016 en de prognoses 2017 en 2018 bepaald en komt overall uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit

Over 2016 werd een omzet behaald van € 282.000,-. Er werd een nieuw huurpand betrokken, waarvoor behoorlijk werd geïnvesteerd (€ 20.000,-), wat direct ten laste van het resultaat ging. Uiteindelijk resteerde er na privé onttrekkingen een cashflow van € 30.000,-, hetgeen voldoende is voor de nieuwe rente en aflossingsverplichtingen. De verwachting voor 2017 is dat de omzet gaat stijgen naar € 380.000,-. Doordat de ondernemer in de loop van 2016 een personeelslid heeft aangetrokken, stijgen de personeelskosten naar verhouding fors (voor 2017 een heel jaar). Het resultaat verbetert over 2017 volgens de prognose en er resteert na aflossing een netto cashflow overschot van € 13.000,-. Ook in 2018 wordt een netto cashflow overschot van € 13.000,- verwacht. Dit zou een score Goed betekenen. Echter omdat de prognoses nog wel waargemaakt moeten worden, waarderen we de score voor de rentabiliteit af naar Voldoende.

Solvabiliteit

De solvabiliteit kwam eind 2016 uit op 35% op een balanstotaal van € 123.000,- (score Ruim voldoende). Door de verstrekte financiering is de solvabiliteit volgens verwachting eind 2017 iets gedaald naar 29% op een gestegen balanstotaal van € 187.000,-. In 2018 is een stijging van de solvabiliteit geprognosticeerd naar 39% op een balanstotaal van € 186.000,- (score Goed) door winsttoevoeging en gedane aflossingen. Voor nu hanteren we de score Ruim voldoende.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) kwam eind 2016 uit op 1,9 (Excellent). Door de verstrekte financiering is de verwachting dat deze stijgt naar 2,8 per ultimo 2017. Aangezien een belangrijk deel van de vlottende activa uit voorraden bestaat, waarderen we de score voor de liquiditeit af naar Goed.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
  • Liquiditeit: Goed
  • Overall: Ruim Voldoende