Samenvatting

Fitclub Nederland is een onderneming die zich bezighoudt met het geven van Personal Training aan individuele sporters en kleine groepen. Op dit moment worden de lessen aangeboden op diverse locaties binnen bestaande sportscholen. De onderneming is een vof met Jairo Birsak en Joel Helms als vennoten. Beiden zijn volledig gecertificeerde personal trainers. De ondernemers willen het merk Fitclub verder uitbouwen naar een geheel eigen concept op een eigen locatie in Amersfoort.

Ondernemers Fitclub

Jairo Birsak & Joel Helms

Financierings-behoefte

De totale financieringsbehoefte is € 160.000. Er wordt € 10.000 vanuit privé ingebracht en € 15.000 in de vorm van een achtergestelde lening verstrekt. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 135.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Fitclub Nederland vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft voor de onderneming een Laag risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren zijn J.Y.R. Birsak en J.F. Helms, tezamen handelend onder de vennootschap onder firma Fitclub Nederland. De lening ter hoogte van € 15.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding gedurende een periode van 2 jaar.

Leendoel

Op dit moment wordt er door Fitclub Nederland op diverse locaties in bestaande sportscholen les gegeven. Voor de volgende stap van de onderneming wordt er nu een eigen vestiging in Amersfoort geopend. De financiering bij Knab Crowdfunding wordt hiervoor benut.

Ondernemers

Jairo Birsak (1979) en Joel Helms (1981) zijn de huidige vennoten en drijvende krachten achter Fitclub Nederland. Beide heren hebben zeer ruime ervaring binnen de personal trainer branche en hebben de onderneming in haar relatief korte bestaan tot een zeer goedlopende business weten neer te zetten. Binnen de onderneming houdt Jairo zich voornamelijk bezig met sales en financiën, terwijl Joel zich voornamelijk bezighoudt met het maken van programma’s en promotiematerialen. In privé hebben Jairo en Joel een goede relatie.

Jairo Birsak heeft, na het afronden van zijn mbo Detailhandel, tien jaar lang als financieel (hypotheek)adviseur gewerkt voor diverse tussenpersonen en banken. In 2008 is hij een eigen winkel (soft-franchise) gestart in drogisterij artikelen. In 2012 heeft hij de winkel verkocht aan de franchiseorganisatie. Van 2012 tot 2014 heeft Jairo als store manager voor KPN gewerkt met als doel zichzelf te ontwikkelen in coaching van medewerkers, om dit verder toe te kunnen passen als personal trainer. Naast zijn baan bij KPN is hij parttime begonnen met het geven van personal trainingen (sinds 2013) in de avonduren. In de zomer van 2014 heeft hij zijn baan opgezegd bij KPN en heeft het risico genomen om binnen drie maanden tijd een fulltime business op te bouwen waaruit Fitclub verder is voortgevloeid. Ondernemen zit bij Jairo echt in zijn bloed en hij gaat dan ook geen uitdaging uit de weg. In zijn vrije tijd houdt Jairo van snowboarden en padel. Ook hecht hij veel waarde aan zijn sociale contacten.

Joel Helms heeft na het afronden van zijn mbo Sociaal Cultureel Werk opleiding, 6 jaar gewerkt voor verschillende zorginstanties als coach en persoonlijk begeleider. Hier was hij verantwoordelijk voor het coachen en begeleiden van jongeren en ouderen. Ook is hij verantwoordelijk geweest voor het opzetten van een gezond beweeg initiatief binnen de zorginstelling, waarbij verschillende evenementen en activiteiten werden gerealiseerd tot het bevorderen van de gezondheid van de cliënten. Tijdens deze periode is Joel zich gaan ontwikkelen als personal trainer en mental coach. Hiervoor heeft hij de benodigde diploma’s en certificaten behaald. Joel is een echte motivator in hart en nieren hij houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe programma’s die er toe leiden mensen te ondersteunen en inspireren naar een gezondere en fittere levensstijl. Naast het geven van Personal Training is Joel bezig met vormgeven en video-editing, deze kwaliteiten komen goed van pas tijdens het opbouwen van Fitclub Nederland. In zijn vrije tijd houdt Joel zich bezig met krachttraining en trektochten. Daarnaast geniet hij ervan om samen met zijn vrouw en twee kinderen van 5 en 10 jaar oud, vrienden en familie te bezoeken en tijdens vakanties te kamperen in de Franse Alpen.

Onderneming

Fitclub Nederland verzorgt sinds 2014 Personal Trainingen voor individuen en kleine groepen (4 tot 8 personen). Op dit moment worden de trainingen gegeven op de locatie van bestaande sportscholen (Basic Fit en andere concepten). De onderneming is gestart door Jairo Birsak en in 2015 is Joel Helms ingestapt. Binnen de onderneming wordt gewerkt met vaste programma’s welke aan klanten worden aangeboden. De lessen en programma’s binnen onderneming worden naast de vennoten gegeven door 2 medewerksters. Deze dames geven diverse lessen, maar sinds 2016 is er ook een aparte Ladies Fitclub als merk neergezet, waarin de beide dames een kartrekkersrol hebben. Dit label zal ook in de eigen vestiging worden neergezet en hiermee verwacht men een verdere uitbouw van het ledenbestand te kunnen creëren, daar het tot op heden een zeer goede manier is gebleken om specifiek voor vrouwen een lesprogramma aan te bieden.

