Samenvatting

Real Food Plaza / Catering Fakidi (hierna: Catering Fakidi) is een verswinkel waar een klant alles op versgebied kan vinden. De winkel is in 2015 gestart en gespecialiseerd in verse vleeswaren, wild, gevogelte, brood, biologische groente en fruit. Met eigen gemaakte hamburgers, worsten, marinades, olijven en tapenaden staat de winkel inmiddels bekend onder de inwoners van Leidsche Rijn in Utrecht. Real Food Plaza is gevestigd in winkelcentrum Parkwijk.

De ambitie is om op korte termijn ook verse gezonde maaltijden vanuit de winkel middels een weekmenu te gaan aanbieden. Hiervoor is een bewerkingsruimte nodig, welke hij heeft gevonden in de nieuwe winkel in Vleuten. In de winkel zit reeds vele jaren een slagerij. Bij de winkel is een goede bewerkingsruimte waar een breed pallet aan eigen producten kan worden gerealiseerd.

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 60.000. De looptijd is 48 maanden met een aflossingsvrije periode van drie maanden en daarna een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van catering Fakidi vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de bestaande eenmanszaak O. Fakidi h.o.d.n. Catering Fakidi en Fakidi Holding B.V. als Laag risico. De nieuwe entiteit Slagerij De Dorpsstraat B.V. kwalificeren ze als Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn O. Fakidi h.o.d.n. Catering Fakidi, Slagerij De Dorpsstraat B.V. en Holding Fakidi B.V. De partner van de ondernemer, mevrouw L. Barou verstrekt een persoonlijke borgtocht van € 60.000. Deze is grotendeels moreel van aard. De voorraad en inventaris van alle debiteuren worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

Catering Fakidi neemt een slagerij in Vleuten over, hierdoor heeft de ondernemer meer werkruimte om zijn eigen maaltijden en producten te maken. De lening wordt gebruikt voor de aankoop van de inventaris, bijkomende kosten en een stukje werkkapitaal.

Ondernemer

Omar Fakidi (34), heeft de slagersvakopleiding gevolgd en heeft een koksdiploma. Omar heeft vervolgens een aantal koksfuncties in de horeca gehad, gewerkt bij een slachterij en een groothandel in Arab AGF. Tevens is hij in het verleden eerder eigenaar van een eigen cateringbedrijf geweest. Omar is getrouwd is met Latifa Barou (32). Zij is advocate van beroep met een eigen bedrijf, InHouse Law Firm.

De ondernemer woont sinds 2009 in Nederland en verbaasde zich over het gebruik van vele bestrijdingsmiddelen en andere onnodige producten in groente en vlees, die de smaak vaak verpest. Dat is de reden waarom hij Catering Fakidi is gestart. De kwaliteit van vlees begint bij de inkoop van de runderen of het lam. Als boerenzoon weet Omar als geen ander hoe vlees nauwkeurig te selecteren bij kleine oer-Hollandse boerderijen. Met zijn ervaring als kok weet hij hoe hij snel een gezonde maaltijd op tafel kan zetten zonder pakjes en toevoegingen. Hij wil deze kennis graag met de klanten delen en meedenken over het bereiden van gezonde maaltijden en de aanschaf van de juiste ingrediënten.

Onderneming

Algemeen

Catering Fakidi is een verswinkel waar een klant alles op versgebied kan vinden. De winkel is in 2015 gestart en gespecialiseerd in verse vleeswaren, wild, gevogelte, brood, biologische groente en fruit. Met eigen gemaakte hamburgers, worsten, marinades, olijven en tapenaden staat de winkel inmiddels bekend onder de inwoners van Leidsche Rijn. Catering Fakidi is gevestigd in winkelcentrum Parkwijk.

De ambitie is om op korte termijn ook verse gezonde maaltijden vanuit de winkel middels een weekmenu te gaan aanbieden. Hiervoor is een bewerkingsruimte nodig, welke hij heeft gevonden in de nieuwe winkel in Vleuten. In deze winkel zit al jaren een slagerij. In de winkel is een goede bewerkingsruimte waar een breed pallet aan eigen producten kan worden gerealiseerd.

 

De bestaande slager is aangesloten bij 'De Zaak vol Smaak' wat Omar wil voortzetten. Dit is een succesvol concept, wat door de consument goed wordt ontvangen. Omar wil in de nieuwe winkel de klanten voorzien van duurzame en gezonde producten in combinatie met advies. Dit alles in een ambachtelijke omgeving. Met de twee winkels en de bewerkingsruimte kan Omar beide locaties optimaal voorzien van goede, zelfgemaakte en gezonde producten.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname inventaris locatie Vleuten
€ 42.000
Waarborgsom
€ 5.000
Werkkapitaal
€ 13.000
Lening Knab Crowdfunding € 60.000
 

Leenbedrag: € 60.000

Rente: 8%

Looptijd: 48 maanden, met een aflossingsvrije periode van 3 maanden, daarna lineaire maandelijkse aflossing.

Naast de lening via Knab Crowdfunding is er uitsluitend sprake van een familielening. Er zijn verder geen andere financieringen aanwezig.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn O. Fakidi h.o.d.n. Catering Fakidi / Real Food Plaza, Slagerij De Dorpsstraat B.V. en Holding Fakidi B.V.
  • De partner van de ondernemer, mevrouw L. Barou verstrekt een persoonlijke borgtocht van € 60.000 welke grotendeels morele waarde heeft.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van alle debiteuren worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van de onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert de bestaande eenmanszaak O. Fakidi h.o.d.n. Catering Fakidi en Fakidi Holding B.V. als Laag risico. De nieuwe entiteit Slagerij De Dorpsstraat B.V. kwalificeren ze als Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is tot stand gekomen gebaseerd op de voorlopige cijfers 2017 van de huidige zaak in Utrecht en de prognose 2018 en 2019 voor de gecombineerde locaties in Utrecht en Vleuten. Voor deze aanvraag hanteren we de score Voldoende.

Rentabiliteit

Conform de voorlopige cijfers van 2017 van Catering Fakidi is een omzet gerealiseerd van € 277.000 en een netto cashflowoverschot van € 28.000. Voor 2018 wordt op basis van de prognose van de twee ondernemingen een omzet van € 550.000 met een netto cashflowoverschot van € 35.000,- ingeschat. De privé-opnames kunnen worden beperkt door het ruim toereikende inkomen van de echtgenote. Voor 2019 wordt een verdere groei verwacht tot een omzet van € 600.000,- en een netto cashflowoverschot van € 45.000. We kwalificeren de Rentabiliteit op Voldoende aangezien de score grotendeels gebaseerd is op prognoses.

Solvabiliteit

Per ultimo 2017 is de solvabiliteit 45% op een balanstotaal van € 83.000 conform de voorlopige cijfers. Dit resulteert in een score Goed. Deze solvabiliteit zal de komende jaren door de verwachte winsten verder groeien. In 2018 wordt een eigen vermogen verwacht van € 75.000 en een solvabiliteitsratio van 45% (score Goed). Ultimo 2019 wordt een eigen vermogen geprognotiseerd van € 121.000, waarna de solvabiliteitsratio 61% zou zijn. Voor de Solvabiliteit kennen we op dit moment de kwalificatie Voldoende toe.

Liquiditeit

Doordat er nauwelijks kortlopende schulden zijn is de current ratio (kortlopende activa/kortlopende passiva) per ultimo 2017 gunstig op basis van de voorlopige jaarcijfers. De liquide middelen zijn steeds toereikend; in de financiering is ook rekening gehouden met werkkapitaal. De kortlopende verplichtingen bestaan de komende jaren grotendeels uit de aflossingsverplichtingen, welke goed kunnen worden nagekomen gezien de begroting voor de komende jaren. Voor de Liquiditeit hanteren we voorzichtigheidshalve de score Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Voldoende
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende
Knab gebruikt cookies voor een goede werking van de site en het bieden van gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen. Daarvoor analyseren we je online gedrag en de gegevens die bij ons van je bekend zijn. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer: cookiebeleid & instellingen wijzigen
Close