Samenvatting

Sowi Trading (met Golfdriver.nl Trading en GolfDrivershop.de als andere handelsnamen) is opgericht in 2009 en is na vele professionaliseringsslagen een van de grotere ‘golfshops zonder showroom’ in Nederland. Sowi Trading is de eenmanszaak van Sonja Heinrich-Jordaan, maar haar man Wilco Jordaan houdt zich fulltime bezig met de onderneming. Hij is een bevlogen ondernemer met ruim 10 jaar ondernemerservaring in meerdere commerciële organisaties. Nu houdt hij zich bezig met de overall strategie, de marketing en de ontwikkeling van de websites van Sowi Trading. Golfdriver.nl richt zich op de golfers in Nederland en België waar golfers de laatste 5 jaar bekend zijn geraakt met het online aanschaffen van golfmateriaal. Sinds kort is ook GolfDriverShop.de als separate online golfshop in de lucht met als target de golfers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De belangrijkste leveranciers van GolfDriver.nl zijn TaylorMade, Cobra, Mizuno, Wilson, Clicgear en Garmin.Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 50.000. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Golfdriver.nl vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De debiteuren voor de financiering zijn Sonja Heinrich-Jordaan h.o.d.n. Sowi Trading en Projectambitie B.V. Wilco Jordaan tekent mee voor de financiering. Dun & Bradstreet geeft een Aanzienlijk risico aan voor deze onderneming. Verderop in de pitch wordt deze score uitgebreid toegelicht. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Leendoel

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding zal worden gebruikt ten behoeve van de lancering van GolfDrivershop.de. Het grootste gedeelte (75%) van het leenbedrag wordt benut voor het aankopen van voorraad en overige middelen ten behoeve van de marketingactiviteiten die komen kijken bij het lanceren van de Duitse website.

Ondernemer

GolfDriver.nl GolfDriver.nl staat op naam van Sonja Heinrich-Jordaan (1972), maar wordt in de praktijk geleid door Wilco Jordaan (1970). De keuze om de eenmanszaak op naam van Sonja Heinrich-Jordaan te zetten stamt uit het verleden, aangezien Wilco ten tijden van de oprichting van de onderneming druk bezig was met andere activiteiten. Inmiddels is hij de drijvende kracht achter de onderneming. Wilco is verantwoordelijk voor de overall strategie, de marketing en de ontwikkeling van de websites. Hij is een bevlogen ondernemer met ruim 10 jaar ondernemerservaring in meerdere commerciële organisaties.

De zakelijke carrière van Wilco Jordaan heeft zich jarenlang afgespeeld in de projectinrichting branche. In eerste instantie was hij in loondienst als accountmanager en adviseur bij meerdere projectinrichters. In 2007 zette hij een tweede vestiging op voor een gerenommeerd interieurbedrijf, werd hij vestigingsmanager en mede aandeelhouder. In 2009 kwam de inrichtingsbranche door de economische crisis steeds zwaarder onder druk. Als fanatiek golfliefhebber is Wilco toen al hobbymatig gaan onderzoeken hoe de golfbranche in elkaar zit. Met de oprichting van Sowi Trading werden toen al de zakelijke kansen afgetast op het gebied van E-commerce in de golfbranche. Na een moeilijke periode in de interieurbranche moest de hoofdvestiging van het interieurbedrijf in 2013 een faillissement aanvragen, wat ook de nieuwe tweede vestiging de kop kostte. Een zware maar leerzame tijd. Direct daarna richtte Wilco zijn eigen advies- en interieurbedrijf op, Projectambitie B.V., waarmee hij nu nog (beperkt) actief is.

Onderneming

Sowi Trading (met als handelsnamen GolfDriver.nl en GolfDrivershop.de) heeft na zijn oprichting in 2009 vele professionaliseringsslagen gemaakt waardoor de omzet geleidelijk is gegroeid. E-commerce was in die branche nog relatief nieuw en de grote golffabrikanten waren nog niet zo ver om commitment te geven aan ‘golfshops zonder showroom’ als GolfDriver.nl (www.golfdriver.nl en www.golfdrivershop.de). Hierdoor was inkopen toen alleen mogelijk door zelf te importeren vanuit Engeland. Daar lag het prijsniveau van golfmateriaal behoorlijk lager dan in Nederland. Met beperkte marges is de omzet in de jaren erna geleidelijk aan gegroeid. In 2014 werd, door de steeds duurder geworden Britse pond, het prijsverschil tussen de Nederlandse en Engelse golfmarkt nagenoeg nihil. Het businessmodel moest daardoor om worden gegooid en vijf jaar na de start van GolfDriver.nl stonden de grote golffabrikanten wél open voor samenwerking. Hierdoor kon GolfDriver.nl rechtstreeks gaan inkopen. Sinds dat moment is er veel tijd, geld en energie in het bedrijf gestoken en heeft de omzet een enorme groeicurve laten zien. Inmiddels scoort GolfDriver.nl bij TrustPilot.com (grootste review site) een 9.3 aan klanttevredenheid. Deze score is het hoogst van alle golf-gerelateerde bedrijven in Nederland.

Missie en visie

GolfDriver.nl levert met een team van enthousiaste golfliefhebbers en -specialisten tegen meer dan redelijke prijzen een uitgebalanceerd assortiment golfproducten! Hierbij ligt de focus op de volgende drie speerpunten:

  • een eenvoudige, toegankelijke online webwinkelformule.
  • een hoge kwaliteit van scherp geprijsde A-merk golfproducten.
  • een snelle en punctuele levering van veelal uit voorraad geleverde golfproducten.

Marktinformatie

In Nederland en België zijn er ongeveer 525.000 geregistreerde golfers. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn dit er zelfs 1,1 miljoen. De energie die de banen en clubs in Nederland de afgelopen maanden hebben gestopt in het toegankelijker maken van de sport, heeft als resultaat dat de sport stabiel is gebleven. Ten opzichte van 2014 is het aantal golfers verbonden aan een golfclub zonder baan gegroeid met 8% en het aantal verbonden aan een golfclub met baan is met 2% gegroeid. Het lijkt erop dat steeds meer spelers kiezen voor een flexibeler lidmaatschap. De NGF is hiermee nog steeds de vierde sportbond in Nederland en blijft zich inzetten om de golfsport verder te ontwikkelen. Door feeling te houden met golfers en diverse maatschappelijke trends zet de NGF de komende periode richtlijnen uit die clubs en banen kunnen volgen. De speerpunten zijn jeugd, families en vrouwen.

Concurrentiepositie

GolfDriver.nl richt zich op de golfers in Nederland en België waar golfers de laatste 5 jaar bekend zijn geraakt met het online aanschaffen van golfmateriaal. Sinds kort is ook GolfDriverShop.de als separate online golfshop in de lucht met als target de golfers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De belangrijkste leveranciers van GolfDriver.nl zijn TaylorMade, Cobra, Mizuno, Wilson, Clicgear en Garmin. De grootste concurrenten zijn Golfplaza en Jumbo Golf.

Structuur

Wilco Jordaan en Sonja Heinrich-Jordaan zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraad € 37.500
Marketing lancering GolfDrivershop.de € 12.500
Lening via Knab Crowdfunding € 50.000

Leenbedrag: € 50.000

Rente: 8%

Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Toelichting

GolfDriver.nl draait inmiddels in Nederland op volle toeren. De Duitse (en Oostenrijkse & Zwitserse) markt voor webshops loopt nog achter op de Nederlandse markt (qua professionaliteit en aanbod). Daarom ziet men een kans om de Duitse markt te betreden. Hier wordt het marketingbudget voor gebruikt. De voorraad kan voor zowel Nederland en Duitsland gebruikt worden en is benodigd om snelle levering te kunnen garanderen. De groei van de voorraad is noodzakelijk om dit ook bij een stijgende omzet te kunnen blijven doen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Sonja Heinrich-Jordaan h.o.d.n. Sowi Trading en Projectambitie B.V. De huwelijkspartner van Sonja, Wilco Jordaan, tekent mee voor de financiering die wordt aangegaan.
  • De huidige en toekomstige voorraad van Sowi Trading wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

De Dun & Bradstreet score geeft voor Sowi Trading een Aanzienlijk risico aan. Deze score is gebaseerd op twee betalingservaringen, waarvan er één aan een incassobureau is overgedragen. Knab Crowdfunding is in het bezit van documentatie waaruit blijkt dat deze vordering ten onrechte aan het incassobureau is aangeboden. Daarom achten wij het passend om de aanvraag te plaatsen.

Wilco Jordaan geeft aan dat deze situatie is ontstaan doordat er twee opeenvolgende jaren fouten waren gemaakt met het opzeggen van een postbus bij een Nederlands postbedrijf. Hij heeft, toen hij voor het tweede opeenvolgende jaar werd verrast door een rekening, besloten om uit protest deze rekening niet te betalen. Het openstaande bedrag is overigens meteen betaald nadat de ondernemer een verzoek tot betaling ontving van het incassobureau. Voor Projectambitie B.V. noteert Dun & Bradstreet een Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 2015 en 2016 en de prognose voor 2017 van Sowi Trading. Knab Crowdfunding is tevens in het bezit van de gerealiseerde cijfers van 2015 en 2016 en de prognose voor Projectambitie B.V., welke naar verwachting aan het einde van 2017 geliquideerd zal worden. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

Sowi Trading bestaat al 8 jaar, maar pas in de laatste jaren is ondernemer Wilco Jordaan zich fulltime met de onderneming bezig gaan houden. Dit is ook terug te zien in de ontwikkeling van de exploitatie. In 2015 is er een omzet van € 105.000 gerealiseerd, met een bijbehorende netto winst van € 5.000. In 2016 steeg de omzet naar € 180.000 en resteerde er een netto winst van € 27.000. In beide jaren was er geen aflossingsverplichting. Alle winst is herinvesteerd in het bedrijf (met name om de aankoop van voorraad te realiseren). Voor 2017 wordt er een omzet van € 352.000 verwacht, aangezien men niet alleen in Nederland, maar ook in Duits sprekende landen (GolfDrivershop.de) gaat verkopen. Bovendien blijft de omzet in Nederland naar verwachting verder stijgen. Wilco zou ook in staat moeten zijn om voor het eerst een salaris uit de onderneming te halen. Na aftrek van deze privé-onttrekkingen wordt er een netto winst van € 27.000 geprognosticeerd. Na aflossing van de lening aan Knab Crowdfunding, resteert er een netto cashflowoverschot van € 18.000 (score Excellent). In Projectambitie B.V. zal er in 2017 volgens de prognose ongeveer € 90.000 aan bruto marge worden gerealiseerd. De omzet komt vooral voort uit een consultancy opdracht die Wilco in het najaar zal gaan uitvoeren en (after)sales die voortvloeien uit eerder opgebouwde klantrelaties. Hierdoor is het voor Wilco nog niet nodig om een volledig salaris uit Sowi Trading te onttrekken. Vooralsnog achten wij het passend om de rentabiliteit als Ruim voldoende te kwalificeren.

Solvabiliteit

Op het moment van financieren is de solvabiliteit van Sowi Trading te kwalificeren als Voldoende (ruim 17% op een balanstotaal van € 161.000). Aan de activazijde van de balans staan hoofdzakelijk voorraden. In Projectambitie B.V. is op het moment van financieren een negatief eigen vermogen van € 21.000. Volgens de prognose van Projectambitie B.V. wordt het negatief eigen vermogen per ultimo 2017 positief. In Projectambitie B.V. zitten op dit moment geen financieringen. Vooralsnog achten wij het passend om de solvabiliteit van deze twee debiteuren gecombineerd als Matig te kwalificeren.

Liquiditeit

Per ultimo 2016 is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Sowi Trading per ultimo 2016 gelijk aan 1,3 (score Ruim voldoende). Per ultimo 2017 verbetert de current ratio volgens de prognose naar 2,2 (score Excellent). De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit crediteuren en de aflossingsdruk van de financiering van Knab Crowdfunding. De vlottende activa bestaat hoofdzakelijk uit voorraad en voor een gedeelte uit vorderingen. Op dit moment achten wij het passend om de score Ruim voldoende voor de liquiditeit te hanteren.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Matig
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Voldoende