Samenvatting

Doppio Espresso is een Nederlandse franchise espressobar formule die zich richt op koffie, kwaliteit, gastvrijheid en beleving. De afgelopen jaren is Doppio Espresso gegroeid van één espressobar in Groningen naar een keten van 35 vestigingen verspreid over Nederland. Doppio Den Bosch wordt nu overgenomen door Roel Castelijns, die ook al acht jaar het Douwe Egberts Café exploiteert in Den Bosch.

Bekijk de videopitch

Financierings-behoefte

De financiering zal worden gebruikt voor de overname van de inventaris en inrichting van de vestiging. De totale investering is € 131.500. Via eigen middelen wordt € 31.500 ingebracht. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 100.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Doppio Espresso Den Bosch vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft voor Doppio Espresso Den Bosch een score Verhoogd Risico, omdat het een nieuwe inschrijving bij de KvK is. Dun & Bradstreet geeft voor de eenmanszaak van Roel Castelijns een score Laag risico; voor deze aanvraag wordt een score Laag Risico aangehouden. De Collin Credit Score is Goed. De debiteuren voor de financiering zijn Meneer Boon B.V. h.o.d.n. Doppio Espresso Den Bosch, de eenmanszaak R.G.F. Castelijns h.o.d.n. Douwe Egberts Café en zijn partner mevrouw R.J.C.T. van Peufflik. De voorraad en inventaris van Doppio Den Bosch wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding, evenals de overlijdensrisicoverzekering van R. Castelijns voor een bedrag van € 100.000. Vanwege de gekozen rechtsvorm en het mededebiteurschap van zijn echtgnote is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer en zijn echtgenote.

Leendoel

De financiering dient voor de overname van Doppio Espresso in Den Bosch. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding wordt gebruikt voor de overname van de inventaris, de inrichting en de voorraden.

Ondernemer

Eigenaar en ondernemer is Roel Castelijns (34). Tijdens en na zijn mbo-opleiding horecamanagement heeft Roel tien jaar gewerkt bij camping De Paal in Bergeijk. Hij was daar werkzaam als leidinggevende over het restaurant, de cafetaria en het café. Hier heeft hij veel ervaring opgedaan als planner, met de inkoop en de marketing-verkoop. In 2010 is hij als franchisenemer van het Douwe Egberts Café in Den Bosch begonnen. Al eerder heeft hij gekeken naar een tweede vestiging en de kans gegrepen om Doppio Espresso aan de overkant over te nemen. Het voordeel is om met twee verschillende formules een grotere groep Bosschenaren en toeristen te bedienen. Daarnaast ziet hij schaalvoordelen op het gebied van inkoop en personeel. Roel streeft ernaar dat Douwe Egberts Café Den Bosch of Doppio Espresso Den Bosch de plek is waar je graag naartoe gaat wanneer je op het werk bent of in de collegezaal zit. Het is de plek waar je je thuis voelt en waar je regelmatig kan binnenlopen. Roel is gehuwd met Renske van Peufflik (37). Ze hebben vier kinderen en wonen in Oss. Renske werkt parttime in Oss.

 

Onderneming

Algemeen

Roel is acht jaar geleden gestart met Douwe Egberts Café aan de Visstraat in Den Bosch: een goedlopend café heb met tevreden klanten. De aanvangslening van € 300.000,- is in zes jaar helemaal afgelost. Hij is al een tijdje op zoek naar uitbreiding met een tweede zaak. Twee jaar geleden was er sprake van een overgang naar Doppio Espresso, maar daar zag Roel op dat moment van af, waardoor op dat moment een nieuwe vestiging schuin aan de overkant werd geopend. De huidige ondernemer van Doppio Den Bosch heeft aangegeven wegens persoonlijke redenen zijn zaak te willen overdragen en via de franchisegever is Roel benaderd. Hij is klaar voor de overname van Doppio Espresso Den Bosch.

 

Doppio Espresso: koffie, thee, lunch & meer

Doppio Espresso is een Nederlandse franchise espressobar formule die zich richt op koffie, kwaliteit, gastvrijheid en beleving. De afgelopen jaren is Doppio Espresso gegroeid van een enkele espressobar in Groningen naar een keten van 35 vestigingen verspreid over Nederland.

Kwaliteit begint bij de basis. Daarom besteedt Doppio veel aandacht aan de kwaliteit van onze grondstoffen, de machines en de kennis van de baristi. Bij Doppio Espresso is koffie niet zomaar een koffie, het is een voortdurende reis naar perfectie. De samenwerking en kennisdeling met boeren, branders en andere professionals uit de branche zorgen voor economische en culinaire kansen, voor de boer, de brander en voor de klant. Door slim in te kopen en veelvuldig de kwaliteit te controleren houden ze bovendien de voorraad jong en de koffiebonen in topkwaliteit.

Goede thee mag uiteraard niet ontbreken en wordt gemelangeerd in Italië uit de beste, natuurlijke ingrediënten. De 20 unieke soorten thee onderscheiden zich in samenstelling en kwaliteit. De chocolademelk (bestaande uit chocolade, melk en een toef slagroom) maken ze zelf met Fairtrade bonbon chocolade. Tijdens de ochtenduren wordt ontbijt aangeboden en gedurende de dag hebben we een kaart met lekkere salades en rijkelijk belegde broodjes. Het lunchmenu wordt afgewisseld met seizoen specials. Doppio werkt uitsluitend met eerlijke en pure ingrediënten; zoveel mogelijk Fairtrade, biologisch en organisch.

