Samenvatting

Haaglanden Motorsport is een reparatie- en onderhoudscentrum voor Porsches van vennoten Enrico Carlee en Robert Kraaneveld. De ondernemers zijn de onderneming 10 jaar geleden met elkaar gestart om de kennis van en passie voor Porsches invulling te geven, waarbij onderhoud en reparatie tegen een faire kostprijs wordt uitgevoerd. De wijze van werken is succesvol en heeft geleid tot verzoek van klanten om te ondersteunen bij de aan- en verkoop van Porsches. Inmiddels is er een voorraad aanwezig binnen het bedrijf, die met de financiering via Knab Crowdfunding verder uitgebreid zal worden.

Enrico Carlee & Robert Kraaneveld

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 500.000. De looptijd is 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. De gestelde ondergrens voor een succesvolle funding is gesteld op € 350.000.

Structuur
 

Een organigram van Haaglanden Motorsport vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft voor de onderneming een Minimaal risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteur voor de financiering is Haaglanden Motorsport vof, met als vennoten Enrico Carlee en Robert Kraaneveld. Vanuit de gekozen ondernemingsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk. De huidige en toekomstige voorraad en inventaris wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

De financiering via Knab Crowdfunding zal worden aangewend voor de aankoop van een handelsvoorraad Porsches. Hiermee kan men voldoen aan de groeiende vraag hiernaar. Door het verruimen van de handelsvoorraad ontstaat er meer keuze, variatie en kan de onderneming meer en beter aan de vraag voldoen.

Ondernemers

Aan de basis van de onderneming staan twee vennoten, Enrico Carlee en Rob Kraaneveld. Beiden hebben een lange kwalitatieve historie in de autobranche aan de technische en bedrijfsmatige kant. In 2007 zijn ze gestart met het specialiseren in de reparatie en services voor Porsches in een kleine locatie in Nootdorp. Door de jaren heen is het bedrijf flink gegroeid naar een organisatie met 2 meewerkende vennoten en 4 fulltime monteurs. In 2013 is Haaglanden Motorsport verhuisd naar de huidige, grote en ruime locatie aan de Gildeweg 10 in Nootdorp (zichtlocatie vanaf de A13).

Enrico Carlee (1978)
Oprichter, mede-eigenaar en monteur. Enrico is een Porsche-liefhebber in hart en nieren. Hij is zijn carrière begonnen in de exclusieve Porsche-werkplaats van Porsche-dealer Wittebrug onder de vleugels van Aad Borger. In zijn jeugd groeide Enrico op met de Porsche 928 GTS en de 911 - van 964, 993, 996 - tot 997 en andere modellen zoals de 968, 944, Boxster en dergelijke. Enrico wordt omschreven als een veelzijdig monteur die in begrijpelijke termen kan uitleggen hoe de Porsche zich voelt en wat het beste voor hem is. Enrico is verantwoordelijk voor het algemeen management, de in- en verkoop en werkt mee als monteur in het bedrijf.

Robert Kraaneveld (1965)
Robert startte zijn loopbaan in de jaren ’80 in de wereld van Porsche bij de Zwitserse Porsche-importeur AMAG. Hier werkte hij onder meer aan Porsche’s eerste supercar, de innovatieve 959. Terug in Nederland werkte Robert bij de Porsche-dealer Wittebrug, als monteur en vele jaren als chef van de Porsche-werkplaats. Robert’s specialiteit is de parate kennis van de moderne boordelektronica van Porsche. Op de werkvloer is Robert verantwoordelijk voor het algemeen management en het aansturen van monteurs. Ook werkt hij zelf mee als monteur.

Onderneming

Haaglanden Motorsport is een reparatie- en onderhoudscentrum voor Porsches. Het bedrijf is gestart als Porsche Service Haaglanden op een kleine bedrijfslocatie in Nootdorp en is 3 jaar geleden verhuisd naar een Porsche-waardige locatie met uitstraling aan de Gildeweg in Nootdorp, op een zichtlocatie naast de A13. In november 2017 bestaat het bedrijf 10 jaar. De ondernemers zijn de onderneming met elkaar gestart om de kennis van en passie voor Porsches invulling te geven, waarbij onderhoud en reparatie tegen een faire kostprijs kan worden uitgevoerd. De wijze van werken is succesvol en heeft geleid tot volle agenda’s, een toenemende klantenportefeuille en het verzoek van klanten om te ondersteunen bij de aan- en verkoop van Porsches. De groei heeft geleid tot een professioneel ingericht bedrijf waar dagelijks samen met 4 medewerkers de klanten worden geholpen. Haaglanden Motorsport is met meerdere professionele werkplekken (5 bruggen) ingericht, waarmee iedere klus, van regulier onderhoud tot restauratie van Porsches, geklaard kan worden. Ook is er ruimte om ongeveer 20 Porsches te showen voor de verkoop. De showroom biedt veel potentieel voor enthousiaste Porsche-liefhebbers. Als onderneming richten wij ons niet op de verkoop van nieuwe Porsches; we kunnen uiteraard wel het onderhoud hiervoor doen.

Missie en visie

Haaglanden Motorsport staat al 10 jaar voor competente en complete dienstverlening aan Porsche-rijders met advies, onderhoud en reparatie. Transparantie en “afspraak is afspraak” kenmerken onze manier van werken. Het team ervaart iedere dag de passie voor het merk Porsche en een toenemende vraag naar tweedehands Porsches. Vanuit de kernactiviteiten (reparatie en onderhoud) wil men de vraag naar tweedehands Porsches actiever invullen door het assortiment uit te breiden. Hiervoor zijn de showrooms op de begane grond en op de eerste etage stijlvol ingericht om de diversiteit te kunnen tonen. De website van Haaglanden Motorsport geeft een goed inzicht in de mogelijkheden en ons aanbod.

De ondernemers aan het woord

"Ons bedrijf is, gek genoeg, onderscheidend door kwaliteit te leveren en waar te maken waar u voor staat. Dat zou toch normaal moeten zijn?"

We zijn zeer competent in de kwaliteit van onze dienstverlening en hebben echt verstand van Porsches. Wij repareren en onderhouden de auto’s tegen een fair tarief en maken waar wat we zeggen. En dankzij onze persoonlijke aandacht voor de koper en/of eigenaar van de Porsche hebben we aantoonbaar gemaakt in de afgelopen 10 jaar succesvol te kunnen zijn in de turbulente markt van de automotive. De verkoop van nieuwe Porsches is nog nooit zo hoog geweest. Dit geeft ook de groeiende behoefte aan reparatie en onderhoud voor de toekomst weer. Eigenaren en liefhebbers weten ons goed te vinden. Wij delen als ondernemers dezelfde passie voor het merk Porsche. Voor ons is het geen ‘werk’ wat we doen, maar een droom die uitkomt die we kunnen delen met onze klanten. Dat maakt waarschijnlijk hetgeen wij doen onderscheidend ten opzichte van bijvoorbeeld een dealerbedrijf. Met onze manier van werken en delen van dezelfde passie, zijn we een vertrouwd adres geworden voor veel Porsche-rijders en -liefhebbers in de regio tussen Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.

Robert & Enrico:“Wij zijn de ondernemers dus ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor het ondernemen als het fout gaat. Dan is het toch logisch dat we privé aansprakelijk zijn.”

Uitnodiging

Zaterdag 24 juni 2017 vanaf 16.00 uur organiseren wij onze jaarlijkse Porschemeeting voor liefhebbers. Naast unieke Porsches is er aandacht voor kunst en reparatietechnieken. Op onze site (www.haaglandenmotorsport.nl) kun je het programma lezen.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 500.000
Totale financiering via Knab € 500.000

Leenbedrag: € 500.000, met een ondergrens van € 350.000*
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

* Indien er door de crowd minder dan € 500.000 maar meer dan € 350.000 wordt gefinancierd, is de financiering succesvol en zal deze uitgeboekt worden. In dit geval zal er door Haaglanden Motorsport minder voorraad worden aangekocht. 

Op dit moment is er aan financiering enkel een lening ter hoogte van ongeveer € 30.000 van de Rabobank aanwezig in de onderneming. Deze financiering wordt afgelost voordat de financiering van Knab wordt uitgeboekt, zodat de zekerheden voor de investeerders van Knab Crowdfunding vrij komen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

De debiteur is Haaglanden Motorsport vof, met als vennoten Robert Kraaneveld en Enrico Carlee. Vanuit de gekozen ondernemingsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk. Beide vennoten hebben een gezonde vermogenspositie in privé, door ruime overwaarde op de eigen woning.

De huidige en toekomstige voorraad en inventaris van Haaglanden Motorsport zal verpand worden aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. D&B kwalificeert Haaglanden Motorsport als Minimaal risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2016, alsmede de prognose voor 2017 en 2018. De definitieve jaarcijfers van de jaren 2013, 2014 en 2015 zijn bekeken in de financiële analyse. De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit

Historisch gezien kent Haaglanden Motorsport een gezonde exploitatie. In 2016 had men een omzet van ongeveer € 3.500.000, waar een winst voor belasting en privé-onttrekkingen van € 240.000 van resteerde. De kasstroom (ruim € 100.000) van het bedrijf is bijna volledig benut om de aanwezige financiering versneld af te lossen. In 2017 prognosticeert men een omzet van € 4.000.000, met een winst van ruim € 420.000 voor privé-onttrekkingen (€ 120.000) en belasting. De genormaliseerde cashflow is volgens prognose € 228.000, met een totale aflossingsdruk van ruim € 90.000 (score Excellent). Voor 2018 prognosticeert men een omzet van € 4.250.000. De genormaliseerde cashflow is volgens prognose nagenoeg gelijk aan die van 2017 en de totale aflossingsdruk is € 100.000 (score Excellent). Wij achten het voorzichtigheidshalve passend om de rentabiliteit van Haaglanden Motorsport als Ruim voldoende te kwalificeren, aangezien de prognoses nog wel gerealiseerd moeten worden.

Solvabiliteit

Op het moment van financieren is het eigen vermogen van de onderneming ruim 40% (score Goed) van het balanstotaal van ongeveer € 1.500.000. De financiering van Knab Crowdfunding is het enige aanwezige lang vreemd vermogen, aangezien de lening van de Rabobank wordt afgelost voor uitboeking van de lening van Knab. Wij hanteren voor de solvabiliteit de score Goed.

Liquiditeit

Per ultimo 2016 was de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Haaglanden Motorsport 1,8 (score Excellent). De vlottende activa bestaat voornamelijk uit voorraad en debiteuren. Per ultimo 2017 verbetert de current ratio zich volgens de prognose naar 3,4 (score Excellent). Voorzichtigheidshalve wordt er voor de liquiditeit van Haaglanden Motorsport de score Goed gehanteerd.

Samenvattend

Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed