Samenvatting

Dovox produceert innovatieve huishoudelijke gebruiksartikelen die het leven van de consument in en rond het huis gemakkelijker maken. De producten zijn verkrijgbaar voor een verrassend lage prijs, van goede kwaliteit en voldoen aan de eisen vanuit de wetgeving. Dovox levert aan bekende retailers zoals Zeeman, Action en Blokker.

Dovox heeft jarenlange ervaring op het gebied van productie, vormgeving, distributie, logistiek en het vinden van de juiste internationale in- en verkoopkanalen. Deze sterke punten vormen de basis voor een professionele en betrouwbare samenwerking met de partners van Dovox om op deze wijze de consument optimaal te voorzien van huishoudelijke gebruiksartikelen.

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte is € 500.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Dovox vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De Dun & Bradstreet score is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Goed. De debiteuren zijn Dovox B.V. en Portet B.V. De heer en mevrouw Donders geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af van € 250.000, die op dit moment volledig materieel van aard is. Een uiteenzetting van de risico's vind je onder het kopje 'Zekerheden en voorwaarden'.

Leendoel

De financiering wordt gebruikt voor de aflossing van de bestaande leningen van de minderheidsaandeelhouders, de aanschaf van een nieuwe afvulmachine en een gedeelte werkkapitaal.

Ondernemer

Gijs Donders (49) en Joanne Donders (47) hebben allebei de universiteit afgerond. Joanne heeft na haar studie Bedrijfskunde diverse functies gehad in de marketing bij grote internationale bedrijven. Gijs is na zijn studie aan de Nyenrode Business Universiteit in 1992 gestart met Zendac (voorganger van Dovox). Deze onderneming heeft hij geleid tot 2012. In dat jaar is Zendac failliet gegaan door de ondergang van Schlecker Duitsland. Schlecker Duitsland was één van de grootste klanten van Zendac.

In 2013 zijn Joanne en Gijs samen Dovox B.V. gestart, waarbij Joanne zich richt op de marketing en personeelszaken en Gijs verantwoordelijk is voor de in- en verkoop.

Onderneming

Algemeen

Dovox is in 2013 opgericht met de jarenlange kennis en ervaring die de ondernemers hebben opgedaan vanuit de onderneming Zendac. De loyaliteit van de huidige leveranciers en afnemers aan de ondernemers is groot. Dit blijkt uit het feit dat veel relaties uit de Zendac periode nu ook weer samenwerken met Dovox. Dovox produceert huishoudelijke (niet-elektrische) gebruiksartikelen met een “feel good” effect. Het productenaanbod van Dovox bestaat uit vier productgroepen:

 • Humidity & IceCare: ontvochtigingsproducten voor in de auto, boot, caravan, badkamer, woonkamer, kast, verhuisdoos en in de kelder.
 • Scent Experience: producten die het huis, toilet, kledingkast, auto, boot en caravan langdurig een aangename geur geven. Dovox werkt uitsluitend met luxe geuren en parfums.
 • Laundry Care: producten die wassen & drogen gemakkelijker, frisser en veiliger maken.
 • Cleaning: schoonmaakproducten die het reinigen gemakkelijk maken.

Dovox produceert op wens van de klant voor private labels. Dovox werkt vanuit een centraal kantoor in Utrecht en heeft distributiecentra in Bunnik en Arnhem en productielocaties in Ede, Arnhem, Zutphen en Nieuwegein. Door de ervaringen met Schlecker heeft Dovox het beleid dat één afnemer niet verantwoordelijk mag zijn voor meer dan 10% van de omzet. Daarmee kan het mogelijk wegvallen van een afnemer beter worden opgevangen. Om dit te optimaliseren wordt er met een schil van flexibel personeel gewerkt.

 

Missie

Dovox wil schoonmaakproducten en huishoudelijke niet-elektrische gebruiksartikelen met een “feel good” effect op de markt brengen. Innovatieve producten die het leven van de consument in en rond het huis gemakkelijker maken. Een van de speerpunten is het bieden van een goede prijs-kwaliteitverhouding. De producten moeten financieel bereikbaar zijn voor iedere consument. Dovox vindt het belangrijk dat de consument uiteindelijk fan en ambassadeur wordt van haar producten.

Visie

Dovox wil dat binnen tien jaar minimaal 3% van de Europese huishoudens en/of consumenten haar producten regelmatig gebruikt. Om dit te bereiken wordt een zorgvuldig salesnetwerk opgebouwd van Europese verkoopagenten en retailers. Verder staat innovatie op één. Daarnaast worden jaarlijks nieuwe producten ontwikkeld binnen de vier focus gebieden: humidity- en icecare, laundrycare, scent experience en cleaning.

Organisatie en service

De markt is op dit moment groot. Iedereen die behoefte heeft aan ontvochtigings- of schoonmaakproducten kan de artikelen van Dovox gebruiken. Momenteel is het afzetgebied de Benelux, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Frankrijk, Polen en Marokko. Er zijn inmiddels gesprekken om de producten ook in andere landen binnen Europa te gaan verkopen (o.a. Italië). De afnemende partijen betreffen met name grote retailketens.

Onderscheidend vermogen/concurrentiepositie

Het onderscheidend vermogen van Dovox is haar innovatiekracht. Binnen de branche is innovatie beperkt, echter probeert Dovox continu nieuwe producten en/of gebruiksmogelijkheden van bestaande producten te ontwikkelen. Zoals reeds vermeld bestaat het assortiment uit vier productgroepen:

 • Humidity & IceCare: Dovox is de enige en sterkste producent in de Benelux met veel groeikansen in de EU.
 • Scent Experience: door de unieke zelf ontwikkelde producten, zijn we de enige in zijn soort en kunnen we hierin naast in marge ook sterk in omzet groeien.
 • Laundry Care: cost leading in combinatie met topkwaliteit en daardoor enorme groeikansen.
 • Cleaning: service producten, maar sterk ondersteunend aan de andere productgroepen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering lening minderheidsaandeelhouders
€ 263.000
Nieuwe afvulmachine
€ 125.000
Werkkapitaal
€ 112.000
Lening Knab Crowdfunding € 500.000
 

Leenbedrag: € 500.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

De debiteuren worden voorgefinancierd door ABC Finance (factoring). Er zijn geen bancaire financieringen aanwezig.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

 • De debiteuren zijn Dovox B.V. en Portet B.V.
 • De heer J. Donders en mevrouw J. Donders-Vogelenzang geven gezamenlijk een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000. Deze borgstelling heeft op dit moment volledig materiële waarde op basis van de huidige vermogenspositie van de heer en mevrouw Donders.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Dit betekent dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Portet B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 50% of lager is.
 • Er wordt een dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 500.000 op het leven van de heer J. Donders. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
 • Het (huidige en toekomstige) intellectuele eigendom, de inventaris en de voorraad van Dovox B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
 • De rekening courant-verhouding van de ondernemers met Portet B.V. mag niet verder toenemen ten opzichte van de stand ultimo 2016.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van de onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie.Dun & Bradstreet kwalificeert Dovox B.V. als Verhoogd risico. Portet B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met de score Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2016, geprognosticeerde omzet voor 2017 (welke ruimschoots gehaald is conform tussentijdse cijfers tot en met het derde kwartaal van 2017) en 2018. De overall Collin Credit Score is Goed. In 2013 is Gijs Donders betrokken geweest bij het faillissement van de Zendac groep. Hiervan was hij eigenaar en bestuurder. De aanleiding van dit faillissement en informatie uit het faillissement geven geen redenen het risicoprofiel aan te passen. Als gevolg van het faillissement heeft Gijs Donders in die tijd ook een achterstand opgelopen op zijn particuliere krediet bij de ABN AMRO. Dit is inmiddels voldaan en het krediet van € 1.500,- is volledig afgelost.

Rentabiliteit

In 2016 is er een omzet van € 1.602.000 gerealiseerd met een netto cashflowoverschot van € 5.000 negatief (score Matig). In 2017 was een omzet geprognosticeerd van € 2.114.000 (gerealiseerde omzet in 2017 is ruim € 2.200.000) en komt het netto cashflowoverschot na rente en aflossing volgens de prognose uit op € 47.000 (score Goed). In 2018 wordt een omzet van € 3.039.000 geprognosticeerd met een netto cashflowoverschot van € 134.000 (score Goed). In het eerste kwartaal van 2018 is reeds € 1.000.000 aan uit te leveren orders gerealiseerd. We hebben de score voor de Rentabiliteit op dit moment vastgesteld op Ruim voldoende, omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden.

Solvabiliteit

Ultimo 2016 bedroeg de solvabiliteit 27% bij een balanstotaal van € 644.000 (score Ruim voldoende). Na realisatie van de prognose voor 2017 komt de solvabiliteit uit op 41% bij een balanstotaal van € 736.000. Voor 2017 betekent dit een score Goed. In 2018 stijgt de solvabiliteit naar verwachting naar 55% bij een balanstotaal van € 938.000. Dit geeft voor 2018 de score Excellent. Vooralsnog hanteren wij voor de Solvabiliteit de score Goed.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) kwam ultimo 2016 uit op 2,1 en daarmee komt de score uit op Excellent. Voor 2017 en 2018 komt de score naar verwachting uit op 3,4 respectievelijk 5,7 waarmee de score eveneens uitkomt op Excellent. Omdat de prognoses nog gerealiseerd moeten worden, hebben wij de score voor de Liquiditeit vastgesteld op Goed.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
 • Solvabiliteit: Goed
 • Liquiditeit: Goed
 • Overall: Goed
Knab gebruikt cookies voor een goede werking van de site en het bieden van gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen. Daarvoor analyseren we je online gedrag en de gegevens die bij ons van je bekend zijn. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer: cookiebeleid & instellingen wijzigen
Close