Interne organisatie

Bij Douwe Egberts Koffie Café, de eenmanszaak van Roel, werkt al vanaf het begin een bedrijfsleidster. Samen met de ondernemer vormen ze al acht jaar een goed team. Ze werkt volledig zelfstandig en kan het gehele café draaiende houden inclusief personeelsplanningen en de inkoop. Daardoor kan Roel zelf in de nieuwe zaak staan om goede structuur aan brengen en om op te bouwen. Douwe Egberts Koffie Café heeft een omzetpiek op de koffie- en theemomenten gedurende de dag en Doppio Espresso Den Bosch focust zich meer op de lunch. En omdat beide vestigingen op loopafstand liggen zijn er kostenvoordelen bij het flexibel gebruik van het personeel.

Structuur

Financieringsbehoefte

Doppio Espresso Den Bosch bestaat twee jaar. De overname van deze vestiging is een zogenaamde ‘activa-transactie’. Dat betekent dat er geen BTW in rekening wordt gebracht. Er is daarnaast geen goodwill verschuldigd. De eenmanszaak Douwe Egberts Koffie Café heeft een rekening courant krediet waarvan op dit moment geen gebruik wordt gemaakt. De franchisegever is hoofdhuurder van het pand.

Investeringsoverzicht

Entree fee
€ 16.000
Overname bouwkundige voorzieningen en inventaris
€ 99.000
Voorraad
€ 4.000
Huurgarantie
€ 12.500
Totale investeringsbehoefte
€ 131.500
Eigen middelen
€ 31.500
Lening Knab Crowdfunding € 100.000
 

Leenbedrag: € 100.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Bestaande financieringen

Er loopt een beperkte kredietfaciliteit bij de Rabobank voor Douwe Egberts Koffie Café (eenmanszaak). Deze wordt op dit moment alleen gebruikt voor de afgegeven huurgarantie voor het pand van Douwe Egberts Koffie Café. De inventaris en voorraden van Douwe Egberts Koffie Café zijn verpand aan Rabobank. Voor de nieuwe financiering voor Doppio Espresso Den Bosch B.V. heeft Rabobank toestemming gegeven.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn Meneer Boon B.V. h.o.d.n. Doppio Espresso Den Bosch, de heer R.F.G. Castelijns, h.o.d.n. naam Douwe Egberts Koffie Café (eenmanszaak) en zijn partner R.J.C.T. van Peufflik. De ondernemer Roel Castelijns en zijn echtgenote mevrouw R.J.C.T van Peufflik zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De huidige en toekomstige voorraden en inventaris van Meneer Boon B.V. h.o.d.n. Doppio Espresso Den Bosch wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 100.000 op het leven van Roel Castelijns wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van de onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert Meneer Boon B.V. h.o.d.n. Doppio Espresso Den Bosch als Verhoogd risico en de eenmanszaak Douwe Egberts Koffie Café als Laag risico. Voor deze aanvraag wordt een score van Laag risico aangehouden.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de jaarcijfers 2017 (realisatie) van Douwe Egberts Koffie Café, de cijfers van de huidige eigenaar van Doppio Espresso Den Bosch, de samengestelde balans na investering en prognoses voor 2018-2020. De prognose voor Doppio Espresso is mede gebaseerd op een vestgingsplaats analyse en past bij de andere vestigingen van de franchiseformule. De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit

De vestiging van Doppio wordt begin april 2018 overgenomen. De gerealiseerde omzet in 2017 van de eenmanszaak Douwe Egberts Koffie Café is € 421.000 met een genormaliseerde cashflow van € 38.000. De prognose over de eerste 12 maanden van beide vestigingen (samengesteld) leidt naar verwachting tot een omzet van € 715.000 en een genormaliseerde cashflow van € 60.000. Na aflossing van de lening bij Knab Crowdfunding en de privé-opnames resteert er een verwacht netto cashflowoverschot van € 43.000 (score Excellent). Ultimo 2019 wordt een genormaliseerde cashflow verwacht van € 63.000 (Excellent) bij een omzet van € 755.000. Dit is ruim voldoende om de aflossingsverplichtingen bij Knab Crowdfunding te voldoen. Omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden beoordelen wij de Rentabiliteit op Goed.

Solvabiliteit

De solvabiliteit (risicodragend vermogen/balanstotaal) na financiering bedraagt 52% (Excellent) op een balanstotaal van € 243.000. Per ultimo 2018 zal het eigen vermogen conform prognose stijgen (door toevoeging van de winst en na aflossingen op de Knab-lening) en de solvabiliteit is dan 60% (score excellent). We kwalificeren de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve als Goed.

Liquiditeit

Door het karakter van de bedrijfsactiviteiten zijn er slechts beperkt vlottende activa aanwezig en is een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) niet representatief. Om deze reden zijn we voor de liquiditeit in deze financieringsaanvraag uitgegaan van de zogenaamde Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Deze ratio wordt berekend door de cashflow na belastingen te delen door de rente- en aflossingsverplichtingen. De DSCR wordt voor 2018 geprognosticeerd op 4,3 (score Excellent). De gangbare minimale norm bedraagt 1,25. Wij beoordelen de Liquiditeit voorzichtigheidshalve op Goed.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Goed
  • Solvabiliteit: Goed
  • Liquiditeit: Goed
  • Overall: Goed