Samenvatting

Bamar is een stoffengroothandel die al bijna 40 jaar bestaat en heeft in Salomé Nijendijk (31 jaar) een meer dan geschikte overnamekandidaat gevonden. Salomé, ex-topsportster, komt uit een ondernemersgezin en heeft tijdens haar loondienstverband twee bachelors behaald. Zij kijkt onwijs uit om al haar opgedane kennis en ervaring nu in te zetten in haar eigen onderneming.

Middels deze leningaanvraag, die in goede samenwerking met Rabobank Arnhem mogelijk wordt gemaakt, is Salomé in de mogelijkheid Bamar over te nemen en zo een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Salomé gaat de onderneming in een eenmanszaak exploiteren waardoor zij hoofdelijk aansprakelijk is. Haar vader geeft een materiële borgstelling af ter hoogte van € 50.000.

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 110.000. Hiervan wordt € 30.000 uit eigen middelen ingebracht door de ondernemer. De Rabobank financiert ook € 30.000. De resterende € 50.000 is de gevraagde financiering via Knab Crowdfunding. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram en de juridische structuur vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een score Verhoogd risico omdat de onderneming als een starter wordt getypeerd. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is mevrouw S.M. Nijendijk – Atsma, h.o.d.n. AccompliShed. De vader van ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Leendoel

De gevraagde financiering zal gebruikt worden voor de overname van de bestaande onderneming Bamar, gevestigd te Assen. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in het aanpassen van de inrichting, een website en uitbreiding van het werkkapitaal. Bamar heeft veel potentie vanwege de productie, type klanten en het gegeven dat het bedrijf niet met de tijd is meegegaan. Hierdoor is er nog veel winst te behalen.

Ondernemer

Salomé Nijendijk (31) komt uit een ondernemersfamilie en ademt het ondernemerschap. Om ervoor te zorgen dat zij een onderneming succesvol kan overnemen heeft zij besloten om eerst de benodigde praktijkervaring op te doen. Van jongs af aan heeft Salomé oog gehad voor het ondernemen.

Zij heeft haar praktijkervaring opgedaan in de farmacie, detailhandel en in voedingsproductiebedrijven. Tijdens haar fulltime baan heeft zij hbo bachelor diploma’s behaald via de NCOI. Na een periode van 10 jaar loondienstverband heeft zij besloten om haar droom achterna te gaan, het overnemen van een groothandel die zij kan tillen naar een hoger niveau.

Haar kernkwaliteiten liggen in de logistiek, procesverbeteringen, kostenreductie, contract onderhandelingen en marktbewerking. Als voormalig topsporter is Salomé zakelijk, open, gedreven en doelgericht.


Onderneming

Activiteiten

Bamar Stoffengroothandel is een groothandel die inmiddels 39 jaar bestaat. Het bedrijf heeft in die jaren een gerenommeerde naam in de markt opgebouwd. Zij zijn gegroeid door het leveren van tafellinnen, bedlinnen (inclusief spreien, gordijnen, kussens en plaids) in het midden en het hoge segment. Deze stoffen worden geleverd naar een trouw klantenbestand van bedden-, woon- en linnenwinkels en daarnaast afwisselende grote afnemers voor projecten. Zie hiervoor ook de website.

 

Doelstellingen

Het doel voor de komende jaren is het behouden van de huidige afnemers en het moderniseren van processen. Hierbij moet gedacht worden aan een website waar afnemers via een portal kunnen bestellen. Door ook andere verkoopkanalen in te gaan zetten, wil men het huidige klantenbestand uitbreiden, onder andere door verkoop via Cash & Carry (zelfbediening) concepten.

Afnemers

De afnemers worden gesegmenteerd op brancheniveau en zijn onder te verdelen in woon-, slaap- en/of linnenzaken, hotels, zorgcentra, tuincentra, projectontwikkelaars en uitvaartcentra. In deze laatste branche liggen veel kansen doordat er steeds meer natuurbegraafplaatsen ontstaan waar lichamen in lijkwaden begraven worden. In deze branche zal dan ook een gespecialiseerde accountmanager op worden ingezet.

Markt

Bamar heeft een klein marktaandeel mede doordat het bedrijf zich de laatste jaren vooral geconcentreerd heeft op de bestaande klanten en niet op nieuwe klanten. Hierdoor heeft het bedrijf zich onvoldoende laten zien bij prospects, alsmede in nieuwe branches. Wanneer de focus, naast klantbehoud, weer vooral op de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en groei komt te liggen, zal de omzet de komende jaren weer kunnen groeien. Men verwacht dat de omzet minimaal kan groeien naar € 1 miljoen, gelijk aan de omzet van Bamar aan het begin van deze eeuw.

Exclusiviteitsrecht voor de Benelux

Salomé Neijendijk, de nieuwe eigenaar van Bamar, heeft het bedrijf verplaatst van Assen naar Velp (nabij Arnhem). Vanuit deze centrale ligging in Nederland kan de markt beter worden bewerkt en kan ook de stap naar België en Luxemburg gemakkelijker worden gemaakt. In diverse overeenkomsten met leveranciers is er namelijk sprake van een overeenkomst voor exclusiviteit voor de Benelux. De vorige eigenaar heeft nauwelijks initiatieven in deze markten ontwikkeld. Om deze basis te verbreden zal er een accountmanager worden gezocht die deze markt gaat bewerken. Ook zullen beurzen in Brussel worden bezocht om een goed beeld te krijgen van de behoefte in deze landen.

Onderscheidend vermogen

Bamar richt zich vooral op luxe stoffen en is daardoor onderscheidend in de voerende merken, productkwaliteit versus prijs en de stijlen van de collecties. Er zijn weinig bedrijven in Nederland die vergelijkbare productcollecties aanbieden. Uit marktonderzoek is gebleken dat de prijzen bij Bamar lager liggen dan bij concurrenten. Hierdoor kan de kwaliteit in twijfel getrokken worden. Omdat de kwaliteit eerder beter is dan minder ten opzichte van de concurrentie, wordt er overwogen om de prijzen geleidelijk naar boven bij te stellen naar een marktconform prijsniveau.

Leveranciers

Met de leveranciers heeft het bedrijf al jaren relaties. Uit gesprekken met de leveranciers is gebleken dat zij samen met Salomé de producten weer proactief in de markt willen promoten. Zij ondersteunen de plannen van Salomé dan ook van harte.

Structuur

De onderneming wordt geëxploiteerd in een eenmanszaak.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname inventaris/goodwill € 50.000
Overname voorraad € 20.000
Overige (waaronder aanpassing inrichting/website/debiteuren € 40.000
Totale investeringsbehoefte € 110.000
Eigen middelen € 30.000
Rabobank krediet* € 30.000
Financiering via Knab Crowdfunding € 50.000

Leenbedrag: € 50.000
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

*Rabobank heeft haar goedkeuring verleend voor een kredietfaciliteit van € 30.000,-. De bedongen zekerheden zijn onder andere de verpanding in eerste verband van de inventaris/ transportmiddelen/ voorraden en debiteuren.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is mevrouw Salomé Nijendijk h.o.d.n. AccompliShed. De debiteur heeft een gezonde vermogenspositie.
  • De heer Nijendijk (vader) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De materialiteit wordt bepaald op basis van de privé vermogenssituatie van de borg (bezittingen minus schulden). Een materiële borgstelling houdt in dat er op dit moment voor het volledige bedrag van de borgstelling vermogen aanwezig is bij de borg.

Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet kwalificeert deze onderneming met de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is mede gebaseerd op historische jaarcijfers van Bamar Stoffengroothandel en de opgestelde prognoses tot en met 2021. Gedurende het overnametraject is de onderneemster begeleid en geadviseerd door een extern bureau. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

De overname vindt in het eerste kwartaal van 2018 plaats waardoor we 2018 als het eerste volledige jaar zien. De verwachte omzet over het eerste jaar is € 250.000 met een verwachte operationele cashflow (na privé) van € 28.000. Het verwachte netto cashflowoverschot in 2018 bedraagt € 18.000. Voor 2019 wordt een omzetgroei verwacht naar een omzet van € 313.000 en een operationele cashflow (na privé) van € 34.000. Het verwachte netto cashflowoverschot voor 2019 bedraagt € 15.000. We hebben hier rekening gehouden met onder andere vervangingsinvesteringen.
Het over te nemen bedrijf bestaat al sinds 1979 en heeft in de loop der jaren een mooi portfolio opgebouwd. De omzetten in het verleden bedroegen een veelvoud van de geprognosticeerde omzetten. De afgelopen jaren is de omzet teruggelopen naar circa € 125.000 doordat de oud-eigenaar inmiddels is gepensioneerd en hierdoor slechts één dag per week besteedde aan het bedrijf. Hierdoor is er de afgelopen jaren ook een gebrek aan modernisering en marketing geweest. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit

De solvabiliteit op de openingsbalans na financiering bedraagt 26% (Ruim voldoende) op een balanstotaal van € 112.000. Door de winstverwachting in 2018 zal de solvabiliteit in 2018 stijgen naar 44% en in 2019 naar 56%. Daarnaast is er momenteel sprake van een overwaarde op de privé woning, dit geeft extra comfort maar hebben wij voorzichtigheidshalve niet meegenomen in de berekening. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Ruim voldoende, gelijk aan de openingsbalans.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) bedraagt bij de start van de onderneming 1,2 en groeit in 2018 door naar 2,2 en in 2018 naar 2,9. De verwachte groei en het daarbij benodigde werkkapitaal in 2019 kan naar verwachting worden opgevangen met de groei van het eigen vermogen. Wij beoordelen de Liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Ruim voldoende
  • Liquiditeit: Ruim voldoende
  • Overall: Ruim voldoende
Knab gebruikt cookies voor een goede werking van de site en het bieden van gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen. Daarvoor analyseren we je online gedrag en de gegevens die bij ons van je bekend zijn. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer: cookiebeleid & instellingen wijzigen
Close