Samenvatting

Je smartphone of tablet laten fixen op je werk of thuis? Het is mogelijk via het vernieuwende concept Fixers.nl, wat je device gecertificeerd repareert op locatie, met daarbij 6 maanden garantie. De oprichters van Fixers hebben meer dan 40 jaar ervaring binnen de telecombranche. Eerder dit jaar hebben de aandeelhouders de bestaande onderneming PCService.nl overgenomen, om zo met het Fixers concept sneller in de markt te kunnen zetten. Met deze strategische overname zijn ook de bestaande schulden en verplichtingen overgenomen. Zowel deze schulden en verplichtingen als de overname zijn uit eigen vermogen gefinancierd.

Met de gevraagde lening via Knab Crowdfunding wil het bedrijf het concept uitrollen en vraagt daarbij hulp van enthiousiaste investeerders. De grootaandeelhouder toont zijn commitment door het afgeven van een zakelijke borgstelling voor 50% van het gevraagde leenbedrag.

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 517.500. De aandeelhouders van Fixers B.V. hebben middels een kapitaalstorting € 250.000 via het eigen vermogen gefinancierd. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 267.500. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Fixers bv vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor deze financiering zijn Fixers B.V., PCService Group B.V. en PCService.nl B.V. De grootaandeelhouder van Fixers B.V. geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 133.750, welke momenteel volledig materieel is. De huidige en toekomstige voorraad en inventaris worden verpand in eerste verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Tevens geldt er een geconsolideerde niet-onttrekkingsverklaring van 25% op het niveau van Fixers B.V.

Leendoel

De gevraagde financiering is bedoeld voor de verdere uitrol en positionering van het Fixers concept. Het betreffen enerzijds investeringen in het platform en anderzijds investeringen ten behoeve van de verwachte groei van Fixers. Om deze groei te realiseren dienen er investeringen verricht te worden in de voorraad, vervoersmiddelen (bakfiets/ elektrische scooter/ auto) en het opzetten van servicepoints (hubs) in de grote steden.

De bestaande schulden en verplichtingen van PCService.nl, welke zijn overgenomen door de nieuwe aandeelhouder Fixers tijdens de overname eerder dit jaar, zijn/worden volledig gefinancierd met eigen vermogen middels kapitaalstortingen door de aandeelhouders. Na invulling van het totale investerings- en financieringsplan is Knab Crowdfunding de enige aanwezige externe financier binnen de onderneming.

Financieringspartner

Deze lening via Knab Crowdfunding is tot stand gekomen in samenwerking met Cygnus Finance Support.

Ondernemer

Fixers is opgericht door vier aandeelhouders die allen hun sporen hebben verdiend in het zakenleven. Hun complementaire skill sets zijn gebaseerd op brede ervaringen in het opzetten en begeleiden van startups, het opschalen van ondernemingen, het managen en optimaliseren van bedrijven en het doen van succesvolle exits.

Pieter Leeuw (48 jaar) is algemeen directeur van Fixers en PCService.nl. Pieter heeft een bewezen track record in sales management en business development. Hij heeft gestudeerd aan de UvA, IMD Lausanne en HEC Paris. Zijn kracht ligt in het mobiliseren van mensen en kapitaal, hij heeft dit zowel gedaan in de corporate omgeving, als in de sportwereld, en als ondernemer. Hij vindt het een uitdaging om versnelde groei te managen.

Stefan Nuijten (33 jaar) heeft in zijn carrière reeds 2 ondernemingen succesvol opgezet en vervolgens verkocht, waaronder Forza-refurbished.nl. Zijn expertise en interesse gaat uit naar online marketing. Stefan heeft een uitgebreide ervaring in de telecom hardware en refurbishment markt.

Maarten Elshove (50 jaar) heeft na zijn studie Rechten in Leiden diverse corporate posities bekleed bij ABN AMRO en KPMG. Na zijn corporate ervaring is Maarten gaan ondernemen en heeft hij als eigenaar diverse directiefuncties bekleed bij onder andere MaxCredible Software. Momenteel is Maarten co-owner van MM Ventures, en boardmember en directielid bij diverse ondernemingen.

Michiel Mol (leeftijd) is een van de meest succesvolle Nederlandse e-business ondernemers van de laatste decennia. Na zijn studie Computer Science en Mathematics heeft hij diverse ondernemingen opgericht, geleid en succesvol verkocht waaronder Lost Boys. Michiel is als board member verbonden aan verschillende disruptieve ondernemingen, naast Fixers.

Pieter Leeuw is de operationeel verantwoordelijke binnen Fixers B.V. en heeft wekelijks overleg met Maarten Elshove en Michiel Mol om de ontwikkelingen te bespreken inzake Fixers. Door de aanwezigheid van deze aandeelhouders kan Fixers gebruik maken van een enorm netwerk en expertise op het gebied van e-commerce. Inmiddels is het team van aandeelhouders van Fixers verder uitgebreid met nieuwe, tevens kapitaalkrachtige, aandeelhouders.

op de foto vlnr: Pieter, Stefan, Maarten & Michiel

Onderneming

Algemeen

Fixers is een bedrijf dat telefoons en tablets repareert op locatie van de klant wanneer de klant dat het beste uitkomt. De klant kan via de website, mobiele app of per telefoon een afspraak inplannen. Vervolgens komt er een gecertificeerde reparateur naar de klant toe en zal zijn/ haar device binnen een half uur repareren. Dit alles tegen een vooraf overeengekomen prijs. In de grote steden zal de ‘hub‘, van waaruit de reparateur naar de klant toe rijdt, tevens ingericht gaan worden als een repair shop. Fixers kent de volgende principes:

 1. Vaste prijs voor iedere reparatie (geen extra kosten en geen verrassingen);
 2. Gebruik van OEM (Original Equipment Manufacturing) onderdelen en gecertificeerde monteurs;
 3. Reparatie op afspraak, binnen 30 minuten gerepareerd op locatie;
 4. Transparant, klant zelf meekijken in de bus of binnen op kantoor/ in huis;
 5. 6 maanden garantie op reparatie.

Ontstaan van Fixers

De ondernemers en investeerders van Fixers geloven in een verregaande consolidatie in de repairmarkt van devices als smartphones, laptops en tablets. Momenteel zijn er veel kleine aanbieders, vaak in binnensteden gesitueerde winkels die een uiteenlopende service en kwaliteit bieden. Het concept Fixers gaat uit van een maximale ontzorging van de klant met betrekking tot de reparatie gericht op absoluut gemak en hoogstaande kwaliteit. Het gaat hier namelijk niet zomaar om een device maar om een dierbaar bezit, misschien wel het meest dierbare bezit tegenwoordig. Vanuit deze gedachte is Fixers ontstaan en is men het bedrijfsidee verder gaan uitwerken. Na het bouwen van de website en het organiseren van management kwam via het eigen netwerk de mogelijkheid om de bestaande onderneming PCService.nl over te nemen. Middels de overname van PCService.nl, welke ondersteunend is aan het Fixers concept, zou men Fixers sneller kunnen positioneren in de markt.

Fixers neemt PCService.nl over

PCService.nl, een bestaande reparateur van mobiele devices voor zakelijke en particuliere eindgebruikers is per april 2018 overgenomen door branchegenoot Fixers. De nieuwe organisatie zal verder gaan onder de naam Fixers. Wel blijft PCService.nl voorlopig als merknaam nog bestaan.

De overname, via een aandelentransactie, heeft plaatsgevonden vanuit strategisch oogpunt. Door de overname kan het vernieuwende concept Fixers sneller in de markt worden gezet. De onderneming PCService.nl is, ondanks een omzet van ruim € 1 miljoen, vanuit een verlieslatende situatie overgenomen wat mede is ontstaan door een te hoge kostenstructuur in combinatie met een onervaren management. Met de overname zijn tevens de bestaande schulden en verplichtingen van PCService.nl overgegaan naar Fixers: de nieuwe aandeelhouder. Het gaat hierbij vooral om ‘oude’ handelscrediteuren, achterstanden bij de Belastingdienst en middellange financieringen. Na overname zijn er direct betaalafspraken gemaakt met de Belastingdienst en heeft men de crediteuren en externe financiers op de hoogte gebracht van de overname.

Inspelen op een groeiende reparatiemarkt

Fixers ziet de komende jaren veel kansen op de markt voor het repareren van mobiele devices. Jaarlijks gaan er zo’n 2 miljoen devices stuk. Vervanging is steeds minder aan de orde, onder meer door het uitblijven van nieuwe features op nieuwe smartphones en doordat het kopen van een toestel in combinatie van een abonnement, bij een prijs van meer dan € 250, tegenwoordig voor consumenten een BKR-notering tot gevolg heeft. Eindgebruikers doen steeds langer met hun oude toestel of kopen een refurbished model. Voor het bedrijfsleven is ook de circulaire economie mogelijk een aandachtspunt. Reparatie is daarom voor zowel de particuliere als de zakelijke doelgroep steeds vaker een te overwegen optie.

Fixers gaat zich richten op meer dan enkel de consument

Naast de individuele consument zijn er nog drie andere doelgroepen waar Fixers zich op richt c.q. gaat richten. Het gaat hier om de zakelijke markt, resellers/ telecomdealers & providers en verzekeraars & tussenpersonen.

Structuur

De onderneming wordt geëxploiteerd in een meervoudige B.V. constructie. Fixers B.V. heeft meerdere aandeelhouders waarbij de investeringsmaatschappij Oyster Ventures B.V. fungeert als grootaandeelhouder. Oyster Ventures heeft een trackrecord als het gaat om het identificeren van online kansen binnen verschillende markten. De sterke liefde voor de digitale wereld en innovatie zorgt ervoor dat zij goed onderbouwde analyses, prognoses en strategieën kunnen opzetten om zo de haalbaarheid van een startup of een scale-up te bepalen. Op basis van deze kennis investeert men in ambitieuze bedrijven en ondernemers met een sterk service-georiënteerde mentaliteit.

 

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

platform* € 80.000
nieuwe lokaties (Amsterdam, Utrecht & Rijnmond)* € 60.000
voorraad hoofdkantoor* € 45.000
werkkapitaal € 54.000
aflossing converteerbare lening € 60.000
inlossen langlopende schulden (al aanwezig op moment van overname april 2018) € 157.500
verlies 2018 (prognose) € 61.000
Totale investeringsbehoefte € 517.500
aandelenkapitaal (eigen vermogen) € 250.000
Lening via Knab Crowdfunding € 267.500

Leenbedrag: € 267.500

Rente: 7,5%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

* Deze begrote investeringen zijn door de ondernemers ingeschat en gebaseerd via onder andere opgevraagde offertes.

** Er is overeengekomen dat Fixers na 15 maanden en na 30 maanden de mogelijkheid heeft tot het doen van extra aflossingen. Hierbij geldt een minimum af te lossen bedrag van € 50.000,- tegen een extra vergoeding van drie maanden rente aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Overige financieringen

Er zijn na financiering van de Knab lening geen andere financieringen aanwezig binnen de onderneming.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

 • De debiteuren zijn Fixers B.V., PCService Group B.V. en PCService.nl B.V.
 • Oyster Ventures B.V., grootaandeelhouder van Fixers B.V., geeft een zakelijke borgstelling af voor € 133.750. Deze borgstelling heeft op dit moment volledige materiële waarde. Dun & Bradstreet kwalificeert Oyster Ventures B.V. als Laag risico. Oyster ventures B.V. heeft op dit moment een eigen vermogen van € 178.497.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een geconsolideerde niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Fixers B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 25% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Fixers B.V., PCService Group B.V. en PCService.nl B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren.Fixers B.V., een nieuwe entiteit, wordt gekwalificeerd met de score Verhoogd risico. PCservice Group B.V. wordt door D&B gekwalificeerd met een Minimaal risico. PCService.nl B.V., de entiteit die eerder dit jaar is overgenomen, wordt gekwalificeerd met een Aanzienlijk risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op historische cijfers van 2017 en de interne cijfers van 2018 van de eerder dit jaar overgenomen onderneming. Verder zijn er exploitatie-, liquiditeits- en balansprognoses na overname voor de komende jaren opgesteld. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

In april 2018 heeft Fixers B.V. de bestaande onderneming PCService.nl B.V. overgenomen met een lopende exploitatie. Voor 2018, waarin de exploitatie nog nagenoeg afhankelijk is van PCService.nl, bedraagt de verwachte omzet € 884.000 met een verwachte operationele cashflow van € 73.000 negatief. Dit tekort wordt gefinancierd door de aandeelhouders waardoor er per saldo een verwacht netto cashflow overschot resteert van zo’n € 150.000. Zoals beschreven is er sprake van een lopende exploitatie waarbij PCService in zowel 2016 als 2017 goed was voor een omzet van ruim € 1.000.000.

In 2019 zal volgens plan de exploitatie van PCService.nl worden aangevuld met de exploitatie van Fixers. Hierdoor zal de omzet naar verwachting stijgen naar ruim € 2.000.000. De verwachte operationele cashflow is van een dermate niveau dat nakoming van de verplichtingen geen probleem mag zijn. Het verwachte netto cashflow overschot is zo’n € 150.000.

 

In 2020 zal de groei zich volgens prognose doorzetten (met name de omzet van het Fixers concept) en komt de verwachte omzet uit op bijna € 3.500.000. Omdat de prognose voor een belangrijk deel is gebaseerd op toekomstgerichte informatie beoordelen wij de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit

Het geconsolideerde eigen vermogen van Fixers B.V., na financiering, bedraagt ruim € 140.000 op een balanstotaal van € 437.143. Hiermee komt de solvabiliteit na financiering uit op 32% wat een score Ruim voldoende oplevert. In deze berekening is er rekening gehouden met het geprognosticeerde verlies in 2018 en het negatieve vennootschappelijke eigen vermogen van de overgenomen onderneming PCService.nl. Door geprognotiseerde winsttoevoegingen in de komende boekjaren is de verwachting dat het eigen vermogen verder zal stijgen. Wij beoordelen de Solvabiliteit met de score Ruim voldoende.

Liquiditeit

Met de overname van PCService.nl door Fixers eerder dit jaar heeft de nieuwe aandeelhouder tevens de lopende verplichtingen en schulden overgenomen. Hierdoor was er in principe direct sprake van liquiditeitskrapte. Doordat de aandeelhouders gezamenlijk een kapitaalstorting van € 350.000 hebben gedaan is er na overname direct sprake van rust in de liquiditeiten. Oftewel; de aandeelhouders hebben de ‘pijn uit het verleden’ gefinancierd met eigen vermogen. Er wordt extra comfort gevonden in de liquiditeiten doordat er meerdere aandeelhouders in Fixers B.V. zitten met een positieve vermogenspositie en aanwezige liquiditeiten. Conform de gestelde prognose is er elk jaar sprake van een gezonde current ratio (groter dan 2). Echter, omdat dit gebaseerd is op toekomstige cashflow beoordelen wij de Liquiditeiten voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Voldoende
 • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
 • Liquiditeit: Ruim Voldoende
 • Overall: Ruim Voldoende