Samenvatting


EnergieMeetbedrijf2020 B.V. (hierna 'EMB2020') is een door de ACM (Autoriteit Consument en Markt) en TenneT erkend onafhankelijk meetbedrijf. Een meetbedrijf dat gespecialiseerd is in het meten van energieverbruik bij (groot)zakelijke klanten. Dit doen zij door het plaatsen van hoogwaardige elektriciteits- en gasmeters, waarbij de meting van verbruik door EMB2020 zuiver en onafhankelijk kan plaatsvinden. Op basis van de dagelijks vastgestelde meetgegevens factureert de netbeheerder en de energieleverancier de (groot)zakelijke klant. EMB2020 weet dat de grootverbruiker door inzicht in de meetresultaten de grootste invloed heeft op haar totale verbruik. Met het door hen gegenereerde inzicht en de gedetailleerde rapportages kan er energie bespaard worden en hierdoor dus ook geld voor de grootverbruiker.

Meer over lenen