Samenvatting

Efficienza is de eenmanszaak van Steven Visée. Het bedrijf heeft als missie het vinden van oplossingen voor verspilling binnen ondernemingen. Door diverse contracten van randzaken te bekijken en waar nodig aan te passen, komt Efficienza tot een kostenbesparing voor een ondernemer. Efficienza formuleert een verbeterpotentieel en begeleidt de onderneming tot een succesvolle invoering van de besparingen. Gemiddeld levert dit een besparing op van 10 tot 35 procent. Efficienza maakt haar analyses op het gebied van energie, porto, telecom, drukwerk, verzekeringen, schoonmaak, liftonderhoud en printers. Het verduurzamen van organisaties wordt in de analyses van Efficienza meegenomen.

Steven Visée

Steven Visée

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Efficienza vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft voor Efficienza een score Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Steven Michel Visée h.o.d.n. Efficienza. Er wordt een negatieve hypotheekverklaring op de eigen woning afgegeven door de ondernemer en zijn ex-partner (beiden eigenaar van de woning)

Leendoel

In de komende jaren wil ondernemer Steven Visée met Efficienza de nadruk gaan leggen op contractbeheer, outsourcing, specialisatie en een grotere servicebehoefte. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding zal hierin ondersteunen en worden benut ten behoeve van de ontwikkeling van een platform voor online contractbeheer, marketing, voorfinanciering van debiteuren, de aanschaf van bedrijfsmiddelen en software, huurkosten en voorfinanciering van de BTW.

Ondernemer

Steven Visée (1965) is de ondernemer achter Efficienza. Na zijn opleidingen (HAVO & NIMA/A) heeft Steven van 1990 tot 2010 diverse commerciële functies gehad bij Regma Nederland, WAM!NET Nederland en BührmannUbbens Papier, altijd als accountmanager, senior accountmanager of salesmanager. Sinds december 2010 is Steven verbonden aan Efficienza. In de eerste jaren bekleedde Steven een salesfunctie, waarna hij in februari 2013 is ingestapt als mede-eigenaar. In zijn vrije tijd is Steven fervent voetballer en cricketter. In beide sporten heeft hij in de eerste elftallen van HBS uit Den Haag gespeeld. Na zijn actieve sportcarrière heeft hij diverse vrijwilligersfuncties bekleed binnen HBS. Sinds 2015 is Steven voorzitter van hockeyclub HBS-Craeyenhout. Mede door het verenigingsleven heeft Steven een groot netwerk binnen de sportwereld, waaruit ook regelmatig zakelijke verbintenissen ontstaan.

Onderneming

Efficienza heeft als missie het zoeken naar en het vinden van oplossingen voor verspilling binnen ondernemingen. Door diverse contracten van randzaken te bekijken en waar nodig aan te passen, komt Efficienza tot een kostenbesparing voor een ondernemer. De insteek is om te kijken of bestaande contracten optimaal benut worden. Efficienza formuleert een verbeterpotentieel en begeleidt de onderneming tot een succesvolle invoering van de besparingen. Efficienza maakt haar analyses op het gebied van energie, porto/verzendkosten, telecom, drukwerk, verzekeringen, schoonmaak, liftonderhoud, printers en ict.

Voor energie biedt Efficienza een totaalpakket aan waar wordt gekeken naar inkoop, monitoren van gebruik, reductiemogelijkheden van verbruik en CO2 uitstoot, verlichtingsanalyse en administratief beheer. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag in rekening gebracht. Voor porto/verzendkosten maakt Efficienza het inzichtelijk om ‘slim’ post aan te bieden. Het vervolgtraject hierin kan digitalisering zijn. Voor energie én porto/verzendkosten heeft Efficienza een analysemodel ontwikkeld om bedrijven te laten besparen en eventueel vanuit het oogpunt van MVO te laten verduurzamen.

Historie

Efficienza is in 2010 opgericht en in de beginjaren als eenmanszaak geëxploiteerd door de heer Bos. In 2013 is Efficienza als een vof met Steven en de heer Bos als vennoten doorgestart en heeft sindsdien een aanzienlijke groei doorgemaakt. Na een succesvolle samenwerking is er in maart 2017 besloten om deze samenwerking te beëindigen en Efficienza voort te zetten als eenmanszaak. De afwikkeling van de samenwerking is helemaal afgewerkt. Projecten die liepen voordat de vof werd ontbonden, worden afgerond en de verdiensten worden naar rato verdeeld. Qua kosten vallen er na de omzetting naar een eenmanszaak € 21.000,- aan personeelskosten weg uit Efficienza, aangezien Steven zelf de administratie zal uitvoeren. Verder wijzigt er niet veel in de bedrijfsvoering.

Toekomstperspectief

Efficienza heeft als missie om contracten optimaal te laten gebruiken door bedrijven en zo verspilling tegen te gaan. In de komende jaren wil Steven de nadruk gaan leggen op outsourcing, specialisatie en een grotere servicebehoefte. Outsourcing betreft het huidige inkoop- en verkoopmodel voor post- en pakketverzending. Dit zorgt ervoor dat de omzet significant zal dalen, maar dit leidt nauwelijks tot een daling van de marge. Bovendien komt het debiteurenrisico voor Efficienza met deze wijziging te vervallen. De belangrijkste stap om de onderneming gezond te laten groeien is door contractbeheer aan te gaan bieden aan klanten. Bij veel klanten komt het namelijk voor dat contracten onvindbaar zijn of stilzwijgend worden verlengd. Op menig verzoek van klanten start Efficienza met een online platform voor contractbeheer, wat bekostigd zal worden vanuit de financiering via Knab. Dit geeft Efficienza meer data van klanten, wat tot een completer beeld van de onderneming (en dus een beter beeld van de besparingsmogelijkheden) leidt.

Verdienmodel

Het verdienmodel van Efficienza is tweeledig: enerzijds worden er inkomsten gegenereerd vanuit de klant (een percentage van de gerealiseerde besparingen, no cure no pay) en anderzijds zijn er kickbackvergoedingen vanuit de leverancier. Efficienza is altijd volledig transparant over haar verdienmodel richting haar klanten.

Marktanalyse

Er zijn veel bedrijven die besparingsmogelijkheden (met name op het gebied van energie) aanbieden in Nederland. Meestal worden besparingsmogelijkheden aangeboden op het gebied van inkoop. Efficienza biedt daarentegen een totaalpakket: inkoop, data analyse, monitoring, digitale factuurcontrole, meetdiensten, energielabels, energie audits en lichtanalyses. Door deze veelzijdige dienstverlening is Efficienza een onderscheidende partij ten opzichte van andere aanbieders. De service die Efficienza aanbiedt op het gebied van portokosten is de grootste kracht van het bedrijf. Er is namelijk op dit moment geen enkele concurrent die op dezelfde wijze deze dienstverlening aanbiedt.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouwen online platform contractbeheer € 12.500
Voorfinanciering debiteuren € 8.500
Marketing € 7.500
Huur  € 5.000
Bedrijfsmiddelen € 4.000
Voorfinanciering BTW € 3.000
Software € 2.000
Onvoorzien € 7.500
Lening via Knab Crowdfunding € 50.000
 

Leenbedrag: € 50.000

Rente: 8%

Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Huidige financieringen

Op dit moment zijn er geen andere (bancaire) financieringen aanwezig binnen Efficienza. In privé is er enkel een financiering aanwezig ten behoeve van de eigen woning, welke voor de helft eigendom is van Steven Visée en voor de helft van zijn ex-partner.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Steven Michel Visée h.o.d.n. Efficienza. Vanwege de gekozen rechtsvorm is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer. In privé is er vermogen aanwezig bij Steven, echter is dit vermogen op dit moment (nog niet) beschikbaar voor Efficienza.
  • Er is een negatieve hypotheekverklaring op de eigen woning overeengekomen. Dit is een morele verklaring die inhoudt dat er geen hypotheek gevestigd zal worden door derden op de eigen woning. Deze verklaring zal ook ondertekend worden door de ex-partner van Steven, aangezien de woning (na scheiding in 2015) nog in het bezit van beiden is.

Er is binnen de eigen woning een overwaarde van ruim € 100.000,- aanwezig op basis van de woz-waarde van de woning.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. De D&B score kwalificeert Efficienza als Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de bepaling van de score zijn de jaarcijfers 2016 en de prognoses voor 2017 en 2018 gehanteerd zoals aangeleverd door de klant en zijn financieel adviseur. De overall Collin Credit Score (CCS) is Ruim Voldoende.

Rentabiliteit

Efficienza werd in 2016 als vof geëxploiteerd. In dat jaar was er een omzet van € 420.000,-, met een resultaat voor privé onttrekkingen van € 70.000,-. In maart 2017 is Efficienza omgezet naar een eenmanszaak. Voor 2017 wordt er een omzet van € 185.000,- geprognosticeerd. De omzetdaling is een gevolg van het outsourcen van de meeste activiteiten binnen Efficienza. De verwachte bruto marge (omzet – inkoopkosten) in 2017 is ruim € 120.000,-, wat iets hoger is dan de bruto marge in 2016 (€ 100.000,-). Na aftrek van alle kosten en privé-onttrekkingen á € 30.000,-, wordt er een overschot van € 74.000,- geprognosticeerd. Bij afschrijvingen van € 3.000,- en een aflossingsdruk van € 7.000,- in 2017 resteert er volgens prognose een netto cashflowoverschot van € 70.000,- (score Excellent). In 2018 zal de omzet naar verwachting stijgen naar € 232.000,-. Na aftrek van alle kosten resteert er een netto winst van € 137.000,-. Bij een aflossingsdruk van € 12.500,- wordt er een netto cashflowoverschot van € 128.000,- geprognosticeerd (score Excellent). Wij achten het voorzichtigheidshalve passend om de rentabiliteit van Efficienza als Ruim voldoende te kwalificeren.

Solvabiliteit

Op het moment van financieren is er beperkt risicodragend vermogen aanwezig in Efficienza. Echter is er in privé vermogen aanwezig in de vorm van overwaarde in de eigen woning. Per ultimo 2017 zal door winsttoevoeging tevens de geprognosticeerde solvabiliteit van Efficienza verbeteren naar ruim 52% op een balanstotaal van € 141.000,- (score Excellent). Om deze twee redenen achten wij het passend om de solvabiliteit van Efficienza als Voldoende te kwalificeren.

Liquiditeit

Op het moment van financieren is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van Efficienza 4,5 (score Excellent). Per ultimo 2017 wordt er een current ratio verwacht van 3,9 (score Excellent). Het vlottende actief bestaat voornamelijk uit vorderingen en liquide middelen, terwijl de vlottende passiva bestaat uit crediteuren en de aflossingsverplichting van Knab Crowdfunding. Wij achten het vooralsnog passend om de liquiditeit van Efficienza als Goed te kwalificeren.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Voldoende
  • Liquiditeit: Goed
  • Overall: Ruim Voldoende