Nieuwe locatie

Door een eigen vestiging naast het huidige businessmodel te openen, verwacht men de onderneming naar het volgende niveau te kunnen tillen. Tevens wil men in de toekomst deze eigen vestiging gebruiken als ‘conceptstore’, als voorbeeld voor andere vestigingen en mogelijk als kickstart van een franchiseconcept. De nieuwe locatie zal in Amersfoort Vathorst worden geopend. De te openen locatie is zowel met eigen vervoer als openbaar vervoer uitstekend bereikbaar en heeft goede parkeermogelijkheden. De locatie zal geheel in een eigen stijl worden opgetrokken en zal worden voorzien van alle benodigde trainingsmaterialen en inventaris.

Marktontwikkelingen

Fitness blijft populair in Nederland, waardoor er nog steeds kansen zijn in deze nog relatief jonge branche. Maar de markt zal in toenemende mate gedomineerd worden door de grote ketens en low budget centra. Als reactie hierop zien we de opkomst van kleinschalige, innovatieve concepten in de vorm van personal training, outdoor training en boutique studios. Deze concepten realiseren vaak veel betere marges, aangezien ze persoonlijke aandacht geven waar klanten naar op zoek zijn in hun weg naar een gezonder leven. Door de toevoeging van een personal trainer wordt dit geheel op maat aan de klant geleverd, waardoor deze veel sneller resultaat zal boeken. Dit resultaat is belangrijk voor de klanten en hun beleving. De uitgebreide klantenkring die de onderneming heeft opgebouwd en diverse marktvisies en ervaringen bij andere sportschoolhouders onderbouwen, dat persoonlijke begeleiding toekomst heeft binnen de fitnesswereld.

Structuur

Organogram Fitclub Nederland1

Financieringsbehoefte

Inventaris € 74.000
Bouwkundige voorzieningen € 50.000
Opening en aanloopkosten € 10.000
Onvoorzien € 26.000
Totale investeringsbehoefte € 160.000
Achtergestelde lening € 15.000
Eigen inbreng € 10.000
Lening via Knab Crowdfunding € 135.000

Leenbedrag: € 135.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Op dit moment is er geen andere financiering aanwezig in de onderneming.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn J.Y.R. Birsak en J.F. Helms, tezamen handelend onder de vennootschap onder firma Fitclub Nederland. In privé is de vermogenspositie van beide vennoten nihil.
  • De lening ter hoogte van € 25.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding gedurende een periode van 2 jaar. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de eerste twee jaar van de lening via Knab. De rente wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. Dun & Bradstreet kwalificeert Fitclub Nederland als Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognose voor de resterende maanden in 2017 en de prognose voor 2018 en 2019. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een uitgebreid businessplan en prognoses, mede opgesteld door een administratie- en advieskantoor. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit

Fitclub Nederland laat in de afgelopen jaren een flinke omzetgroei zien. Van € 94.000 omzet in 2015 naar € 195.000 in 2016. De winst voor belasting en privé-onttrekkingen is toegenomen van € 30.000 in 2015 naar € 80.000 in 2016. De vennoten hebben in afgelopen jaren het grootste gedeelte van het resultaat onttrokken uit de onderneming. In beide jaren waren er geen financieringen aanwezig in het bedrijf. Voor 2017 wordt er een omzet van ongeveer € 350.000 geprognosticeerd, met een netto winst (na privé-onttrekkingen à € 85.000 voor de vennoten gezamenlijk) van € 52.000,-. Met een aflossingsdruk van ongeveer € 13.000 aan Knab Crowdfunding en afschrijvingen à € 16.000 resteert er een netto cashflowoverschot van € 55.000 (score Excellent). Voorzichtigheidshalve achten wij het passend om de rentabiliteit als Ruim voldoende te kwalificeren.

Solvabiliteit

Op het moment van financieren is het risicodragend vermogen van Fitclub Nederland ongeveer 30% bij een balanstotaal van ruim € 200.000 (score Ruim voldoende). Voor de solvabiliteit wordt de score Ruim voldoende gehanteerd.

Liquiditeit

Historisch gezien waren er slechts beperkte posities vlottende activa en vlottende passiva aanwezig op de balans. Per ultimo 2017 zal er volgens de prognose ruim € 35.000 aan vlottende passiva aanwezig zijn en ruim € 65.000 aan vlottende activa. Dit resulteert in een geprognosticeerde current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van ruim 1,8 (score Excellent). Voorzichtigheidshalve wordt de liquiditeit van Fitclub Nederland als Voldoende gekwalificeerd.

Samenvattend

Rentabiliteit: Ruim Voldoende

Solvabiliteit: Voldoende

Liquiditeit: Ruim Voldoende

Overall: Ruim Voldoende