Voor wie is de Risicometer Beleggen ontwikkeld?

Voor consumenten die beleggen of overwegen dit te doen.

Waarom is de Risicometer Beleggen ontwikkeld?

Voor de belegger is het lastig om de verschillende risicoprofielen (bijvoorbeeld een defensief of offensief profiel) van de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Elke aanbieder heeft immers haar eigen systematiek van risicoprofielen en haar eigen uitleg daarbij. De Risicometer Beleggen brengt hier verandering in. Deze moet beleggers helpen bij het onderling vergelijken van risicoprofielen.

Door wie is de Risicometer Beleggen ontwikkeld?

De Risicometer Beleggen is een gezamenlijk initiatief van een aantal aanbieders vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Hoe meet de Risicometer Beleggen het risico?

Het meten van het risico vindt plaats op basis van volatiliteit. Dit is de mate waarin de waarde van een portefeuille van beleggingen schommelt. Volatiliteit is een veel gebruikte maatstaf voor risico. De Risicometer Beleggen geeft een indicatie van de mate van volatiliteit op een schaal van 1 tot 7, van een beleggingsportefeuille die past bij een bepaald risicoprofiel.

Hoe wordt de volatiliteit berekend?

Berekening vindt plaats op basis van door de VBA Beleggingsprofessionals aangeleverde historische gegevens. Daarmee is de Risicometer Beleggen een schatting van de volatiliteit op basis van historische gegevens. Elk jaar wordt bekeken of aanpassing noodzakelijk is.

Wat ‘doet’ de Risicometer Beleggen niet?

De Risicometer Beleggen is niet zonder meer toepasbaar op werkelijke klantportefeuilles. De Risicometer Beleggen meet niet alle vormen van risico. Zo wordt geen rekening gehouden met het kredietrisico en het liquiditeitsrisico.

Betekent de introductie van de Risicometer Beleggen ook dat de aanbieders in het vervolg de volatiliteit van de individuele klantportefeuille op basis van de Risicometer gaan bewaken?

Nee, de Risicometer Beleggen is niet gericht op individuele klantportefeuilles. De werkelijke volatiliteit van een individuele klantportefeuille kan dan ook hiervan afwijken.

Is het aanbieden van de Risicometer Beleggen verplicht?

Aanbieders zijn niet verplicht om de Risicometer Beleggen te gebruiken.

Terug naar Knab Vermogensbeheer