Samenvatting

Topsport kan niet meer zonder technologie. Technologische innovatie heeft de sport compleet veranderd en is ook in de basketbalwereld een lucratieve groeimarkt geworden. Innovative Sports Technology is een onderneming die zich onder de handelsnaam BB-SYS richt op apparatuur en technologie voor het ondersteunen van tennis, basketbal en andere sporten.

Een excellent basketbal jumpshot (afstandsschot) op een continu hoog percentage uitvoeren is een essentiële vaardigheid die alleen de echte topspelers beheersen. BB-SYS heeft in eigen beheer een geavanceerde trainingstool ontwikkeld voor de verbetering van het jumpshot bij basketbal in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam waarop wereldpatent is aangevraagd; het is een uniek Nederlands export product. Nu zijn er aanvullende middelen nodig voor de start van de productie, het investeren in apparatuur voor testen, service, onderhoud en reparaties. Daarnaast moet een App worden ontwikkeld en is er meer budget nodig voor de wereldwijde marketing- en salesactiviteiten.

Bekijk de videopitch


Financierings-behoefte

De totale investering betreft € 330.000, waarvan € 200.000 is verstrekt als lening door een van de aandeelhouders en recent is omgezet in aandelenkapitaal. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 130.000. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 9,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Innovative Sports Technology vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de aanvraag met de score Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Innovative Sports Technology B.V. en Coonawarra B.V. Henk Jonkhoff geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 65.000, Mark Schuurman voor € 10.000 en Michael van der Toorn voor € 7.500. De drie borgstellingen zijn op dit moment volledig materieel van waarde. Een verdere uiteenzetting en toelichting vind je onder het kopje 'Zekerheden & voorwaarden'.

Leendoel

De financiering wordt gebruikt voor de start van de productie van de trainingstool waarbij een minimum van 100 eenheden noodzakelijk is om bij toeleveranciers een scherpe kostprijs te realiseren. De kredietbehoefte is daarnaast voor de wereldwijde marketing-en sales activiteiten.

Ondernemers

Mark Schuurman (37) is ondernemer in de sport en aandeelhouder en bestuurder van Innovative Sports Technology. Als ondernemer heeft hij zich onder andere bezig gehouden met advies- en begeleidingsbureau voor student-athletes naar de VS, Stichting 3X3 basketbal en als projectmanager van NOC*NSF. Als voormalig directeur van de Nederlandse Basketbal Bond beschikt hij over een groot netwerk binnen de sport. Hij is als COO verantwoordelijk voor de verkoop en promotie van het product.

Michael van der Toorn (46) is eveneens aandeelhouder en bestuurder van Innovative Sports Technology en heeft zijn sporen verdiend als hoofdontwikkelaar in verschillende softwareprojecten. Hij heeft tevens een brede ervaring in hardware- en productontwikkeling. Hij is verantwoordelijk voor de productie, eindcontrole van de systemen en R&D.

Henk Jonkhoff (74) is directeur en aandeelhouder van Innovative Sports Technology B.V. en heeft 50 jaar ervaring in ontwikkeling, productie en international marketing, waarbij hij wereldwijd projecten heeft aangestuurd. Sinds 1990 is hij werkzaam in de internationale sport business en verantwoordelijk voor de algemene leiding en aansturing van het BB-SYS project.

 

foto's vlnr: Mark Schuurman, Michael van der Toorn, Henk Jonkhoff

Tot slot is Raôul Oudejans nauw betrokken bij de onderneming. Hij is wetenschappelijk expert in het trainen van het basketbalschot en de uitvinder van de basketbal trainingsbril. Hij is universitair hoofddocent aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegings-wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De laatste vijftien jaar specialiseerde hij zich in de visuele controle van het basketbalschot en in het trainen en presteren onder druk. Hij is verantwoordelijk voor de wereldwijde wetenschappelijke testen die blijvend uitgevoerd gaan worden met gebruik van BB-SYS.

Onderneming

Algemeen

Innovative Sports Technology is een onderneming die zich onder de handelsnaam BB-SYS richt op apparatuur en technologie voor het ondersteunen van tennis, basketbal en andere sporten. De onderneming heeft in het verleden succesvol tennis line call systemen geïnstalleerd op internationale tennistoernooien. In 2015 is de stap gemaakt naar de basketbalsport, vanwege het baanbrekende onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam in deze sport en de behoefte aan technologische ondersteuning. Met BB-SYS slaat de onderneming een nieuwe weg in, gebruik makend van de vraag in de markt en het uitgebreide netwerk van het BB-SYS team.

Ook andere sporten hebben belangstelling voor het systeem en het wordt inmiddels gebruikt binnen het Olympisch Nederlands Team (Team NL). Het systeem wordt nu ook gebruikt door Olympische sporters / programma’s bij het honkbal, softbal en volleyball. Ook vanuit de internationale basketbalwereld is de interesse groot. In deze marktsector liggen voor BB-SYS grote mogelijkheden.

Product

BB-SYS voor excellent shooting is een innovatief trainingshulpmiddel voor het basketbalschot. Het bestaat uit een bril met speciale smartfilm die ondoorzichtig of transparant kan worden gemaakt tijdens de schottraining. De bril is in eerste instantie gesloten, waardoor het zicht op de basket wordt belemmerd. Tijdens de uitvoering van het jumpshot communiceert de bril met de infrarood sluizen en wordt deze op het juiste moment transparant. De bril kan ook door de coach worden aangestuurd met behulp van een remote control unit. De trainingsmethodiek in combinatie met de trainingstools wordt internationaal gezien als een baanbrekend resultaat. BB-SYS is in eigen beheer ontwikkeld en er is wereldpatent op aangevraagd. Het is echt een uniek Nederlands export product.

 

Missie

Topsport kan niet meer zonder technologie. Technologische innovatie heeft de sport compleet veranderd en is ook in de basketwereld een lucratieve groeimarkt geworden. Een basketbal jumpshot op een continu hoog percentage uitvoeren is een essentiële vaardigheid die alleen topspelers beheersen. BB-SYS (onderdeel van Innovative Sports Technology) heeft daarom een geavanceerde trainingstool ontwikkeld voor de verbetering van het jumpshot bij basketbal in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Structuur

 

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

ontwikkeling brillen en infrarood sluizen € 120.000
productiematrijzen bril elementen aluminium sluizen
€ 15.000
apparatuur testen en controleren € 35.000
voorraad € 80.000
werkkapitaal € 80.000
totale investeringsbehoefte € 330.000
inbreng aandelenkapitaal door Coonawara bv/ H. Jonkhoff € 200.000
Lening via Knab Crowdfunding € 130.000

Leenbedrag: € 130.000

Rente: 9%

Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij, en daarna een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn Innovative Sports Technology B.V. en Coonawarra B.V.
  • H.C. Jonkhoff geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 65.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • M. Schuurman geeft een persoonlijke borgstelling af van € 10.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • M. van der Toorn geeft een persoonlijke borgstelling af van € 7.500. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) voorraad van Innovative Sports Technology B.V. wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Innovative Sports Technology B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. Dun & Bradstreet kwalificeert Innovative Sports Technology B.V. als Verhoogd risico (waarbij nog geen rekening is gehouden met de storting van het aandelenkapitaal) en Coonawarra B.V. als Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers over 2017 en de prognoses voor 2018 en 2019 van Innovative Sports Technology B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

De voor 2018 geprognosticeerde omzet van € 251.000 is gebaseerd op de huidige orderporteuille, die nog beperkt is aangezien het product nog beperkt leverbaar is. Dit resulteert in een kleine negatieve genormaliseerde cashflow van € 1.000. Op grond van de uitgebrachte offertes is voor 2019 een omzet van € 1.088.000 geprognosticeerd. De verwachte genormaliseerde cashflow is ultimo 2019 € 77.000. Aangezien de prognoses nog moeten worden gerealiseerd kwalificeren wij de Rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit

De heer Jonkhoff heeft de lening van € 200.000 van Coonawarra B.V. aan Innovative Sports Technology B.V. omgezet in een kapitaalsstorting. Dat betekent dat het eigen vermogen fors is toegenomen. De geprognosticeerde solvabiliteit per ultimo 2018 komt uit op 32% (score Ruim voldoende) ten opzichte van een totaal vermogen van € 346.000. Op basis van het voor 2019 verwachte resultaat zal de solvabiliteit in het boekjaar 2019 verder gaan toenemen. Op dit moment hanteren wij voor de Solvabiliteit de score Voldoende.

Liquiditeit

De verwachting is dat de current ratio (vlottende active/vlottende passive) ultimo 2018 zich zal ontwikkelen naar 3,3 door een afname van de kortlopende schulden en een toename van de voorraden. Conform prognose zal de current ratio ultimo 2019 verder toenemen. Wij kwalificeren de Liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Voldoende
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Voldoende