Samenvatting

ASK (Aluminium, Staal en Kunststof) Renovatie bv heeft ruim 15 jaar ervaring in schadeherstel en renovatie van aluminium, staal en kunststof op locatie. Vanuit Weert in Zuid-Limburg worden klanten door heel Nederland, België, Luxemburg en delen van Frankrijk en Duitsland bediend. Door partnerschappen met grote producenten als Reynaers en Profel is er een grote en constante vraag, waardoor het bedrijf in korte tijd van één naar zes mobiele units kon uitgroeien. De markt vraagt om oplossingen voor lakwerken. waarvoor een geconditioneerde omgeving noodzakelijk is. ASK Renovatie kan met het aanschaffen van een spuitcabine met voorbewerkruimte additionele diensten aanbieden bovenop het huidige dienstenpakket en de toenemende vraag invullen.

Bij uitbreiding van het dienstenpakket wordt ingezet op lakken van onder andere keukens, binnendeuren, radiatoren, industriële onderdelen, profielen en kozijnen. In de daluren kan de cabine verhuurd worden als totaaloplossing voor lokale autoschadebedrijven, particulieren en zzp’ers.

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte is € 75.000 voor de aanschaf van de spuitcabine met voorbewerkingsruimte en aanvullend werkkapitaal. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 75.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van ASK Renovatie vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor deze financiering zijn ASK Renovatie B.V. en ASK Group Europe B.V. De nieuw aan te schaffen spuitcabine wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Er wordt een persoonlijke borgstelling van € 75.000 afgegeven door J.J.A.M. Timmermans welke momenteel van materiële waarde is.

Leendoel

De financiering is bedoeld voor de aanschaf van een spuitcabine met voorbewerkingsruimte welke voldoet aan de huidige eisen met betrekking tot veiligheid en milieu. De voorbewerkruimte wordt ingericht voor het veilig en schoon voorbereiden van de te lakken elementen en zorgt mede voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct.

Ondernemer

Hans Timmermans (54) heeft een ruime ervaring als ondernemer in de lakbranche. Hij heeft vanaf 2001 een eigen bedrijf gehad, gespecialiseerd in het herstellen van lakschade aan auto’s. Door de toenemende vraag in de jaren 2008 tot 2012 naar schadeherstel aan ramen, deuren en kozijnen, veranderde de corebusiness naar bouwschadeherstel en heeft Hans in 2014 de naam van het bedrijf gewijzigd in ASK Renovatie. Hans is een people manager, die stabiel en doelgericht is.

De kernwaarden binnen het bedrijf zijn gericht op kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en het welzijn van de medewerkers. Belangrijke thema’s binnen de organisatie zijn klantbeleving, service en aftersales. Hans is voortdurend bezig met innovaties en trends in de markt en zorgt goed voor zijn personeel. Samen met het managementteam met ervaring en kennis in diverse vakgebieden als administratie, lakschadeherstel, IT, sales en marketing wordt het bedrijf dagelijks op hoog niveau aangestuurd.

Onderneming

Algemeen

ASK Renovatie is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het op locatie repareren en renoveren van aluminium, staal en kunststof.

Visie

ASK Renovatie streeft ernaar om binnen vijf jaar de beste lakschadeherstel dienstverlener binnen de reparatie-, renovatie- en onderhoudsbranche te zijn.

Missie

Een onderneming zijn die meetbare toegevoegde waarde levert aan haar klanten met betaalbare hersteloplossingen voor aluminium, staal en kunststof oppervlakken.

Strategie

ASK Renovatie streeft naar en staat voor continue kwaliteit. Het hoofddoel is kwaliteit leveren en stelt de klant centraal in zijn vraagstelling. De manier waarop de onderneming groot is geworden is te danken aan de steeds verbeterde kwaliteit. Volgens de eigenaar is kwaliteit leveren prioriteit. De bedrijfscultuur is flexibel en gebaseerd op het behalen van resultaten.

Positionering & onderscheidend vermogen

ASK Renovatie werkt in het hogere segment en is geen prijsvechter. De klanten zijn heel divers, van producenten van aluminiumprofielen tot constructeurs, bouwbedrijven en particulieren. In de afgelopen jaren heeft ASK Renovatie zich bewezen als een van de grootste en belangrijkste spelers in de branche. Met de additionele werkzaamheden in de productiefase kan de klant een groter pakket aan diensten worden geboden. Hierdoor is ASK Renovatie als totaaloplosser de uitgelezen partij voor samenwerking.

Mede door de intern ontwikkelde platformen en softwarepakketten worden partners en klanten digitaal en realtime op de hoogte gehouden van werkprocessen en het gehele aftersales traject. Deze oplossingen dragen bij aan de aftersales activiteiten van onze klanten. Het meedenken in de klantbeleving van niet alleen onze klant maar ook diens klant, veelal de eindklant, maakt ASK Renovatie tot een unieke speler in de markt.

Structuur

 

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

aankoop spuitcabine en voorbewerkingsruimte € 60.000
aanvullend werkkapitaal € 15.000
lening via Knab Crowdfunding € 75.000

Leenbedrag: € 75.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn ASK Renovatie B.V. en ASK Group Europe B.V.
  • De heer J.J.A.M. Timmermans geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De nieuw aan te schaffen spuitcabine wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. De kwalificatie voor ASK Renovatie B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor ASK Group Europe B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de reële geconsolideerde cijfers tot en met mei 2018, aangevuld met de prognoses die zijn opgesteld samen met de accountant. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

In 2017 is volgens de definitieve geconsolideerde jaarcijfers een omzet gerealiseerd van € 1.122.000 met een genormaliseerde cashflow van € 53.000. Dit is toereikend voor het voldoen van de aflossingsverplichtingen. In 2018 wordt er een minimale omzet verwacht uit de nieuwe spuitcabine. Dit zorgt in combinatie met de normale groei van het bedrijf voor een lichte omzetstijging naar € 1.244.000 met een geprognosticeerde genormaliseerde cashflow van € 79.000. Deze cashflow is ruim voldoende voor de aflossingsverplichtingen. Vanaf 2019 is de verwachting dat de inbreng van de nieuwe spuitcabine volledig zichtbaar wordt en verwacht het bedrijf een omzetstijging naar € 1.335.000 met een genormaliseerde cashflow van € 97.000. Wij kwalificeren de Rentabiliteit als Goed.

Solvabiliteit

De solvabiliteit is door de mindere crisisjaren die vooral de bouwsector hebben geraakt en door de omzetting van de eenmanszaak in een B.V. in 2017 en 2018 negatief. Per ultimo 2018 is de verwachting dat de solvabiliteit uitkomt op ongeveer 10% negatief op een balanstotaal van € 289.000. Per ultimo 2019 is de verwachting dat door de toevoeging van de winst de solvabiliteit weer een positief beeld laat zien van 4% op een balanstotaal van € 229.000. Het balanstotaal zal naar verwachting afnemen door de aflossing van uit het verleden afgesloten financieringen. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Matig.

Liquiditeit

De liquiditeit in 2018 en 2019 komt op basis van de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van respectievelijk 0,7 en 0,8 uit op een score Matig. Als we de voor dit type bedrijf veel geschiktere liquiditeitsratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) meewegen in de beoordeling, komen we tot een genuanceerder beeld. Deze ratio wordt berekend door de betalingscapaciteit te delen door de rente en aflossingsverplichtingen. De betalingscapaciteit is Voldoende wanneer deze gelijk aan of groter dan 1,0 is. Zowel voor 2018 als voor 2019 komt de DSCR uit op ruim boven de 1,0. De score voor de Liquiditeit stellen wij vast op Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Goed
  • Solvabiliteit: Matig
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende