Samenvatting

In de nabijheid van de mooie natuurgebieden de Loonse en Drunense Duinen ontwikkelt de familie Kras De Cromvoirtse Bed & Breakfast. Dit is een eigentijds en luxe onderkomen voor natuur-, golf- en paardenliefhebbers. De Cromvoirtse B&B drijft op de krachten van Lilly, Kees en Kimberley die gezamenlijk de bezoekers het volledig naar hun zin willen maken.


 

Financierings-behoefte

De kosten van de bouw van de drie appartementen en de vijf paardenboxen bedragen in totaal € 200.000. Hiervan is al € 63.800 vanuit privé ingebracht en de inbreng wordt aangevuld tot € 75.000 tot aan het einde van de bouw. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 125.000. De looptijd is 66 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van De Cromvoirtse B&B vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert deze aanvraag als een Laag risico en de overall Collin Credit Score is Voldoende. De onderneming wordt gevoerd in een vof waardoor de ondernemers allen hoofdelijk aansprakelijk zijn. De ondernemers hebben een goede vermogenspositie en bieden deze, middels een hypotheekrecht, als zekerheid aan. Er wordt een derde hypothecaire inschrijving gedaan van € 150.000 op het privé woonhuis, stallen en het vrijstaand B&B-complex, gevestigd met een openstaande schuld van € 328.000 en een getaxeerde markt waarde van € 650.000. De inschrijving van de eerste en tweede hypotheek gezamenlijk bedraagt € 450.000.

Leendoel

Het doel van de lening is het realiseren en afbouwen van het Bed & Breakfast complex en de stallen. Ook de duurzame energie installaties (o.a. warmtepomp) en inrichting worden gefinancierd.

Ondernemers

De drie ondernemers gaan gezamenlijk de gasten ontvangen en verzorgen. Kees zal zich specifiek meer richten op onderhoudswerkzaamheden, Lilly zal de administratie op zich nemen en Kimberley zal specifiek de verzorging van de paarden en hippische accommodatie voor haar rekening nemen. Dit sluit aan bij de expertise en ervaringen die zij inbrengen.

Kees Kras (62 jaar) heeft samen met zijn vrouw Lilly Kras (62 jaar) VOF Kras waarin reeds meer dan 25 jaar aanneem- en CV-installatie activiteiten worden verricht. Sinds 2016 zijn zij en de onderneming gevestigd in Cromvoirt. Lilly is ambtenaar op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag, waar zij fulltime als managementondersteuner werkt. Kimberley Kras (34 jaar) is reeds meer dan 12 jaar in dienst van de Nationale Politie, afdeling Beredenen te Boxtel en is woonachtig in Vught.

Wanneer Kees en Lilly het over een aantal jaar rustiger aan willen doen is de Bed & Breakfast een mooie aanvulling op het pensioen. Voor Kimberley betekent het een kans om vermogen op te bouwen.

foto vlnr Kees, Lilly & Kimberley

Onderneming

Algemeen

Kees en Lilly Kras en dochter Kimberley Kras, starten een Bed & Breakfast op het eigen terrein van de woning van Kees en Lilly, waarvoor vanuit de gemeente toestemming is verkregen. De Bed & Breakfast omvat drie B&B-appartementen en vijf paardenstallen.

De missie van de Cromvoirtse B&B is om een van de beste B&B’s in de omgeving te worden. Het doel is om net dat beetje meer te bieden dan bij de andere B&B’s en daarmee landelijke bekendheid te bereiken.

