Samenvatting

Alexander Jungschläger is bedenker van het concept Big Burger On Wheels. Het concept betreft een heerlijke grote burger in diverse variëteiten die afgehaald en thuisbezorgd kan worden. Het concept wordt sinds 2014 geëxploiteerd via eetgelegenheid Puur Eten en Drinken (eenmanszaak) aan de Gentsestraat in Scheveningen en sinds 2015, vanuit de tweede vestiging aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag, via Puur Scheveningen Horeca B.V.

Alexander en partner Sandra willen het concept op meerdere locaties uitrollen en zijn vanuit deze gedachte de vennootschap gestart. Er kan nu tegen een aantrekkelijke overnameprijs een derde (burger)vestiging in het centrum van Leiden (Breestraat) gesticht worden.

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 50.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Big Burger On Wheels vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De Dun & Bradstreet score van Puur Scheveningen Horeca B.V. h/o Big Burger On Wheels en van de eenmanszaak Puur Eten en Drinken is voor beide Laag risico. De overall Collin Credit Score score van Puur Scheveningen Horeca B.V. resulteert in Ruim voldoende.

Leendoel

Big Burger On Wheels gaat de gevraagde financiering via Knab Crowdfunding gebruiken voor de overname van Burger Freak te Leiden. De zo goed als nieuwe inventaris, gepleegde verbouwing, drie scooters en keukeninrichting worden overgenomen. Daarnaast is de financiering nodig voor de waarborgsom huur, voorraden burgers, verpakkingsmateriaal en opstartkosten.

Ondernemers

Alexander Jungschläger (43 jaar, samenwonend en fiscale partner van Sandra) is de drijvende kracht van de ondernemingen en horeca-ondernemer puur sang. Zijn opleiding heeft hij genoten aan de Middelbare Hotelschool in Den Haag. Na het behalen van zijn diploma heeft hij meerder jaren in verschillende horeca-ondernemingen in Den Haag gewerkt. De naam Puur Eten en Drinken staat voor de onderneming en de ondernemer. Hij is echt en eerlijk.

Sandra Rog (39 jaar) ondersteunt Alexander op diverse terreinen van de bedrijfsvoering. Zij is ook in loondienst als docent op een basisschool en geniet een zelfstandig inkomen. Sandra is de aandeelhouder van Puur Scheveningen Horeca B.V. h/o Big Burger on Wheels. Alexander is eigenaar van de eenmanszaak Puur Eten en Drinken en voor Puur Scheveningen Horeca B.V. volledig gevolmachtigde.

Onderneming

Concept

Alexander is bedenker van het concept ‘Big Burger On Wheels’: een heerlijke grote burger in diverse variëteiten die afgehaald en thuisbezorgd kan worden. Het concept wordt vanaf 2014 operationeel verzorgd vanuit eetgelegenheid Puur Eten en Drinken (eenmanszaak) aan de Gentsestraat in Scheveningen en sinds 2015, via Puur Scheveningen Horeca B.V., vanuit de tweede vestiging aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag.

Ambitie

Alexander en Sandra willen het concept op meerdere locaties uitrollen en zijn vanuit deze gedachte de vennootschap gestart. Naast de bestaande vestiging aan de Laan van Meerdervoort is het plan om zich op termijn ook in het centrum van Den Haag en/of Voorburg te vestigen. Met een locatie in bijvoorbeeld Voorburg is het mogelijk om vanuit 3 vestigingen in verzorgingsgebied Groot Den Haag naam te vestigen en schaalvoordelen te realiseren op het gebeid van inkoop en logistiek. Enkele maanden geleden is het concept ook in Almere gestart door een andere ondernemer. Big Burger On Wheels ontvangt hiervoor periodiek een fee.

Vestiging Leiden

De huidige aanvraag is voor de overname van een vestiging aan de Breestraat, hartje centrum van Leiden. Deze zaak is in 2017 gestart en er is toen circa € 110.000 geïnvesteerd in activa. De huidige eigenaren zijn noodgedwongen te stoppen. De volledig nieuw ingerichte zaak is te koop aangeboden voor € 40.000. Een unieke kans om het verzorgingsgebied in de regio uit te breiden. Door een derde vestiging te openen kan het concept van Big Burger on Wheels een regionaal “merk” worden dat voor kwaliteit staat.

Leiden kent een inwoneraantal van ruim 120.000, met relatief veel jongeren. 82.000 inwoners vallen in de leeftijdscategorie van 20 – 64 jaar. Hiervan zijn circa 40.000 studenten. Dit is ook een goede doelgroep voor fastfood zoals Big Burger on Wheels. De vestiging is door de centrale ligging aantrekkelijk voor het uitgaans- en winkelend publiek.

Concurrentie

In Leiden zijn drie concurrenten die Hamburgers verkopen. Johnny Burgers, met een vergelijkbaar concept en kleinere burgers, is gevestigd buiten het centrum van Leiden. Mac Donalds is gevestigd in het centrum. Er wordt niet bezorgd en de burger wijkt af van de grote burger van Big Burger on Wheels. Restaurant BurgerMe is gevestigd buiten het centrum. Ook dit restaurant heeft geen bezorgingsactiviteit.

Onderscheidend vermogen

De onderneming Big Burger On Wheels onderscheidt zich door de prijs-kwaliteit verhouding. Niet voor niets zijn de burgers van Big Burger On Wheels uitgeroepen tot beste hamburgers van Den Haag.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

De exploitatie van een bestaand burger bezorg- en afhaalbedrijf in Leiden wordt overgenomen. Dit bestaande bedrijf is in 2017 gestart en de huidige ondernemers zijn genoodzaakt te stoppen met de exploitatie en het bedrijf te verkopen. Tegen een gunstige prijs kan de zo goed als nieuwe inventaris, gepleegde verbouwing, 3 scooters en keukeninrichting worden overgenomen.

Overname Burger Freak Leiden € 40.000
Waarborgsom huur € 7.500
Werkkapitaal € 12.500
Totale investering € 60.000
Eigen inbreng € 10.000
Lening Knab Crowdfunding € 50.000
 

Leenbedrag: € 50.000

Rente: 8,5%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Samenvatting

De debiteur is de besloten vennootschap Puur Scheveningen Horeca B.V. h/o Big Burger On Wheels rechtsgeldig vertegenwoordigd door Sandra. Alexander heeft een volledige volmacht voor deze onderneming. Verder geldt een gezamenlijke borgstelling voor het bedrag van € 50.000 door Alexander en Sandra. Deze heeft grotendeels materiele waarde. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van PUUR Scheveningen Horeca B.V. wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is PUUR Scheveningen Horeca B.V. h/o Big Burger On Wheels ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 59561246
  • Er geldt een gezamenlijke borgstelling voor het bedrag van € 50.000 door de heer A.M. Jungschläger en mevrouw S. Rog. De borgtocht heeft, op basis van de actuele waarde van het woonhuis, grotendeels materiele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van PUUR Scheveningen Horeca B.V. wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van de onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. De Dun & Bradstreetscore van Puur Scheveningen Horeca B.V. h/o Big Burger On Wheels is Laag risico. De Dun & Bradstreetscore van de eenmanszaak Puur Eten en Drinken in Scheveningen is eveneens Laag risico. Deze eenmanszaak is eigendom van Alexander en geen debiteur voor deze financiering.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De overall Collin Credit Score van Puur Scheveningen Horeca B.V. resulteert in Ruim voldoende. Dit is gebaseerd op de jaarcijfers van 2016 en de prognose van 2017 en 2018.

Rentabiliteit

Voor het opstellen van de prognose 2017 van Puur Scheveningen Horeca B.V. is uitgegaan van de tussentijdse cijfers tot met 30-9-2017. Het verwachte winstniveau, bij een omzet van ruim € 200.000, bedraagt voor 2017 circa € 32.000 na vennootschapsbelasting. Voor het jaar 2018 wordt de exploitatie van Leiden toegevoegd. De winst na belasting wordt dan geraamd op € 65.000 bij een totale omzet van circa € 530.000. De cash-flow bedraagt circa € 75.000 en deze is Ruim voldoende voor de jaarlijkse aflossingsverplichtingen van € 10.000. Gezien de nieuwstaat van de inrichting zullen de toekomstige investeringen in Leiden beperkt zijn.

Met het loondienstinkomen van Sandra Rog en het inkomen uit de eenmanszaak Puur Eten en Drinken wordt in het privé levensonderhoud voorzien. Omdat we te maken hebben met een nieuwe vestiging hanteren wij voor de rentabiliteit voorzichtigheidshalve de score Voldoende.

Solvabiliteit

Eind 2017 c.q. begin 2018 en na investering wordt voor Puur Scheveningen Horeca B.V de solvabiliteit geraamd op 54% (circa € 60.000 eigen vermogen op een balanstotaal van circa € 110.000). Eind 2018 stijgt de solvabiliteit naar circa 75% (circa € 125.000 eigen vermogen op een balanstotaal van circa € 165.000). Na investering kwalificeren wij de solvabiliteitsscore op Goed.

Liquiditeit

Op basis van de prognoses ontwikkelt de liquiditeitspositie en cash-flow zich positief. De vlottende activa zijn steeds hoger dan de vlottende passiva. De current ratio scoort in alle jaren ruim boven de 1,5. Omdat we te maken hebben met een nieuwe vestiging en groeiende onderneming hanteren wij voor de liquiditeit de score Ruim voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Goed
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende
Knab gebruikt cookies voor een goede werking van de site en het bieden van gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen. Daarvoor analyseren we je online gedrag en de gegevens die bij ons van je bekend zijn. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer: cookiebeleid & instellingen wijzigen
Close