Samenvatting

Het enthousiaste horeca-echtpaar, Tim en Robin Stuurman, heeft de mogelijkheid een goedlopende horecaonderneming in Papendrecht over te nemen. Tim en Robin wonen zelf ook in Papendrecht en hebben beiden ervaring en een bewezen trackrecord in de horeca. De bestaande onderneming gaan zij omturnen in Bistro & Snackbar Basic. Dit is een betaalbare bistro waarbij kwaliteit en persoonlijke service centraal staan, gecombineerd met een snackbar met verse friet.

Tim en Robin hebben, ondanks hun nog jonge leeftijd, een gezonde vermogenspositie in privé opgebouwd. Zij brengen zelf dan ook eigen middelen in. Voor de investeerders van Knab Crowdfunding stellen zij ook de overwaarde op de eigen woning beschikbaar met een tweede hypotheek.

Help jij Tim en Robin mee om hun droom te verwezenlijken voor hun eigen bistro?

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 210.000. Via eigen middelen wordt een bedrag van € 30.000 gefinancierd. Er worden twee achtergestelde leningen verstrekt voor een totaal van € 30.000. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 150.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Bistro & Snackbar Basic vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor deze financiering zijn het echtpaar Robin en Tim Stuurman, handelend onder de naam Bistro Basic vof. Er worden twee achtergestelde leningen verstrekt van de ouders van beide ondernemers voor een totaal bedrag van € 30.000. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad worden verpand in eerste verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Tenslotte geldt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000 op de eigen woning met een voorbelasting van € 136.500 en een recent bepaalde overwaarde van € 45.000.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt gebruikt voor de overname van een bestaande onderneming in Papendrecht door het horeca-echtpaar Stuurman. In de lening is ook een deel onvoorzien opgenomen.

Ondernemers

Het echtpaar Tim en Robin Stuurman heeft, ondanks hun jonge leeftijd al ruime ervaring in de horeca. Samen zijn zij er dan ook klaar voor om succesvol een bistro / snackbar te gaan runnen.

Tim Stuurman (28) is al van jongs af aan werkzaam bij diverse horecagelegenheden, onder meer als leidinggevende. De afgelopen 8 jaar (met een kleine uitstap naar een andere horecagelegenheid) is Tim werkzaam geweest bij Bistro de Heerlijckheid. Hier geeft hij leiding in de keuken, stuurt personeel aan, maakt de roosters, is verantwoordelijk voor de inkoop, contacten met de leveranciers en hij maakt de kaart op.

Robin Stuurman (26) is, net als Tim, al van jongs af aan werkzaam in de horeca. Recent (2016) was zij ongeveer 3 jaar werkzaam bij Grand Café Khotinsky. Hier was zij actief als zelfstandig werkend chef de partie en stuurde zij als leermeester leerlingen en keukenhulpen aan. In 2016 hebben Tim en Robin besloten dat Robin zich fulltime zou richten op hun gezin met twee jonge kinderen.

Onderneming

Algemeen

Bistro & Snackbar Basic is een betaalbare en toegankelijke bistro in Papendrecht gericht op de middenklasse. Daarnaast is het een snackbar met verse friet.

In de bistro zetten Tim en Robin kwaliteit en goede service neer voor een betaalbare prijs. Te veel zie je dat wanneer je ergens wat goedkoper gaat eten en drinken, het dan tekort komt aan kwaliteit van het eten en de service. Tim en Robin gaan zich juist richten op de kwaliteit en de service, met de focus op een betaalbare prijs. Zij werken met veel seizoensproducten en met lokale ondernemers om zo de kosten laag te houden.

Snackbar

In de snackbar gaan Tim en Robin verse friet serveren. De concurrenten van deze onderneming gebruiken kant-en-klare friet. Doordat ze gebruik maken van verse aardappelen en deze zelf gaan wassen, schillen en snijden kan er tegen een lagere kostprijs gewerkt worden. Zodoende zetten ze en beter product neer tegen een betaalbare prijs.

Papendrecht & onderscheidend vermogen

De onderneming is gevestigd in een huurpand te Papendrecht in een woonwijk vlakbij een school. De ondernemers hebben een locatiescan laten uitvoeren. Hieruit blijkt onder andere dat er in Papendrecht ruim 30.000 mensen wonen en er 21 ´branchegenoten´ zijn. Er is onderzoek gedaan onder deze 21 ´branchegenoten´ en hieruit blijkt dat met name de bistro (de kern van de onderneming) onderscheidend is ten opzichte van de lokale concurrentie. Ook wat betreft de snackbar is, door te werken met verse producten, er voldoende onderscheidend vermogen.

Markt

Nederland wordt steeds bewuster van eten en alles wat daarmee te maken heeft. Er is een groeiende vraag naar vegetarisch en biologisch. In Nederland zijn er steeds meer mensen met een allergie of een dieetwens waarop ingespeeld moet worden. Bistro & Snackbar Basic speelt hier op in met haar concept. Op basis van het marktonderzoek blijkt dat de onderneming van toegevoegde waarde is en tevens onderscheidend in de lokale omgeving.

Overname

Met de gevraagde financiering wordt een bestaande horecaonderneming overgenomen. Kijkend naar de historische exploitatie van de over te nemen onderneming kan er gesteld worden dat de locatie verhoudingsgewijs een goed resultaat levert. Het voordeel van de overname is dat de exploitatie, na een korte sluiting, direct overgenomen kan worden. Uiteraard zal wel het nieuwe concept van Bistro & Snackbar Basic worden toegevoegd.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

bedrijfsovername € 150.000
huurgarantie € 10.000
voorraad nieuw € 10.000
werkkapitaal/onvoorzien € 40.000
investeringsbehoefte € 210.000
eigen middelen € 30.000
achtergestelde lening ouders Tim € 15.000
achtergestelde lening ouders Robin € 15.000
lening Knab Crowdfunding € 150.000

Leenbedrag: € 150.000

Rente: 8%

60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing

Er zijn geen andere financieringen aanwezig binnen de onderneming

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn mevrouw Robin Stuurman en meneer Tim Stuurman, handelend onder de naam Bistro Basic vof. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers gezond.
  • De twee leningen ter hoogte van € 30.000 van de ouders van de ondernemers worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van de onderneming wordt verpand in eerste verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000 op het woonhuis aan de Tollenstraat 12 in Papendrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 136.500 . De openstaande schuld is momenteel € 126.000. De woning kent een waarde van € 171.000 op basis van een recente, onafhankelijke waardebepaling. Er is dus op dit moment sprake van een overwaarde van € 45.000.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. De D&B kwalificeert de onderneming met de score Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op een prognose die wordt onderbouwd door de historische cijfers van 2017 van de over te nemen onderneming. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

In het eerste jaar bedraagt de verwachte omzet € 348.000 met een operationele cashflow van € 37.000. Het verwachte netto cashflow overschot komt uit op € 7.000. De bestaande onderneming die wordt overgenomen heeft in 2017 een omzet gerealiseerd van bijna € 350.000. Mede daarom vinden wij de prognose qua exploitatie aantoonbaar realistisch. Voor het tweede jaar is de verwachting dat de omzet gaat stijgen naar ruim € 400.000 met een operationele cashflow van € 52.000. Hiermee komt het verwachte netto cashflow overschot uit op € 22.000. Kijkend naar de winstgevendheid uit de jaarcijfers van de over te nemen onderneming is er voorzichtig geprognosticeerd. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit

De solvabiliteit na financiering (inclusief de achtergestelde leningen) komt uit op 28% (score Ruim voldoende) op een balanstotaal van € 210.000. Door verwachte winsttoevoegingen zal de solvabiliteit jaarlijks gaan stijgen. Omdat de balans voor bijna de helft uit goodwill bestaat, beoordelen wij voorzichtigheidshalve de Solvabiliteit op Voldoende. Hierbij hebben wij ook rekening gehouden met de aanwezige stille reserve op de woning waar we met de tweede hypothecaire inschrijving grip op hebben.

Liquiditeit

De liquide positie is vanaf aanvang van de onderneming van een goed niveau. In de financieringsopzet is rekening gehouden met een post onvoorzien / werkkapitaal van € 40.000. Doordat de omzet direct binnenkomt en er sprake is van leverancierskrediet is de verwachting dat deze sterke liquiditeitspositie behouden kan blijven. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) op de balans na overname komt uit 2,0, waarna de verwachting is dat de ratio de komende jaren zal groeien. Wij beoordelen de Liquiditeit met de score Ruim voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Voldoende
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Voldoende