Samenvatting

Stad & Land Dierenklinieken is een goedlopende groep van dierenklinieken die sinds 2002 gezelschapsdieren behandelt in de provincie Noord-Holland. De groep heeft acht vestigingen en biedt tevens een Thuisdierendokter aan, welke bij klanten aan huis dieren kan komen behandelen. De strategie van de Stad & Land Dierenklinieken is om in Noord-Holland een relevante keten van dierenartsenpraktijken te voeren waarbij vanuit gezamenlijk management, beheer, inkoop en concerndiensten slagvaardige lokale praktijken worden gevoerd. In januari 2018 is er een dierenkliniek overgenomen in Amstelveen door Stad & Land, waarvoor men financiering vraagt.

Stad en land

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 400.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram en de juridische structuur vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De Dun & Bradstreet score is gekwalificeerd als laag risico. De Collin Credit Score is voldoende. De ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen van 35% op het niveau van Greensnake B.V. De huidige en toekomstige voorraden en inventaris van Stad & Land Dierenklinieken Amstelveen B.V. worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

Het gevraagde leenbedrag wordt grotendeels benut ten behoeve van de herfinanciering van de overbruggingslening welke door Aegon Bank vooruitlopend op deze crowdfund financiering verstrekt is ten behoeve van de overname van een dierenkliniek in Amstelveen op 2 januari 2018. Ook wordt voor deze dierenkliniek nieuwe apparatuur aangekocht en wordt een stukje werkkapitaal gevraagd.

Ondernemer

Cor de Vries (1962) is de aandeelhouder van Greensnake B.V. en de ondernemer achter de Stad & Land Dierenklinieken. Cor is universitair opgeleid als dierenarts en econoom en is 25 jaar actief geweest als dierenarts. Hij had in die periode het gevoel dat hij zijn ondernemerschap onvoldoende tot uitdrukking kon brengen en is derhalve in 2002 gestart met dierenartsenpraktijken Stad & Land. In de loop der jaren is deze dierenartsenpraktijk uitgegroeid tot de groep aan praktijken die Cor nu aanstuurt. Cor is op dit moment minder betrokken bij de dagelijkse activiteiten (behandeling van met name huisdieren), maar richt zich puur op het management en de aansturing van zijn team. Cor wil de groep nog een stuk verder laten groeien in de komende jaren, waardoor het een van de grotere dierenartsenketens wordt in Nederland.

Onderneming

Activiteiten

Stad & Land Dierenklinieken (www.dierenklinieken.net) is een groep van dierenklinieken die gezelschapsdieren behandelt in de provincie Noord-Holland. De groep heeft acht vestigingen en biedt tevens een Thuisdierendokter aan, welke bij klanten aan huis dieren kan komen behandelen. Door de omvang van de groep kan Stad & Land Dierenklinieken zich onderscheiden van de concurrentie door schaalvoordelen te benutten. Tevens is men in de organisatie erg flexibel met het schuiven van personeel, waardoor wachttijden bijna altijd beperkt zijn. Bij spoedgevallen is Stad & Land Dierenklinieken ook buiten kantooruren geopend.

 

Historie

Cor is in 2002 begonnen met Dierenkliniek Stad & Land in Amsterdam. Toen deze kliniek goed op de rit was, is hij in 2007 begonnen met uitbreiding naar Badhoevedorp en Heemstede. In 2012 werd er een kliniek in Alkmaar aan de groep toegevoegd en in 2014, 2015 en 2016 respectievelijk elk jaar een nieuwe kliniek in Wormerveer, Hoorn en Koog aan de Zaan. In 2016 heeft Stad & Land de focus volledig gericht op gezelschapsdieren. Daarbij is de ‘grote dierenpraktijk’ (vee en paarden) verkocht aan buurtpraktijken en is dochtermaatschappij Hoeve Stad & Land qua activiteiten beëindigd. Op 2 januari 2018 is de nieuwste kliniek aan de groep toegevoegd, namelijk de overgenomen kliniek in Amstelveen.

Missie & Vissie

De strategie van de Stad & Land Dierenklinieken groep is om in Noord-Holland een relevante keten van dierenartsenpraktijken te voeren waarbij vanuit gezamenlijk management, beheer, inkoop en concerndiensten slagvaardige lokale praktijken worden gevoerd. De concurrentie in Nederland bestaat uit Zweedse, Britse en Nederlands ketens die in gestaag tempo praktijken kopen. Stad & Land groeit eveneens door overname van lokale praktijken en heeft bewezen hier successen van te kunnen maken. Naast objectieve criteria (veterinaire kwaliteit, financiën, klantbestand, locatie) speelt ook gevoel een rol.

Marktanalyse

Rabobank Cijfers & Trends voorziet een groei in de markt van de dierenartsen. Men voorziet voor de markt een volumegroei van tussen de 1 en 3 procent. Tevens ziet Rabobank dat schaalvergroting door meermanspraktijken en ketenvorming toeneemt, waardoor er efficiënter gewerkt wordt in de branche. De vraag naar dierenartszorg zal naar verwachting gematigd groeien, zowel bij gezelschapsdieren als bij landbouwhuisdieren. Volgens Dibevo heeft ruim de helft van de Nederlandse gezinnen één of meerdere huisdieren. Deze 4 miljoen huishoudens houden ongeveer 35 miljoen gezelschapsdieren.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname dierenkliniek Mentink te Amstelveen* € 320.000
Aanschaf nieuwe apparatuur Amstelveen € 50.000
Werkkapitaal € 30.000
Totaal € 400.000
Financiering via Knab Crowdfunding € 400.000

Leenbedrag: € 400.000
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

*De overnameprijs bestaat voor € 280.000 uit goodwill en voor € 40.000 uit de overname van voorraad. De prijs voor de goodwill is een marktconforme prijs gezien de rentabiliteit van de overgenomen partij.

De overname van dierenkliniek Mentink in Amstelveen heeft op 2 januari 2018 plaatsgevonden. Een artikel over de overname is hier te lezen. Door Aegon Bank is de benodigde € 320.000 voorgefinancierd. De door Aegon Bank verstrekte lening zal door middel van de crowdfunding worden geherfinancierd.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn Greensnake BV, Dierenkliniek Stad & Land BV, Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar BV, Stad & Land Dierenklinieken Wormerveer BV, Stad & Land Dierenklinieken Hoorn BV, Hoeve Stad & Land BV en Stad & Land Dierenklinieken Amstelveen BV.
  • C.J. de Vries geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Greensnake BV mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 35% of lager is.
  • De huidige en toekomstige voorraden en inventaris van Stad & Land Dierenklinieken Amstelveen BV worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet kwalificeert Greensnake BV als Minimaal risico. Dierenkliniek Stad & Land BV, Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar BV, Hoeve Stad & Land BV en Stad & Land Dierenklinieken Amstelveen BV kwalificeert Dun & Bradstreet als Laag risico. Stad & Land Dierenklinieken Wormerveer BV en Stad & Land Dierenklinieken Hoorn BV kwalificeert Dun & Bradstreet als Verhoogd risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve geconsolideerde cijfers van het jaar 2016, de tussentijdse winst en verliesrekening tot en met oktober 2017 en de prognose voor de laatste drie maanden van 2017 en de prognose voor 2018. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

Geconsolideerd realiseerde Greensnake BV in 2016 een omzet van ruim € 3,5 miljoen. Het netto cashflowoverschot was € 41.000 (score Ruim voldoende) in 2016. In 2017 stijgt de omzet volgens de tussentijdse cijfers en de prognose voor de laatste drie maanden naar € 3,8 miljoen. Er resteert naar verwachting een netto cashflowoverschot van € 92.000 (score Ruim voldoende). Voor 2018 wordt er (mede door de overname van de nieuwe dierenkliniek) een omzetstijging naar € 4,7 miljoen verwacht. Het netto cashflowoverschot stijgt volgens de prognose ruim € 200.000 (score Goed). Wij kwalificeren de Rentabiliteit vooralsnog als Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Op het moment van financieren is de geconsolideerde solvabiliteit in Greensnake BV gelijk aan ongeveer 21% op een balanstotaal van ruim € 5,5 miljoen (score Voldoende). Naar verwachting stijgt de solvabiliteit per ultimo 2018 naar 28% bij een balanstotaal van € 5,4 miljoen (score Ruim voldoende). De grootste activapost (ongeveer € 4 miljoen per ultimo 2017) op de balans van Greensnake is materieel vast actief, wat hoofdzakelijk bestaat uit het onroerend goed wat de groep in bezit heeft. Wij achten het passend om de Solvabiliteit als Voldoende te kwalificeren.

Liquiditeit

Op het moment van financieren is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van Greensnake BV ongeveer 0,8 (score Matig). Per ultimo 2018 verbetert de current ratio volgens de prognose naar ongeveer 0,9. De vlottende activa bestaat voornamelijk uit voorraden en liquide middelen, terwijl de vlottende passiva met name uit aflossingsdruk voor het komende jaar bestaat. Aangezien deze aflossingsdruk historisch gezien en volgens de prognose vanuit de kasstroom betaald kan worden, achten wij het passend om de Liquiditeit als Voldoende te kwalificeren.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim voldoende
  • Solvabiliteit: Voldoende
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende
Knab gebruikt cookies voor een goede werking van de site en het bieden van gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen. Daarvoor analyseren we je online gedrag en de gegevens die bij ons van je bekend zijn. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer: cookiebeleid & instellingen wijzigen
Close