Samenvatting

Bas en Marjolein Hendrikx zijn ervaren bakkers en ondernemers. De laatste jaren hebben ze een goed lopende bakkerij in het Piazza Center in Gorinchem. Nu krijgen ze de kans de Délifrance vestiging naast de bakkerij over te nemen. Hiermee kunnen ze de gewenste uitbreiding realiseren. De afzonderlijke zaken hebben een mooie omzet met een positief resultaat. Doordat de vestigingen naast elkaar liggen kunnen er na de overname mooie synergievoordelen worden behaald.

Bekijk de videopitch

Brood Banket Bakker Bas

Financierings-behoefte

Voor de overname van de Délifrance vestiging is inclusief alle bijkomende kosten in totaal € 370.000 benodigd. De verkoper verstrekt een achtergestelde lening van € 50.000. Een informal investor leent de ondernemers in privé € 25.000 en de ondernemers brengen zelf in totaal € 70.000 in. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 225.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Brood Banket Bakker Bas vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft voor vof Brood Banket Bakker Bas een score Minimaal risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur is vof Brood Banket Bakker Bas met als vennoten Bas en Marjolein Hendrikx. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele financiering. De verkopende partij verstrekt een achtergestelde lening van € 50.000 en een zakelijke relatie verstrekt een zakelijke borgstelling van € 25.000.

Ondernemers

Bas Hendrikx (50) is de zoon van een horecaondernemer. Hij heeft 10 jaar in een bakkersbedrijf gewerkt en is nu 22 jaar zelfstandig ondernemer. Hij kan worden getypeerd als een vakman en een harde werker. Naast de bakkerij is hij ook actief in branche-gerelateerde organisaties en examinator bij een opleiding tot (banket)bakker. In het bedrijf is hij verantwoordelijk voor de inkoop, de productie, het assortiment en de personele bezetting.

Marjolein Hendrikx (47) is de echtgenote van Bas en het gezicht van de winkel. Ze zorgt voor de zeer goede uitstraling van de bakkerij en de goede sfeer in de winkel, daarnaast verzorgt ze een deel van de administratie.

Naast de ondernemers zijn er een aantal ervaren krachten werkzaam die ook de nacht-productie kunnen leiden en verzorgen en dit in de toekomst ook steeds vaker zullen doen. Hierdoor zal Bas meer tijd krijgen om overdag aanwezig te zijn. Naast de vaste winkelmedewerkers werkt men ook veel met leerling-bakkers en stagiaires.

Onderneming

Historie

Bas en Marjolein hebben al sinds 1994 een bakkerij. Tot 2013 had men 2 vestigingen die ze toen op 1 locatie hebben samengebracht in het Piazza Center in Gorinchem. Op deze locatie is een grote bakkerijwinkel en een productiefaciliteit. Dit is een zeer goede zet geweest, omdat dit commercieel een veel betere locatie is met veel meer bezoekers onder andere door de aanwezigheid van supermarkten, lunchrooms, etc. De bakkerij staat bekend om de hoogwaardige producten (brood en banket), de zeer vriendelijke bediening en heeft veel vaste klanten. Bakker Bas is sinds 2009 lid van Heerlijk en Heerlijk, Het Gilde van de Betere Banketbakkers (www.banket.nl). Hierin zijn ruim honderd zelfstandige banketbakkers verenigd. Verspreid over het gehele land waarborgen deze betere banketbakkers, stuk voor stuk, topkwaliteit in banket. Het zijn de verwenners bij uitstek, want overal waar feest is, zijn zij. Of het nu gaat om een verjaardag, een jubileum, een trouwdag of gewoon zomaar. Ook weten steeds meer klanten en bedrijven de webshop www.bakkerbas.nl te vinden. Hierop staat een groot assortiment van de producten, die in de directe omgeving kunnen worden bezorgd. Vanaf 2014 maakt de klant positieve resultaten op deze locatie.

Overname Délifrance

Op de huidige locatie is met de huidige ruimte en de huidige producten nagenoeg geen omzetgroei meer mogelijk. Wel wordt er nog gewerkt aan verbetering van de marge. Ondernemers waren daarom op zoek naar uitbreiding van de activiteiten. De aankoop van de naastgelegen en bestaande Délifrance vestiging sluit erg goed aan bij deze wens tot uitbreiding. Het gaat om een bestaande en goed draaiende vestiging, waarbij de eigenaar op leeftijd is en geen opvolging heeft. De eigenaar was al geruime tijd erg beperkt aanwezig in de zaak en was niet werkzaam in het bedrijf. De zaak wordt aangestuurd door twee bedrijfsleidsters, die na overname dezelfde werkzaamheden blijven uitvoeren. Als aanvulling op het team gaat Marjolein zich actief bezighouden met Délifrance. Naast de bestaande goed lopende exploitatie zijn er mogelijkheden voor synergie en met name ook verdere uitbreiding van het banket-gedeelte van de bakkerij. Délifrance ligt aan de ingang van het Piazza Center, waardoor het zeer goed bereikbaar is, ook na de openingstijden van het winkelcentrum. Tijdens de zomermaanden wordt het aantal zitplaatsen uitgebreid met 40 terrasplaatsen.

Délifrance franchise

Délifrance is een soft franchise met een vast concept en assortiment. De ondernemer wordt de hoofdhuurder van de vestiging en het franchisecontract is voor lange termijn afgesloten. Délifrance wordt gezien als een A-merk met een hoge naamsbekendheid in Nederland (88%). Onder het merk Délifrance wordt een uitgebreid productgamma in de productgroepen viennoiserie, brood, patisserie en traiteur vervaardigd en geleverd. Het zorgvuldig opgebouwde merk is zowel bekend bij consumenten, met circa 175 outlets in Nederland en het afbakbrood voor thuis in de supermarkten, als bij de zakelijke klanten in Foodservice & Bakkerij en Retail. Zeker in de B2B-markt is het sterke merk van Délifrance met de hoge productkwaliteit en uitstekende naamsbekendheid een unique selling point. Délifrance is een internationale formule en is sinds 1983 op de Nederlandse markt actief. In 2015 heeft het merk een nieuwe Look & Feel gekregen waarmee het concept voldoet aan de wensen van nu. Délifrance zorgt voor een compleet aanbod van ontbijt, lunch én diner met daarnaast de vertrouwde hartige en zoete Franse tussendoortjes. Het wordt daardoor gezien als een ‘restaurant’, waar je lekker kunt blijven zitten. Daarnaast voldoet Délifrance met de ‘Grab & Go’ corner aan de behoefte van de snelle passant. De broodjes liggen hier al vers belegd in de koeling klaar.

SWOT

Sterktes
 • Goede bestaande bakkerij met positieve resultaten en een goede ligging
 • Zeer ervaren ondernemers
 • Overname van een bestaande Délifrance vestiging met goede resultaten
Zwaktes
 • Zwakke vermogenspositie bestaande vof
 • Aandacht van de ondernemers moet worden verdeeld over 2 vestigingen
Kansen
 • Synergievoordelen van de 2 zaken naast elkaar
 • Positieve uitstraling van het merk Délifrance met recente modernisering huisstijl
Bedreigingen
 • Toetreding concurrentie in het Piazza Center
 • Mogelijke leegstand in het Piazza Center (tot nu toe geen sprake van)

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inventaris € 220.000
Goodwill € 130.000
Overige kosten € 20.000
Totaal  € 370.000
Eigen inbreng privé € 50.000
Inbreng vanuit het rekening courant krediet € 20.000
Lening verkoper * € 50.000
Lening derden in privé **  € 25.000
Lening via Knab Crowdfunding € 225.000

Leenbedrag: € 225.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

* Deze lening wordt achtergesteld, aflossing zal plaatsvinden in 2 termijnen van € 25.000, de eerste per 1-1-2018 en de tweede per 1-1-2019.

** lening met annuïtaire aflossing over 3 jaar.

De bestaande financiering is ondergebracht bij ABN AMRO en bestaat uit 2 leningen met een oorspronkelijke hoofdsom van € 213.000 en een resterende hoofdsom van € 92.555 per 1-1-2017. De aflossingsverplichting is € 35.676 per jaar. Daarnaast is er nog een kredietfaciliteit van maximaal € 76.000 (standaardlimiet € 56.000 en € 20.000 seizoenslimiet), die momenteel beperkt wordt gebruikt. De zekerheden zijn de verpanding van inventaris, voorraad en debiteuren. De bank heeft ingestemd met de overname en de nieuwe financieringen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn S.A.G.M. Hendrikx en M.J.W.A. Hendrikx-Lambregts voor zich en handelend als vennoten van de vof Brood Banket Bakker Bas. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Een zakelijke relatie geeft een zakelijke borgstelling af van € 25.000. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde.
 • De lening ter hoogte van € 50.000 te verstrekken door de verkopende partij wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Knab Crowdfunding. Op de lening mogen de overeengekomen aflossingen per 1-1-2018 en 1-1-2019 plaatsvinden.

Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet score voor v.o.f. Brood Banket Bakker Bas is Minimaal risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de bepaling van de Collin Credit Score zijn de accountantscijfers 2015 en de voorlopige cijfers 2016 van de bestaande onderneming gehanteerd met daarbij de prognose voor het eerste jaar 2017 van de gecombineerde ondernemingen. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit

2015 en 2016 waren goede jaren voor de bakkerij met een stabiele omzet, een klein positief resultaat na privé-opnames en een positieve cashflow. De omzet over 2015 en 2016 was circa € 650.000 met netto cashflowoverschotten (na privéopname en aflossingen) van circa € 15.000. Er is echter weinig extra omzet meer te genereren met alleen de bakkerij. Mede daarom wordt de zaak van de buurman overgenomen. Dit is een bestaande Délifrance vestiging. De prognose 2017 is een voortzetting van de bestaande omzet en kosten van de Délifrance zaak, gecombineerd met de bestaande omzet van de bakkerij. Er is nog niet gerekend met synergie of kostenvoordelen. Er lijkt dus relatief weinig taakstelling in de prognose te zitten. De verwachte omzet bedraagt € 1.154.000 met een kasstroomoverschot van circa € 40.000 (na privéopname en aflossingen). Vanaf 2018 verwacht men dat de synergievoordelen zullen worden behaald, waardoor naar verwachting met name het netto cashflowoverschot toeneemt. De rentabiliteit kwalificeren we als Ruim voldoende.

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de zwakke plek van de onderneming. Tot 2013 had de ondernemer twee filialen, waarvan er 1 zeer slecht rendeerde, deze is uiteindelijk afgestoten. Het resultaat hiervan is een negatief eigen vermogen van € 124.000 per ultimo 2015. Met deze aanvraag wordt eigen geld ingebracht en een achtergestelde lening verkregen. Dit leidt tot een eigen vermogen van circa € 0 op de balans na overname. Door een hogere potentiële winst na overname kan de ondernemer de solvabiliteit weer opbouwen. Eind 2017 is de solvabiliteit naar verwachting 15% op een balans van ruim € 400.000. Voor nu hanteren we de score Matig.

Liquiditeit

Een bakkerij kent weinig debiteuren of andere vorderingen. Hierdoor is de current ratio historisch matig. Door de overname ontstaan forse aflossingsverplichtingen, waardoor de current ratio onder de 1 blijft en Matig scoort. De werkelijke liquiditeit en ruimte op de rekening-courant is ontspannen en het betaalgedrag van de klant is erg stipt. Voor overname van de zaak werd er beperkt gebruikgemaakt van het krediet van maximaal € 76.000. Hierdoor kwalificeren we de liquiditeit als Voldoende.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
 • Solvabiliteit: Matig
 • Liquiditeit: Voldoende
 • Overall: Voldoende