Samenvatting

Maat Series is een ambachtelijke meubelfabriek, die dit jaar haar 25-jarig jubileum viert. Met de uitbreiding van haar kernactiviteiten met die van De Interieurmakers speelt zij in op de groeiende vraag naar interieur- en totaalinrichting. Men is actief op zowel de particuliere als de klein zakelijke markt. Binnen de onderneming is er sprake van een stabiele, winstgevende exploitatie en vanuit die situatie is momenteel het groeiscenario ingezet. De ondernemers zijn Peter, tevens oprichter en zijn vrouw Edwina, die mede door het afgeven van een tweede hypotheek op de eigen woning hun vertrouwen laten zien in hun onderneming. Laat jij ook je vertrouwen zien in deze ambachtelijke onderneming met een moderne twist? Investeer dan mee in De Interieurmakers.


Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte is € 275.000 waarvan door de onderneming reeds € 50.000 uit de lopende cashflow is gefinancierd. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 225.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van De Interieurmakers vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor deze financiering zijn Maat Series B.V. en De Interieurmakers B.V. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Tevens geldt er een niet-onttrekkingsverklaring van 35% op beide ondernemingen. Ten slotte geven Peter van Benten en Edwina Schouten een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 200.000 welke momenteel volledig materieel is. De borgstelling wordt gesecureerd met een tweede hypothecaire inschrijving op de eigen woning met een overwaarde van circa € 300.000.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt mede gebruikt voor de investeringen in de showroom van De Interieurmakers op de huidige locatie van Maat Series (timmerfabriek) en het verder uitbouwen van de activiteiten en merknaam van De Interieurmakers.

Een deel van de financiering wordt aangewend voor de gedeeltelijke herfinanciering van de bestaande kredietfaciliteit bij de huisbankier.

Omdat de onderneming de afgelopen jaren qua exploitatie is gegroeid heeft de onderneming te kampen met liquiditeitskrapte. Dit is mede ontstaan omdat de investeringen in de showroom reeds zijn gefinancierd uit de eigen cashflow. Het restant van de financiering wordt dan ook gebruikt als werkkapitaal.

Ondernemers

Peter van Benten (55 jaar) is een ervaren ondernemer die al bijna 30 jaar zelfstandig ondernemer is. Na afronding van de opleiding tot Vliegbouwkundig Ingenieur (hbo) kwam hij er al vrij snel achter dat ondernemen zijn passie is. Hierdoor heeft hij in de loop der jaren een breed en relevant netwerk opgebouwd. Inmiddels is Peter al zo’n 25 jaar werkzaam in de meubelbranche. Binnen de onderneming geeft hij leiding aan het personeel in zowel de fabriek als de verkoop. Peter is goed in het ontwerpen en produceren van meubels. Hij heeft uitgebreide kennis van ontwerp tot realisatie van een compleet hotel of kantoor.

Edwina Schouten (50 jaar) is inmiddels al weer zo’n 20 jaar werkzaam in de meubelbranche. Na afronding van haar meao is Edwina eerst gaan werken als directie secretaresse bij een boekhoudkantoor om vervolgens te gaan werken in de meubelbranche. Edwina heeft een passie voor meubels en vindt het fijn om door mee te denken met de klant tot een passend advies te komen op het gebied van kleur, materiaal en indeling van de woonruimte. Op dit moment is Edwina verantwoordelijk voor de verkoop in de showroom, is zij contactpersoon voor de klanten, verricht zij een deel van de inkoop en doet zij de boekhouding en planning.

Peter en Edwina wonen samen in Loosdrecht en zij hebben samen twee kinderen.

Onderneming

25-jarig bestaan Maat Series

Maat Series is een ambachtelijke meubelfabriek in Utrecht met een eigen productiefaciliteit voor het produceren van designmeubelen voor de retailmarkt (consumenten en klein zakelijke klanten). De onderneming bestaat dit jaar exact 25 jaar. De fabriek ontwerpt, ontwikkelt en produceert tafels, kasten, stoelen en banken. Het gaat hierbij om zowel enkelstuks als kleine serieproducten. Ook wordt er in opdracht van en naar ontwerp van een aantal klanten, maatwerk geproduceerd.

Meer vraag naar ontwerp en totaalinrichting; het ontstaan van De Interieurmakers

Met name in de office- en de hospitalitymarkt produceert men steeds meer maatwerkmeubelen naar eigen ontwerp. Gevolg hiervan is de vraag naar een totaalinrichting inclusief ontwerp, eventuele verbouwing, kleur- en verlichtingsadviezen en stoffering. Dergelijke activiteiten vallen buiten het machinale productiewerk van Maat Series en hiervoor is dan ook begin dit jaar de nieuwe entiteit De Interieurmakers B.V . opgericht. Sindsdien ziet men de vraag naar de diensten van De Interieurmakers toenemen en heeft men besloten om een showroom in de fabriek toe te voegen, waar een deel van deze financiering voor wordt gebruikt.

Maat Series als belangrijke toeleverancier voor De Interieurmakers

Maat Series fungeert als een belangrijke toeleverancier voor De Interieurmakers echter maakt men ook gebruik van andere leveranciers. Deze combinatie maakt het voor De Interieurmakers mogelijk om een totaalinrichting betaalbaar te maken en zich naast de kwaliteit ook op prijs te onderscheiden.

Synergievoordelen De Interieurmakers en Maat Series

De Interieurmakers gaat zich voornamelijk richten op speciale maatwerkmeubelen voor de particuliere markt. Daarnaast zal zij ook aan projectinrichting doen voor de klein zakelijke markt. Men heeft jarenlange ervaring op zowel ontwerp- als tekengebied (2D en 3D). Hierdoor kunnen de meeste wensen van de klant vertaald worden naar een digitaal ontwerp. Door de aanwezige expertise vanuit de meubelfabriek denkt men bij het ontwerp direct in productietermen en of het praktisch uitvoerbaar is. De afgelopen periode heeft men veel woonhuisprojecten uitgevoerd, waarbij gedacht moet worden aan totaalinrichting tot soms een enkel product. Denk aan maatwerkkeukens, garderobekasten en tv- en wandkasten in combinatie met een openhaard.

Productieproces

Er wordt een bedrijfspand in Utrecht gehuurd (1.500 m2) waarin men ruime productiefaciliteiten geniet en de beschikking heeft over een kwalitatief machinepark. Er is geautomatiseerde apparatuur aanwezig voor complete plaatbewerking en een productiestraat voor de bewerking van massief hout wat vervolgens bewerkt wordt tot massieve meubels. Al deze producten worden in de eigen spuiterij afgewerkt; in olie, zijdeglans of hoogglanslak. De spuiterij beschikt over een volledige hangende transportbaan die door de spuiterij loopt naar de droogkamer. In deze ruimte vindt ook het epoxy gietproces plaats. Ook het bekledingsproces wordt in eigen beheer uitgevoerd en men beschikt over een eigen stoffeerderij, waar bijvoorbeeld bankrompen worden geproduceerd en worden voorzien van schuim.

Markt

De onderneming speelt met de ‘branchevreemde’ activiteiten van De Interieurmakers in op de actuele trends in de markt. Volgens recente marktinformatie staan meubelmakers voor de uitdaging om in te spelen op de groeiende behoefte aan maatwerk. De Nederlandse economie is groeiende en de meubelbranche, conjunctuurgevoel als zij is, profiteert daarvan. Misschien wel de belangrijkste uitdaging voor de onderneming is het vinden van gekwalificeerd personeel, wat een bekend probleem is in deze sector.

Structuur

De onderneming wordt momenteel in een meervoudige B.V.-structuur geëxploiteerd. Hierbij hebben Edwina en Peter samen alle aandelen (indirect) in hun bezit.

 

Aan het eind van dit jaar wordt besloten of de activiteiten van De Interieurmakers B.V. (weer) worden samengevoegd in Maat Series B.V. Gebleken is dat het werken met een nieuwe entiteit meer administratieve rompslomp met zich meebrengt, waarbij de voordelen in het niet vallen.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

inrichting showroom € 47.500
verbouwing showroom € 27.000
website € 13.000
marketing € 12.500
werkkapitaal € 75.000
inlossen bestaande kredietfaciliteit € 100.000
totale investeringsbehoefte € 275.000
voldaan uit eigen cashflow € 50.000
lening via Knab Crowdfunding € 225.000

Leenbedrag: € 225.000

Rente: 7%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Bestaande financieringen

Op dit moment heeft de onderneming bij haar huisbank een kredietlimiet van € 350.000 die dagelijks opzegbaar is. Omdat deze limiet niet meer passend is bij de huidige omzet van de onderneming, is een onderdeel van deze financieringsaanvraag het verlagen van de kredietfaciliteit. Na succesvolle vol schrijving van deze campagne zal een deel van de financiering gebruikt worden om de kredietfaciliteit te kunnen verlagen naar € 250.000. Voor de verlaagde limiet van € 250.000 geldt ook dat hij dagelijks opzegbaar is. In de beoogd nieuwe kredietfaciliteit geldt onder andere een borgstelling van Peter, ter hoogte van € 100.000, en een pandrecht in eerste verband van de inventaris en de voorraad. Deze financiering, en de beoogde verlaging van de kredietfaciliteit, is in goed overleg gegaan met de huisbankier.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn Maat Series B.V. en De Interieurmakers B.V.
  • De ondernemers Edwina Schouten en Peter van Benten geven een gezamenlijke, persoonlijke borgstelling af voor € 200.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De persoonlijke borgstelling wordt gesecureerd middels een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000 op de eigen woning van Edwina en Peter. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.500.000 en een openstaande schuld van € 1.350.000. De woning heeft een marktwaarde van € 1.650.000 op basis van een redelijk actueel taxatierapport. Hieruit blijkt een overwaarde van € 300.000 welke wordt benut met deze tweede hypothecaire inschrijving.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Maat Series B.V. en De Interieurmakers B.V. worden verpand in tweede verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Deze zijn voorbelast met een verpanding in eerste verband door de huisbankier.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Maat Series B.V. en De Interieurmakers B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De Dun & Bradstreet rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De Dun & Bradstreet kwalificeert zowel Maat Series B.V. als De Interieurmakers B.V. met de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2016 en 2017, interne cijfers tot en met het eerste kwartaal van 2018 en een actuele order- en offerteportefeuille. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

Sinds 2016 is er weer sprake van een winstgevende exploitatie binnen de onderneming, die daarvoor te kampen had met verliesjaren, ontstaan in de crisisperiode. De turnaround is mede tot stand gekomen door het verlagen van de personeelskosten. In 2017 bedroeg de omzet € 740.000 met een operationele cashflow van € 112.000. Hierbij merken wij op dat het machinepark fiscaal grotendeels is afgeschreven. Kijkend naar de omzet in 2016 van € 736.000 met een operationele cashflow van € 66.000, kunnen we spreken van een stabiele exploitatie die zich in 2018 naar verwachting minimaal zal gaan voortzetten. Voor 2018 bedraagt de verwachte omzet in het voorzichtige scenario € 900.000. De omzetstijging wordt veroorzaakt door de stijgende vraag naar met name de activiteiten binnen De Interieurmakers.

De verwachte operationele cashflow in 2018 komt uit op € 55.000 met een verwacht netto cashflowoverschot van € 45.000. Reden van de lagere cashflow in 2018 komt door de hogere marketing- en onderhoudskosten. Op basis van de inzichten uit de interne cijfers van het eerste kwartaal van 2018 en de order- en offerteportefeuille (per 8 oktober 2018) wordt de haalbaarheid van de prognose als realistisch ingeschat. Inmiddels zijn ook de eerste opdrachten voor 2019 reeds vastgelegd en heeft men meerdere kansrijke offertes in behandeling voor het komende jaar. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Goed.

Solvabiliteit

Door de gerealiseerde winsten van de afgelopen jaren doet men weer aan vermogensopbouw waardoor er sinds 2017 weer sprake is van een positief eigen vermogen binnen de onderneming. De solvabiliteit na financiering bedraagt 4% op een balanstotaal van bijna € 700.000 (score Matig). Hierbij hebben we geen rekening gehouden met de te verwachten stille reserve in het machinepark van de onderneming, die namelijk tot nihil is afgeschreven. Omdat de onderneming naar verwachting in staat is om de winstgevende exploitatie te continueren neemt het eigen vermogen volgens prognose de komende jaren verder toe. Wij beoordelen de Solvabiliteit vooralsnog met de score Matig, gelijk aan de vermogenspositie op het moment van financieren.

Liquiditeit

De onderneming heeft de laatste jaren beschikking gehad over een kredietfaciliteit van € 350.000. Met deze kredietfaciliteit is ook de vaste kern van de voorraad gefinancierd en zijn er investeringen gedaan in de showroom. Door gedeeltelijke herfinanciering van de kredietfaciliteit, in goed overleg met de huisbankier, worden de ijzeren voorraad en de investeringen geherfinancierd in een middellange lening van Knab Crowdfunding. Hierdoor ontstaat er een gezondere balansverhouding. Daarnaast wordt er ook een deel werkkapitaal gefinancierd waardoor de liquiditeiten voor de komende jaren naar verwachting van voldoende niveau zijn. Per ultimo 2017 en volgens prognose eind 2018 is de current ratio 1,0 (score Voldoende). Wij beoordelen de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Goed
  • Solvabiliteit: Matig
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende