Samenvatting

Startende ondernemer Ilhan Halici neemt met zijn eenmanszaak IHE Shop de bestaande activiteiten over van de MobieltjesDokter. MobieltjesDokter is een onafhankelijk reparatiecentrum met al meer dan 12 jaar ervaring in het repareren van mobiele telefoons, smartphones en tablets. Het bedrijf is gevestigd in het centrum van Lelystad en repareren mobiele toestellen uit heel Nederland. De reparaties worden uitgevoerd door een team van ervaren reparateurs. Naast reparaties is het ook mogelijk om abonnementen af te sluiten en te verlengen bij alle providers. Naast de abonnementen met toestel is het ook mogelijk een geschikte verzekering af te sluiten.

Ilhan Halici is na het behalen van zijn mbo-diploma Internationale Groothandel, werkzaam geweest in diverse functies, die vaak verkoopgericht waren. Vanaf midden vorig jaar is hij werkzaam bij het bedrijf waarvan hij nu een gedeelte van de activiteiten kan gaan overnemen.

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 190.000. De ondernemer brengt zelf € 25.000 eigen vermogen in en de verkoper verstrekt een achtergestelde lening van € 50.000. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 115.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van IHE Shop vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet noteert voor IHE Shop een Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor deze financiering zijn de heer I. Halici, handelend onder de naam IHE Shop en zijn echtgenote. Er wordt verpanding van inventaris en voorraad verkregen, alsmede verpanding van een overlijdensrisicoverzekering van minimaal € 115.000 op het leven van de heer I. Halici. De door de verkoper te verstrekken lening van € 50.000 wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Knab Crowdfunding. Tevens wordt een tweede hypothecaire inschrijving verkregen op het woonhuis van de heer I. Halici.

Leendoel

De lening wordt gebruikt om de overname te financieren van de winkelactiviteiten met bijbehorende inventaris, voorraad en website van MobieltjesDokter in Lelystad. Er is ook ruimte binnen de gevraagde lening meegenomen voor de bijkomende kosten en werkkapitaal.

Ondernemer

Ilhan Halici (27) is na het behalen van zijn mbo diploma Internationale Groothandel (vestigingsmanager), werkzaam geweest in verschillende functies. Een aantal van deze functies waren verkoopgericht. In de periode 2012-2017 is Ilhan werkzaam geweest als luchthavenbeveiliger en in het geld- en waardetransport. In juni 2017 is hij als filiaalmanager in loondienst getreden bij MobieltjesDokter. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het aansturen van het personeel, de inkoop van producten en verkoop en de winkel.

 

Ilhan is iemand die accuraat werkt, creatief, dynamisch en flexibel is. Hij is een teamplayer, die zorgt voor een goede onderlinge verbintenis binnen en met zijn team. Het is altijd een wens geweest om iets voor eigen rekening te gaan doen als zelfstandig ondernemer. Nu doet die kans zich voor, doordat zijn huidige werkgever hem de mogelijkheid biedt om een gedeelte van hun goedlopende activiteiten over te nemen. Omdat hij een goed beeld heeft van de mogelijkheden van deze activiteiten, pakt hij deze kans met beide handen aan. Hij ziet kansen om de huidige goede marktpositie nog verder uit te bouwen.

Onderneming

Algemeen

Ilhan neemt met zijn eenmanszaak IHE Shop de bestaande winkelactiviteiten en website over van MobieltjesDokter. De winkel is gevestigd in het centrum van Lelystad. Het over te nemen bedrijf is actief op het gebied van het repareren van mobiele telefoons, smartphones, tablets en iPads. Ze kunnen alle merken repareren en zijn hiermee uniek. Daarnaast verkopen zij hardware, abonnementen, accessoires en sluiten verzekeringen af. De activiteiten worden in de winkel in Lelystad en via de website uitgevoerd. Mede door de website heeft het bedrijf klanten in heel Nederland. Daarnaast repareren ze ook voor andere winkeliers, telefoonhandelaren, verzekeringsmaatschappijen, sportverenigingen, autobedrijven, ziekenhuizen, gemeentehuizen en Provinciehuizen. Zakelijke klanten kunnen hiervoor een zakelijk account openen.

Missie, Visie & Doelstelling

Ilhan heeft de ambitie om een van de bekendste reparatie winkels te worden in Nederland met de doelstelling om elke klant binnen twee uur weer op weg te helpen met een gerepareerd toestel of leentoestel. Ze zorgen dat de klant zich serieus genomen voelt, al zijn vragen bij hen kwijt kan, voor welk merk dan ook. Ze gaan ervoor zorgen dat iedere klant met een reparatie- of adviesbehoefte met een 100% tevreden gevoel de winkel verlaat. Hierbij is de kwaliteit van het personeel belangrijk en willen ze als team een goede indruk maken bij de klant om de huidige hoge klantwaardering vast te houden.

Ilhan wil marktleider (blijven) in Lelystad en wijde omgeving op het gebied van de reparatie van mobiele telefoons/smartphones en het bieden van alle providers voor telefoonabonnementen. Dit doen hij samen met zijn hecht team vol passie, en met de missie om uiteindelijk een belangrijke speler te worden die een groter bereik heeft dan alleen Lelystad. Hierbij zullen zij mede middels een webshop en mogelijke extra vestiging door willen groeien.

Het bedrijf gaat gericht campagnes voeren en de website gaat dienen als platform, waaraan ook de webshop gekoppeld gaat worden. Vanwege de goede naam kan er traffic op de website gegenereerd worden voor accessoires en overige diensten. Daarnaast gaat Ilhan zich meer focussen op het verkopen van abonnementen en telefoons, want daaruit volgen ook weer reparaties en overige gerelateerde verkopen en diensten.

Concurrentie & Onderscheidend vermogen

IHE Shop is een van de weinige winkels in Nederland die bijna alle reparaties van mobiele telefoons/smartphones in eigen beheer kan uitvoeren. In een straal van 50 kilometer rond Lelystad zijn geen directe concurrenten die dezelfde kwaliteit kunnen leveren en de kennis in huis hebben. IHE Shop is bovendien de enige in de omgeving die zich een erkend reparatiebedrijf mag noemen. Ondanks de drie winkels van providers in Lelystad, Vodafone, KPN en T-Mobile, is IHE Shop ook de enige die nagenoeg alle telefoonabonnementen kan aanbieden. Nagenoeg alle onderdelen zijn op voorraad, waardoor meestal een “klaar terwijl u wacht” service geboden wordt. De klantenkring komt voor een bezoek aan de winkel, mede door deze unieke dienstverlening, uit de wijde omgeving van onze vestiging in Lelystad. Mobieltjesdokter.nl heeft een landelijke aantrekkingskracht.

De belangrijkste inkopen regelt Ilhan bij een bedrijfsonderdeel van de verkoper. Hiervoor zijn specifieke afspraken gemaakt. De grondstoffen en onderdelen in deze markt zijn schaars, hierdoor lopen de prijzen op. Belangrijk is dat men goede inkoopkanalen heeft en voldoende onderdelen in kunt kopen. IHE Shop heeft de inkoop zo veel mogelijk zeker gesteld door ondersteuning en samenwerking met de verkopers. Hiermee is de (inkoop)continuïteit voor de eerste vijf jaar gegarandeerd.

Markt

Cijfers laten zien dat 81 procent van de Nederlanders van 18 tot 80 jaar in het bezit is van een smartphone. De grootste groei komt van senioren. Ruim de helft (54 procent) van de vijfenzestigplussers bezit een smartphone. Een jaar terug was dat nog 40 procent. Onder jongeren is de groei beperkt, onder hen is de penetratie reeds 95 procent. Doordat er zoveel mobile devices zijn in de markt, zijn er ook veel reparaties die uitgevoerd moeten worden. Een smartphone vervangen is niet altijd mogelijk door de looptijd van een abonnement, waardoor er gekozen wordt voor reparatie.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overnamesom MobieltjesDokter*
€ 172.000
Aankoop- en overige kosten
€ 8.000
Werkkapitaal
€ 10.000
Totale financieringsbehoefte € 190.000
Lening verkoper
€ 50.000
Inbreng eigen vermogen
€ 25.000
Lening Knab Crowdfunding € 115.000

*Voor de activa, websites en goodwill van MobieltjesDokter

Leenbedrag: € 115.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer I. Halici, handelend onder de naam IHE Shop en zijn echtgenote mevrouw B. Halici-Uzun. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag, evenals zijn echtgenote. Op dit moment is de privé vermogenspositie van de ondernemer beperkt te noemen.
  • De lening van MobieltjesDokter B.V. ter hoogte van € 50.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Ten behoeve van de lening via Knab Crowdfunding wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van I. Halici voor een bedrag van minimaal € 115.000. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. Deze wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van de heer I. Halici handelend onder IHE Shop, wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 115.000 op het woonhuis, Delta 59, 8224 EN te Lelystad verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Deze inschrijving is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Argenta Spaarbank N.V. ter hoogte van € 145.950. Er is een openstaande schuld van circa € 130.000 met een verwachte waarde van circa € 150.000.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. IHE Shop wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met een Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op de opgestelde prognoses voor de jaren 2018 tot en met 2020. De gegevens van de huidige eigenaar hebben bij het onderbouwen van de prognoses een belangrijke rol gespeeld. De overall Collin Credit Score bedraagt Ruim voldoende.

Rentabiliteit

De opgestelde prognoses zijn voor wat betreft omzet en brutomarge gebaseerd op de cijfers van de over te nemen onderneming. De jaarcijfers van 2014 tot en met 2016 zijn door ons ingezien, alsmede een verkorte weergave van de gegevens over 2017 en aanvang 2018. Naar verwachting zal de in het voorbije jaar gerealiseerde omzet ook na overname gerealiseerd kunnen worden. De gehanteerde prognoses en brutomarge leveren over het restant van 2018 een netto cashflowoverschot van € 36.000 op bij een omzet van ruim € 350.000 (score Excellent). In 2019 komt de score voor rentabiliteit naar verwachting op Goed uit met een verwachte omzet van ruim € 460.000 en een netto cashflowoverschot van € 35.000. Voorzichtigheidshalve bepalen wij de score voor Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Er is sprake van een eigen inbreng door de ondernemer van € 25.000. Samen met het achter te stellen leningbedrag van € 50.000 levert dit na winstreservering per ultimo 2018 een risicodragend vermogen van € 109.000 op (score Goed). Direct na financiering en overname is de solvabiliteit 39% op een openingsbalans van € 190.000 (eveneens score Goed). Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de Solvabiliteit op Ruim voldoende.

Liquiditeit

In de opgestelde begroting is rekening gehouden met ruimte voor werkkapitaal. Samen met de geprognosticeerde winstreservering en het berekende netto cashflowoverschot in 2018, komt de current ratio per ultimo 2018 uit op 2,6 (Excellent). In de jaren daarna blijft de score op dat niveau. Omdat de score met name gebaseerd is op onderbouwde prognoses, bepalen wij de score voor Liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende