Samenvatting

Center4Energy 073 BV is een bedrijf dat er voor zorgt dat woningen voorzien worden van energieneutrale toepassingen. Met andere businesspartners (ecomediairs) wordt ervoor gezorgd dat woningen worden voorzien van de meest elementaire producten. Center4Energy 073 BV wil een bijdrage leveren aan de energetische verduurzaming van de bebouwde omgeving door de energietransitie van grootschalige, niet-duurzame, fossiele en centrale energieopwekking naar kleinschalige, duurzame en lokale energieopwekking te verplaatsen.

De eerste lening via Knab Crowdfunding in augustus 2016 is gebruikt voor de verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf en het versterken van de salesorganisatie. Vanwege de groei die is ingezet, waarbij steeds meer grotere woningbouwprojecten worden voorzien van energieneutrale oplossingen, is er een tweede lening aangevraagd. De tweede lening is nodig om een nieuwe demo woning te realiseren met een door Center4Energy nieuw ontwikkelende energieneutrale techniek.

DGA van de onderneming is Jan van Liempt. Hij ziet als ecomediair grote commerciële kansen voor Center4Energy 073 BV, wat in het eerste half jaar van 2016 wordt bevestigd. Jan is een ervaren ondernemer en heeft meerdere bedrijven opgericht. Met de gevraagde financiering wil de onderneming de groei financieren en zich verder gaan ontwikkelen.

Bekijk de videopitch

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte is € 75.000. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 75.000. De looptijd is 24 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Center4Energy vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De Dun & Bradstreet score voor Center4Energy 073 is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor de lening via Knab Crowdfunding is Center4Energy 073 bv. De dga, Jan van Liempt, geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000. Twee andere bv's van Jan van Liempt, Smart Buildings & Security bv en In2ecobuildings bv, geven beide een zakelijke borgstelling af voor € 37.500. Deze hebben allen op dit moment een morele waarde. Ten slotte worden de leverancierskredieten vanuit In2ecobuildings bv en Smart Building & Security bv in stand gehouden gedurende looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. Hiervoor wordt een schriftelijke instandhoudingsverklaring afgeven door de aandeelhouder STAK ELBE.

Leendoel

De financiering van Knab Crowdfunding wordt gebruikt om een voorbeeldwoning te realiseren met een door Center4Energy 073 ontwikkeld nieuw model voor energieneutraal wonen. Deze voorbeeldwoning wordt ingezet als showmodel in een omvangrijk woningbouwproject waarbij de nieuwste techniek geïnstalleerd gaat worden. Het doel is dat grote groepen woongebouwen, nieuwbouwwoningen kunnen worden opgeleverd door Center4Energy 073.

Ondernemer

Jan van Liempt, 58 jaar, heeft decennialange ervaring als ondernemer. Als ecomediair heeft hij diverse bedrijven opgericht en hier leiding aan gegeven. Na het afronden van zijn HBO-opleidingen Elektrotechniek en Bedrijfskunde heeft hij eerst werkervaring opgedaan als onderhoudsmonteur bij de Landmacht.

Op 27-jarige leeftijd bleek al dat Jan ondernemersbloed had en richtte hij zijn eerste bedrijf op: Smart Building & Security BV, dat lockerbeheersystemen en integrale regelinstallaties ontwikkelt. Tussen 1985 en 2000 is Jan ook onder andere werkzaam geweest als directeur van een installatiebedrijf voor elektrotechniek (1987-1993) en als zelfstandig installatieadviseur (1993-2000).

Tussen 2000 en 2010 is Jan directeur en aandeelhouder (25%) geweest van I2 Group BV. In 2010 begon het ondernemersbloed weer te stromen bij Jan en richtte hij In2ecobuilding BV op. Dit bedrijf is de grondlegger van het Energie Adviseursmodel en heeft een unieke opleiding ontwikkeld tot ecomediair. Een ecomediair is iemand die de wensen, behoeften en eisen van klanten ten aanzien van hun woning of object vertaalt naar een duurzame oplossing.

In 2014 heeft Jan Center4Energy 073 BV opgericht, waarvoor deze financieringsaanvraag dient. Naast het ondernemen is Jan ook nog lid van ‘073: platform energieneutraal wonen’ en partner van Urgenda en Brabant Woont Slim. Jan is een echte entrepreneur, creatief en innovatief, enthousiasmerend en cijfermatig sterk onderlegd. Hij is een conceptontwikkelaar en een bedenker van nieuwe oplossingen.

Onderneming

Op 23 december 2014 is Center4Energy 073 BV officieel opgericht na een 1,5 jaar durende ontwikkelingsfase. In deze periode heeft het bedrijf een concept ontwikkeld waardoor het in staat is om energieproducerende woningen te realiseren en een positieve bijdrage te leveren aan het energievraagstuk. De hoofdlijn van het concept bestaat uit het vereffenen van alle energiestromen in een gebouw. De website van Center4Energy073 is www.c4e.me.

Het verdienmodel is gebaseerd op het verkopen van energieneutrale toepassingen voor woningen en gebouwen. Inkoop van de energieneutrale toepassingen vindt plaats bij leveranciers, waaronder eigen BV’s, waarmee Jan al langere tijd zaken doet. Er is dan ook sprake van een netwerkorganisatie met wederkerige afhankelijkheid.

Missie

Het produceren en leveren van producten en systemen die, gebaseerd op de nieuwste en slimme technologieën, modulair en als meegroeimodel levensloopbestendig voorzien in duurzame energiebehoeftes en daarmee een bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland.

Vanuit klantcontact en marktverkenning wordt in samenwerking met de klant een duurzaam project gerealiseerd op basis van minimale materialen en energieverliezen door toepassing van de Design 4 Productiemethode.

Doelstellingen

 1. De markt stukje bij beetje omzetten naar lokale energie-opwekkende objecten voor een betaalbare prijs, een prijs die gerelateerd is aan de opbrengsten van 10 tot 15 jaar de huidige energienota. Noem het een energie-aflossing voor een mooie investering met verhoogd comfort en een toekomst- en levensloopbestendige oplossing.
 2. Het realiseren en motiveren van het gebruik van lokale duurzame energie.
 3. Het breder toepassen van duurzame energie in alle mogelijkheden als alternatief voor fossiele brandstoffen en energie.
 4. Het verlagen van het verkeerd inzetten van energie en materiaal in projecten (bijvoorbeeld veel lagere faalkosten in bouwprojecten).
 5. Bekendheid creëren en omzetten naar een positie waarin Center4Energy© de functie heeft van oplossingsaanbieder op het gebied van duurzaamheid i.p.v. bouwer/ontwikkelaar.
 6. Verbindende schakel tussen duurzame ontwikkeling van energie en bewoners en woningeigenaren.
 7. Het op een andere wijze benaderen van bewoners om bewustwording te creëren op het gebied van energieverbruik in en om panden.
 8. Uiteindelijk zal alle informatie afkomstig van de individuele systemen via pushsystemen naar de cloud worden gebracht om zo snel mogelijk de juiste informatie te kunnen berekenen op een snelle manier en met bescherming van de individuele objecten.

Concurrentie en onderscheidend vermogen

 1. Met de ontwikkelde oplossingen zijn de ideeën van Center4Energy© en de integrale infrastructuur omgezet in een totaalproduct voor bestaande woningen, woningbouwverenigingen en andere objecten. Het concept Center4Energy is uniek in Nederland. Voor zover bekend zijn er geen concurrenten die dit concept ook aanbieden. 
 2. Het is een integrale aanpak met een nieuwe manier van realisatie van een energieneutrale oplossing voor zowel nieuwbouw- als renovatieobjecten. De integrale aanpak houdt in dat Center4Energy 073 zorgt voor een ontzorgproces, waarbij het bedrijf mogelijk maakt dat alle benodigde businesspartners hun werk doen binnen de oplossing van het project.
 3. Uitgangspunten voor de realisatie van bouwwerken is dat het energetisch duurzaam moet zijn. In principe geldt dat niet alleen voor alle woningen in Nederland, maar ook voor kantoorgebouwen, monumenten, scholen, sportcomplexen, etc.
 4. Lage kosten als gevolg van netwerkorganisatie. Win-win voor alle businesspartners.
 5. Center4Energy 073 BV onderscheidt zich door samenwerking met diverse partijen; het is een netwerkorganisatie. Door de ‘just in time’-opzet (optimale planning van informatie- en materialenstroom) wordt ervoor gezorgd dat de bewoner slechts 5 werkdagen een aantal personen over de vloer heeft die ieder hun eigen werk op het juiste moment uitvoeren, gecoördineerd door Center4Energy 073 BV. Oftewel: de klant staat echt centraal.

Structuur

Jan van Liempt is 100% eigenaar en enig aandeelhouder van Center 4 Energy 073 B.V. Van de 2 overige entiteiten, Smart Building & Security B.V. en In2Ecobuildings B.V., zijn de aandelen sinds kort gecertificeerd in een STAK (Stichting Administratiekantoor). Van deze STAK zijn Jan van Liempt en mevrouw N. Betting gezamenlijk bestuurder. De bedoeling is dat op termijn ook de aandelen van Center 4 Energy B.V. ondergebracht zullen gaan worden in de STAK.

Financieringsbehoefte

De lening wordt gebruikt om de opzet van een voorbeeldwoning te realiseren, waarbij er een nieuw energieneutraal model wordt geïnstalleerd.

Investeringsoverzicht

Opzet demo woning
€ 35.000
Ontwikkelingskosten nieuwe energie neutraal model
€ 30.000
Onvoorzien & overige kosten
€ 10.000
Lening via Knab Crowdfunding € 75.000

Leenbedrag: € 75.000
Rente: 7,5%
Looptijd: 24 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Center4Energy 073 BV.
 • Jan van Liempt geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • In2ecobuildings BV geeft een zakelijke borgstelling af voor € 37.500. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Smart Buildings & Security BV geeft een zakelijke borgstelling af voor € 37.500. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De leverancierskredieten vanuit In2ecobuildings B.V. en Smart Building & Security B.V. worden in stand gehouden gedurende looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. Hiervoor wordt een schriftelijke instandhoudingsverklaring afgeven door de aandeelhouder STAK ELBE.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers 2016 en de prognoses voor 2017 en 2018. Hiervoor hebben wij onder andere de definitieve jaarcijfers 2016, tussentijdse cijfers tot en met juni 2017 en prognoses voor 2017 en 2018 in ons bezit gekregen. De prognoses zijn van goed niveau en geven voldoende inzicht in de verwachte ontwikkeling van de onderneming. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit

De onderneming heeft in 2016 een omzet gerealiseerd van circa € 900.000 met een winst na belastingen van afgerond € 44.000. Dit als gevolg van een groei in omzet en bedrijfskosten die niet zijn meegestegen met de groei van de omzet. Deze groei in omzet is voortgekomen uit de toenemende marktvraag voor unieke energie neutrale oplossingen voor woningen en vastgoed in zijn algemeenheid. De groei van de omzet zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen omdat er meer en meer vraag uit de markt komt naar de oplossingen die Center 4 Energy 073 levert. Het netto cashflowoverschot was in 2016 € 42.000 (score Excellent). De tussentijdse cijfers per 30 juni 2017 laten zien dat er een winst na belastingen is gerealiseerd van € 23.000 op een omzet van 290.000. De ondernemer heeft een gevulde opdrachtenportefeuille voor de 2e helft van het jaar, waardoor de jaaromzet in 2017 groeit naar circa € 1.000.000. Voor het gehele jaar 2017 wordt er een winst geprognosticeerd van € 56.000. Over het gehele jaar 2017 wordt een netto cashflowoverschot van circa € 28.000 verwacht (Score Goed).

In 2018 verwacht de onderneming de groei door te kunnen zetten en op een omzet van circa € 2.800.000 uit te kunnen komen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de lening van € 75.000, omdat met deze lening een project binnengehaald gaat worden met een totale projectwaarde van € 1.800.000. Hiervan zal € 150.000 als omzet in 2017 gerealiseerd worden en € 1.650.000 in 2018. Ook de brutowinstmarge denkt men vast te kunnen houden op ca 20%. De winstverwachting na belastingen is voor 2018 circa € 115.000. Dit resulteert in dat men uiteindelijk een winstverwachting na belasting presenteert van circa € 115.000. Dit levert een netto cashflowoverschot van € 60.000 op (score Goed).

Gebaseerd op de goede prestaties van het jaar 2016, de eerste helft van 2017 en de reële prognose voor de 2e helft van het jaar 2017 zou de rentabiliteit de kwalificatie Goed krijgen. Aangezien het bedrijf net begonnen is aan zijn sterke groeifase, kwalificeren we de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Als gevolg van de start van het bedrijf is het eigen vermogen per 31 december 2015 negatief met € 53.000, wat zou resulteren in een score ‘Matig’. Verklaring hiervoor is de startfase waarin de onderneming zich bevindt. Op basis van de tussentijdse cijfers blijkt dat het eigen vermogen per 30 juni 2016 in korte tijd is gegroeid naar € 11.000 positief. Hiermee is dus het negatieve eigen vermogen dat veroorzaakt is in 2015, volledig ingelopen.

Op basis van het eigen vermogen per 30 juni 2016 en het voortschrijdend inzicht voor de tweede helft van 2016, waarbij de winst volledig ten gunste komt van het eigen vermogen, zal de eigen vermogenspositie naar verwachting toenemen naar € 59.000. Dit betekent een solvabiliteit van 10%. In de opgestelde begroting voor 2017 is de verwachting dat het eigen vermogen verder groeit naar 34,5%. In het break-even scenario groeit het eigen vermogen in 2017 naar bijna 20%.

Door de gekozen bedrijfsopzet van een netwerkorganisatie, zal de overhead naar verwachting laag blijven. De bedrijfskosten zijn beheersbaar en groeien niet mee met de omzetstijging. De solvabiliteit zal dan ook per jaar sterker worden. Vooralsnog hanteren wij de score ‘Voldoende’.

Liquiditeit

Het benodigde werkkapitaal wordt gefinancierd uit het optimaal managen van debiteuren en crediteuren. Voor 2016 is de current ratio (vlottend actief versus vlottend passief) 1,1. Voor 2017 is de verwachting een current ratio te realiseren van 1,0. Als de prognose over 2018 daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zal de liquiditeitspositie zich verbeteren en wordt er een current ratio van 1,2 verwacht (score Ruim voldoende). Voor nu hanteren wij echter de Liquiditeitsscore Voldoende, passend bij de ratio’s van 2016 en 2017.

Samenvattend

Rentabiliteit: Ruim voldoende

Solvabiliteit: Voldoende

Liquiditeit: Voldoende

Overall: Voldoende