De locatie leent zich uitstekend voor een B&B-concept vanwege de nabijheid van de Loonse en Drunense Duinen, natuurgebied De IJzeren Man, de Vughterheide en de tegenovergelegen golfbaan “Golfclub Bernardus Golf”, waar vanaf 2020 de KLM Dutch Open gehouden zal gaan worden. Ook spelen de ondernemers in op de grote vraag naar accommodaties waar zowel de ruiters als de paarden onderdak kunnen krijgen. Ook voor niet golf- of hippisch gerelateerde recreanten is er voldoende te beleven in de directe omgeving.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

bouw, fundering & ruw bouw € 90.700
afbouw & installaties € 55.000
sanitair & inrichting € 31.550
leges, advies, architect € 10.750
onvoorzien € 12.000
totale investeringsbehoefte € 200.000
eigen inbreng € 75.000
lening via Knab Crowdfunding € 125.000

Toelichting

Met de eigen inbreng is in de afgelopen maanden de fundering en een belangrijk deel van de opstallen gerealiseerd. De aflossingsvrije periode is afgestemd op het in gebruik nemen van de Bed & Breakfast in april 2019.

Leenbedrag: € 125.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 66 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij en daarna vanaf de zevende maand een lineaire maandelijkse aflossing.

De eerste hypotheekhouder heeft een eerste verpanding op de roerende zaken. Op deze hypothecaire lening wordt deels afgelost in de komende 20 jaar. De tweede hypothecaire lening is aflossingsvrij met een looptijd tot 2022. Aan het einde van de looptijd is er de mogelijkheid tot verlenging als deze lening nog niet afgelost kan worden.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is De Cromvoirtse B&B V.O.F. met de vennoten Kees Kras (62), Lilly Kras – Van Toer (62) en Kimberley Kras (34). Zij nemen deel in de VOF in de verhoudingen voor respectievelijk 45%, 10% en 45% op basis van de verwachte inzet in de exploitatie. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers gezamenlijk ruim € 200.000.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000 op het woonhuis, de stallen en het vrijstaand B&B-complex aan de Sint Lambertusstraat 96 te Cromvoirt, Vught Sectie I, nummer 190, verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000 en openstaande schuld van € 203.000. Deze is ook voorbelast met een tweede hypothecaire inschrijving van € 125.000 en openstaande schuld van € 125.000. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 650.000 op basis van een recent taxatierapport.

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor De Cromvoirtse B&B is Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op voorzichtige prognoses van 2019 en 2020 die opgesteld zijn door de accountant van de vof en op de persoonlijke financiële posities van de ondernemers. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit

De rentabiliteit is volgens de prognose van 2019 Matig met een netto cashflow overschot dat licht negatief is met een omzet van € 48.000,-. Volgens de prognose van 2020 zal dit positief ontwikkelen naar een netto cashflow overschot van € 1.000 met een omzet van € 60.000 (score Voldoende). Daarbij is een bedrag van € 5.000 voorzien voor onderhoud, dat naar verwachting in de eerste jaren niet nodig zal zijn, omdat Kees de meeste werkzaamheden zelf zal verrichten. Indien deze € 5.000 voor onderhoud niet nodig is, komt dit rechtstreeks ten goede aan het netto cashflow overschot voor 2019 (€ 1.000) en 2020 (€ 6.000). De drie ondernemers hebben verder allen een eigen inkomstenbron, zoals de winst uit vof Kras en uit salaris waarmee ze prima in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De mogelijke inkomsten uit de Bed & Breakfast zijn extra. De score voor Rentabiliteit is Voldoende.

Solvabiliteit

Volgens de prognose van 2019 is de solvabiliteit 34% en daarmee Ruim voldoende op een balanstotaal van € 173.000. Deze ontwikkelt naar verwachting positief naar ruim 50% met de score Goed op een balanstotaal van € 166.000. De score voor de Solvabiliteit is vooralsnog Ruim voldoende.

Liquiditeit

De liquiditeitspositie is beperkt. Volgens de prognoses van 2019 en 2020 is de current ratio met een score van 0,4 Matig. Door de aard van de activiteiten is er geen ruime positie noodzakelijk. Logies, ontbijt en stalling zullen veelal direct worden afgerekend en leveranciers zullen ook direct of met zeer beperkte factuurtermijn voldaan worden. Hierdoor is er naar verwachting maandelijks voldoende liquiditeit aanwezig om in de aflosverplichtingen te voldoen. We kwalificeren de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende