Samenvatting

Eetcafé Simpel wordt sinds januari 2014 geëxploiteerd door Marianne en Bill Roovers. De onderneming bevindt zich op een uitstekende locatie in Renesse (Zeeland) en is uitgegroeid tot een veelzijdig café. Buiten het hoogseizoen beperkt de activiteit zich tot het eetcafé en worden er geregeld feesten en partijen geboekt. Tijdens het hoogseizoen, wanneer er veel toeristen in Renesse zijn, is de onderneming ‘the place to be’ voor ontbijt, lunch en diner. Bij gunstig weer nodigt het ruime terras van 250 m2 je uit om te genieten van een hapje en een drankje. Dit terras is de trekpleister van Eetcafé Simpel. Na 22.00 uur, wanneer de keuken dicht is, ontpopt de onderneming zich tot een sfeervol gezellig café.

Foto

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 85.000. De looptijd is 48 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Café Simpel vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft de onderneming de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor de financiering de vof Café Simpel. Door de gekozen rechtsvorm zijn de firmanten hoofdelijk aansprakelijk. Als zekerheid wordt een 1e pandrecht gegeven op de aan te schaffen inventaris. Er wordt tevens een 2e hypotheek gevestigd op de privéwoning van de heer en mevrouw Roovers als extra zekerheid. Daarnaast wordt een tweetal leningen van in totaal € 31.000 achtergesteld ten gunste van de investeerders van Knab Crowdfunding, gedurende de looptijd van de lening.

Leendoel

De lening zal worden aangewend om keukenapparatuur en scheidingswanden aan te schaffen. Tevens wordt er een gedeelte van de financiering benut voor nieuw interieur voor het eetgedeelte van het café. Een klein gedeelte van de financiering zal worden benut om het benodigde werkkapitaal te verruimen.

Ondernemers

De vennoten zijn het echtpaar Marianne (1966) en Bill (1971) Roovers. De twee vennoten zijn in het verleden als medewerkers in loondienst binnen de horeca actief geweest, variërend van algemeen medewerker tot manager van diverse horeca ondernemingen. Beide ondernemers zijn altijd in Renesse actief geweest, wat geresulteerd heeft in een grote kennis van de lokale markt. In januari 2014 is men gestart als zelfstandig ondernemer. Het echtpaar weet door de ruime ervaring en hun eigen persoonlijkheid een warme ambiance te creëren in het eetcafé.

Bill is de kok en concentreert zich tevens op de dagelijkse bedrijfsleiding, beveiliging en financiële administratie. Marianne is de gastvrouw en focust zich daarnaast op de HR werkzaamheden, kasadministratie en bediening. Zij vormen samen een hecht en compleet team en vullen elkaar aan waar nodig.

Onderneming

Algemeen

Café Simpel bevindt zich op een uitstekende locatie in Renesse (Zeeland) en is uitgegroeid tot een veelzijdig café. Buiten het hoogseizoen beperkt de activiteit zich tot het eetcafé en worden er geregeld feesten en partijen geboekt. Tijdens het hoogseizoen, wanneer er veel toeristen in Renesse zijn, is de onderneming ‘the place to be’ voor ontbijt, lunch en diner. Bij gunstig weer nodigt het ruime terras van 250 m2 je uit om te genieten van een hapje en een drankje. Dit terras is de trekpleister van Eetcafé Simpel. Na 22.00 uur, wanneer de keuken dicht is, ontpopt de onderneming zich tot een sfeervol gezellig café.

Historie en toekomstplannen

Tot de overname in januari 2014 waren de activiteiten beperkt tot café en disco. De doelgroep was voornamelijk de plaatselijke jeugd. Door het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar is deze markt per 2014 plotseling verdwenen. Na de overname hebben de ondernemers gekozen om zich te richten op een andere doelgroep. Inmiddels wordt er een zeer gemêleerd publiek aangetrokken. In de toekomst is het voor de onderneming belangrijk dat de ambiance van het grote terras volledig benut gaat worden, in combinatie met een in de toekomst aan te leggen serre. Hierdoor is het terras ook te gebruiken bij slecht weer.

Missie en visie

De missie van Marianne en Bill is om Eetcafé Simpel tot het gezelligste eetcafé in de regio uit te laten groeien. Men wil een locatie zijn waar mensen zich écht gast voelen. Om te relaxen, te drinken en te eten. Door de lokale binding, maar zeker ook met de ‘vaste toerist’, zullen er jarenlange vaste relaties ontstaan.

Marktinformatie

Van oudsher is Renesse bekend als een badplaats die vooral jeugdig publiek aantrekt. In het nieuwe Masterplan Renesse, wat door de gemeente wordt uitgevoerd, wordt er gewerkt om Renesse een familiair karakter te geven. Er wordt door de gemeente ingezet op een kwaliteitsimpuls, zodat Renesse in de toekomst een bruisende badplaats met een onderscheidend karakter blijft. Eetcafé Simpel wil aansluiten op de plannen. Met een herinrichting wordt door Eetcafé Simpel een passende uitstraling gecreëerd door het terras kwalitatief aan te passen.

Structuur

Café Simpel is een vof.

Structuur Simpel

Financieringsbehoefte

Verbouwing keuken
€ 7.500
Aanschaf inventaris keuken
€ 35.000
Verbouwing interieur eetgedeelte
€ 4.500
Aanschaf nieuwe wanden
€ 25.000
Werkkapitaal en onvoorzien
€ 13.000
Lening Knab Crowdfunding € 85.000

Leenbedrag: € 85.000

Rente: 8,5%

Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Op dit moment is er voor ongeveer € 160.000 aan lang lopende schuld aanwezig in de onderneming. Deze schuld is ontstaan toen de onderneming in 2014 werd overgenomen. Deze lening is verstrekt door de verkopende partij in 2014. De aflossing op de lening bedraagt € 1.000 per maand. Tevens is er voor € 31.000 aan lang lopende schulden aanwezig, welke ten opzichte van de investeerders van Knab Crowdfunding achter worden gesteld.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de vof Café Simpel. Door de gekozen rechtsvorm zijn de vennoten, J.A.M. Roovers en M.A. Roovers-Tierie beiden hoofdelijk aansprakelijk. In privé is er een acceptabele vermogenspositie, waarbij de woz-waarde van de woning iets hoger is dan de uitstaande hypotheekschuld.
  • De lening van J.M. Tierie ter hoogte van € 18.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Dat betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. De rente wordt wel betaald.
  • De lening van A. van Drimmelen ter hoogte van € 13.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Dat betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. De rente wordt wel betaald.
  • De aan te schaffen inventaris wordt in 1e verband verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Er komt een tweede hypothecaire inschrijving van € 85.000 op de privé woning van J.A.M. Roovers en M.A. Roovers-Tierie. De woning heeft een WOZ-waarde van € 217.000 en de uitstaande hypothecaire financiering is op dit moment € 209.000. Naar verwachting zal de vrije verkoopwaarde van de woning hoger zijn dan de WOZ-waarde.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. Dun & Bradstreet kwalificeert Café Simpel als Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2016 en de prognose voor de jaren 2017 en 2018, waarin interne cijfers tot en met mei 2017 zijn verwerkt. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit

In het boekjaar 2016 realiseerde de onderneming een omzet van € 346.000 en een genormaliseerde cashflow van € 44.000. De aflossingsverplichting was dat jaar € 12.000,-, waardoor er een netto cashflow overschot van € 32.000 resteerde (score Excellent). Volgens de prognose voor 2017 zal de omzet stijgen naar € 432.000 met een verwachte genormaliseerde cashflow van € 94.000. De aflossingsverplichtingen inclusief de nieuwe lening via Knab Crowdfunding, komen voor 2017 in totaal uit op € 21.000, waardoor er een netto cashflow overschot van € 73.000 resteert (score Excellent). Voor 2018 verwacht men een omzet van € 468.000 met een genormaliseerde cashflow van € 101.000 bij een aflossingsverplichting van € 33.250 (score Excellent). Aangezien de prognoses nog gerealiseerd dienen te worden, achten wij het voorzichtigheidshalve passend om de rentabiliteit van de onderneming als Ruim voldoende te kwalificeren.

Solvabiliteit

Als gevolg van het ombouwen van een gewoon café naar een volwaardig eetcafé na de overname in 2014 zijn veel aanloopkosten gemaakt. Hierdoor is er een negatieve eigen vermogenspositie ontstaan. Per ultimo 2016 was het risicodragend vermogen van de onderneming € 62.000 negatief, bij een balanstotaal van € 150.000 (score Matig). Dit is inclusief achtergestelde leningen van in totaal € 31.000. Door toekomstige winsttoevoeging, verwacht men dat het risicodragend vermogen zich positief zal ontwikkelen. Waarbij dit risicodragend vermogen volgens de prognose voor het eerst in 2018 positief zal zijn. Ondanks de overwaarde in de eigen woning van de ondernemers, kwalificeren de solvabiliteit als Matig.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2016 0,8 (score Matig). Per ultimo 2017 wordt de current ratio op 2,3 geprognosticeerd (score Excellent). Wij achten het passend om de liquiditeit als Voldoende te kwalificeren.

Samenvattend

Rentabiliteit: Ruim Voldoende

Solvabiliteit: Matig

Liquiditeit: Voldoende

Overall: Voldoende