Samenvatting

Hout & Timmerfabriek Oudshoorn bv is fabrikant van houten kozijnen, ramen en deuren. Deze worden in de eigen fabriek op een ambachtelijke manier op maat gemaakt voor de klant. De directie bestaat uit Nick Geurse en zijn partner Talitha van Delden.

Door de naweeën van de crisis is het bedrijf in de liquiditeitsproblemen gekomen. De omzet is sinds 2016 weer stijgende en er is meer grip op de kosten. 2018 is afgesloten met een positief resultaat en ook de prognose 2019 geeft vertrouwen met een op dit moment goed gevulde orderportefeuille van ruim € 600.000.

Toelichting financieringsaanvraag

Hout & Timmerfabriek Oudshoorn heeft een totale financieringsbehoefte van € 240.000. Deze aanvraag wordt zowel bij Collin Crowdfund als bij Knab Crowdfunding geplaatst; twee samenwerkende crowdfundplatformen.

Initieel wordt € 120.000 bij Knab Crowdfunding opengezet en € 120.000 bij Collin Crowdfund. Om de fundingcapaciteit van beide platformen optimaal te benutten is er de mogelijkheid dat de hoogte van de leenbedragen op beide platformen worden bijgesteld tijdens de inschrijftermijn.

Goed om te weten: De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen zijn rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie gelijk. Beide leningen worden pas rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund.


  

Financierings-behoefte

De totale financieringsbehoefte bedraagt € 240.000. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 120.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De Dun & Bradstreet score voor Nimage Holding B.V. is Verhoogd risico. De Dun & Bradstreet score voor Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. is Aanzienlijk risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn de besloten vennootschappen Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. en Nimage Holding B.V. Nick Geurse geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Talitha van Delden geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde. Een uiteenzetting en toelichting van de overige borgstellingen en risico's vind je onder het kopje 'Zekerheden & voorwaarden'.

Leendoel

De lening via Knab Crowdfunding wordt gebruikt worden om voor de herfinanciering van de schuld bij de Belastingdienst en crediteuren.

Ondernemer

Nick Geurse (53), de directeur-grootaandeelhouder van Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn heeft een gedegen technische achtergrond. Hij heeft hts-werktuigbouwkunde afgerond en meer dan 20 jaar ervaring in de bouwsector. Van commercieel directeur in de asbestsanering tot projectleider bij een aannemersbedrijf. In 2005 heeft hij Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn overgenomen.

Talitha van Delden (52), partner in privé van Nick, heeft een Bachelor of International Business en is Registered Digital Marketeer. Zij heeft ervaring opgedaan als Marketing- en Retail manager bij verschillende bedrijven. Sinds 2013 vormt zij samen met Nick de directie. Daarnaast is zij sinds 2017 eigenaar van Mirtali Staal Design B.V., een bedrijf wat zich richt op stalen binnendeuren en kozijnen.

Onderneming

Algemeen

Hout & Timmerfabriek Oudshoorn is fabrikant van houten kozijnen, ramen en deuren. Deze worden in de eigen fabriek op een ambachtelijke manier op maat gemaakt voor de klant. De klantenkring bestaat uit aannemers, architecten, particulieren, zzp’ers en bouwbegeleiders.

Historie

Nick Geurse heeft in 2005 Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. overgenomen. Drie jaar later is er een tweede kleinere fabriek overgenomen. In 2011 is de fabriek verhuisd van Voorburg naar het huidige adres in Rijswijk ZH. Dit heeft gezorgd voor een ruimere werkplek. Het bedrijf is toen van 400 m2 naar een hal van 1200 m2 gegaan. Naast het voordeel van de grotere ruimte is de fabriek ook beter bereikbaar voor haar klanten. Begin 2013 is Talitha bij het bedrijf gestart.

Markt

Na een lastige economische periode waarin de omzet en marges enorm onder druk hebben gestaan, is er sinds 2016 weer een enorme stijging in de vraag naar ramen, kozijnen en deuren te constateren, waardoor de omzet ook weer toeneemt. De orderportefeuille is vol voor een periode van zes maanden vooruit. Dit is de laatste jaren niet meer aan de orde geweest.

Missie

Zij zijn er voor aannemers en particulieren die op zoek zijn naar met de hand op maat gemaakte houten kozijnen, ramen en deuren. Zij laten zien dat houten kozijnen, ramen en deuren – naast het feit dat het duurzame producten zijn – belangrijke sfeerbepalende elementen zijn. Ze gaan op een persoonlijke manier met de klant om en leveren goed advies. Ze kunnen snel en flexibel schakelen.

Visie

Het creëren van een beter dagelijks leven voor iedereen door bij te dragen aan een comfortabel huis voor wat betreft de kwaliteit en uitstraling.

Huidige situatie

De onderneming komt van ver. Het bedrijf heeft veel last gehad van de crisis. Tot en met 2017 was het een verlieslatend bedrijf, maar zij staan er nog. Dit kan niet worden gezegd over veel concurrenten. De omzet is sinds 2016 stijgende, maar de kosten liepen niet evenredig mee. Door scherper in te kopen, implementatie van een nieuwe groeistrategie waarmee de doorloopsnelheid werd verkort, goede samenwerking met afnemers, een positieve samenwerking met twee collega-timmerfabrieken en goede focus op en kennisinvestering in het personeel in 2017 is het resultaat in 2018 sterk verbeterd. Het personeelsbestand bestaat uit zes productiemedewerkers houtbewerking onder leiding van een voorman en werkvoorbereider.

De usp's van het bedrijf zijn: klein, flexibel, snel, maatwerk in elke gewenste houtsoort en een specialist in renovatieprojecten

Structuur

 

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

achterstand belasting € 110.000
crediteuren € 130.000
totale investeringsbehoefte € 240.000
lening via Collin Crowdfund € 120.000
lening via Knab Crowdfunding € 120.000

Leenbedrag: € 120.000. Rente 8%.

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financieringen

European Credit Partners (ECP Nederland B.V.) heeft op dit moment een vordering op Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. van € 77.000. Door o.a. deze crowdfundlening is de planning dat de samenwerking met ECP in november 2019 wordt afgerond. De afgegeven zekerheden voor deze financiering zijn verpanding van de roerende zaken en debiteuren.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn de besloten vennootschappen Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. en Nimage Holding B.V.
  • Nick Geurse geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Talitha van Delden geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Nimage Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 30% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. worden in tweede rang verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Op dit moment zijn de machines, inventaris en voorraad van Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. ook verpand aan European Credit Partners (ECP) te Rotterdam. Mede mogelijk door deze financiering via Knab is het de planning dat de samenwerking met ECP in november 2019 wordt afgerond.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000 op het woonhuis aan de Mispelstraat 28 te ‘s-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Deze is op dit moment voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000 en openstaande schuld van € 410.000. In het kader van deze financiering is overeengekomen met de eerste hypotheekhouder dat hun inschrijving verlaagd wordt naar € 410.000. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 585.000 op basis van een recent taxatierapport

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Nimage Holding B.V. is ‘Verhoogd risico’. De kwalificatie voor Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn BV. is ‘Aanzienlijk risico’. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie ‘Aanzienlijk risico’.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarrekening 2017 en 2018 op enkelvoudig en geconsolideerd niveau alsmede de prognose en liquiditeitsplanning 2019. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit

2016 en 2017 zijn met een verlies afgesloten. De crisis heeft er behoorlijk ingehakt. De onderneming heeft problemen gehad met de personele bezetting, onder druk staande marges en faillissementen van aannemers. De omzet is sinds 2016 stijgende, maar de kosten liepen niet evenredig mee. Het resultaat in 2018 is sterk verbeterd. Dit is gerealiseerd door scherper in te kopen en implementatie van een nieuwe groeistrategie waarmee de doorlooptijd werd verkort. Ook de goede samenwerking met afnemers, een positieve samenwerking met twee collega timmerfabrieken en een goede focus op het personeel inclusief investeren in hun kennis hebben bijgedragen aan de resultaatverbetering. 2018 is afgesloten met een geconsolideerd brutoresultaat van € 105.000 en bij een omzet van ruim € 1,2 miljoen. Volgens de prognose is de cashflow over 2019 € 155.000 bij een omzet van € 1.350.000. De prognose wordt onderbouwd door de op dit moment goed gevulde orderportefeuille van ruim € 600.000 en en de sinds 2016 ingezette omzetstijging. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit

Het bedrijf heeft het de laatste jaren zwaar gehad en heeft de crisis net achter zich gelaten. Dit heeft ervoor gezorgd dat de solvabiliteit negatief is geworden. Ultimo 2017 was de solvabiliteit op het niveau van Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. negatief en kwam uit op -43% op een balanstotaal van € 341.000. In 2018 is het tij gekeerd en komt de solvabiliteit op werkmaatschappijniveau uit op 1,4% op een balanstotaal van € 522.000,-. De solvabiliteit ultimo 2018 op geconsolideerd niveau is nog wel negatief met -24% op een balanstotaal van € 419.000. Voor 2019 wordt een geconsolideerde solvabiliteit van circa 13% verwacht op een balanstotaal van € 424.000. Wij kwalificeren de Solvabiliteit op Matig.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2018 0,6 met een score matig. Na financiering en realisatie van de prognoses is de current ratio ultimo 2019 1,6. Omdat dit voornamelijk gebaseerd is op prognoses, kwalificeren we de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Matig
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende